Regesty z wielkopolskich ksiąg grodzkich i ziemskich, ksiąg metrykalnych, gazet XVIII-XIX w. i testamentów, a także Zapisek Trybunału Piotrkowskiego.Żeby wyświetlić wybrany zbiór, dwukliknij pozycję w drzewku z lewej strony, lub skorzystaj z wyszukiwania.

Numery porządkowe pochodzą od Włodzimierza Dworzaczka i nie były korygowane, a więc mogą zdarzyć się pominięte lub zdublowane (wówczas do drugiego dodawano "a"). Tablice genealogiczne przerysowane ze źródeł zamieszczono w osobnych zbiorach.

W nielicznych przypadkach regesty podają miejsce posiedzenia sądu, wstawiane w nawiasach kwadratowych po numerze porządkowym.