Polska Akademia Nauk
Biblioteka Kórnicka

Teki Dworzaczka
Materiały historyczno-genealogiczne
do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku


Copyright (c) 1995-2004 by Biblioteka Kórnicka PAN
Projekt badawczy nr 1044/01/94/06 sfinansowany przez Komitet Badań Naukowych
Kórnik-Poznań
2004

Kierownictwo naukowe: Jerzy Wisłocki
Koordynacja projektu: Adam Bieniaszewski
Modelowanie danych: Rafał T. Prinke
Oprogramowanie: Michał Prinke