Pełne inwentarze ksiąg grodzkich i ziemskich z Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz ramowe inwentarze ksiąg metrykalnych z tegoż archiwum, jak również z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.Żeby wyświetlić wybrany zbiór, dwukliknij pozycję w drzewku z lewej strony, lub skorzystaj z wyszukiwania.

Fakt wykorzystania danych archiwaliów przez Włodzimierza Dworzaczka został odnotowany w polu TEKI_WD przez znak "x" (dla ksiąg grodzkich i ziemskich) lub zakres lat (dla ksiąg metrykalnych).