Znaleziono 270694 pozycje w zakresie Wszystkie zbiory.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
9386 (Nr. 85) 1975
X. Wojc. Stawowski, nominat sufrag. gn., kancerz włocł., kan. łowicki z I i Jan Rosnowski, s. Stanisł. R., w im. sw. i X. Zofii z Gronowa z II kontr. 3 l. dzierż. wsi prestym. Ostrowite p. gn. (f. 174v)

Metrykalia > Katolickie > Część 7
48662 (Leszno)
1974.15/VIII. * (L.), ch. 16/IX. Wiesław Jan Andrzej, s. And. v. Mieczkowskiego i Leokadji Gintrowicz -- Wanda v. Putiatycka i Mikołaj G.

Metrykalia > Katolickie > Część 9
59392 (Bytyń)
1973.14/8. + (Kunowo), poch. 18. Teresa de Prusimska z domu de Brodnicka wd. po Maks P. +-ym w Marienbadzie l. 63, dz-ka Sarbi, c. Karola Br. dz-ca Wilkowa i Franciszki de Kierskiej +-ej w Pozn. tyfus. Syn Henryk i córka Klaudyna de Grabska poch. Ceradz

Metrykalia > Katolickie > Część 1
1962 (Chojnica)
1962 1707.8/11. (Glinienko) Katarzyna Teresa, c. GD. Kaz. Dąbrowskiego i ... ze wsi Gl. -- MD. Adam Kierski i panna Miaskowska z Moraska, Teresa Kierska z Glinna

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
9172 (Nr. 82) 1958
Anna Rynarzewska, wdowa po ol. Wojc. Cerekwickim, z I i Aleksander Wall z II kontr. s. v. 1.000 złp. (f. 1304v)

8824 (Nr. 82) 1953
Jan Łaskawski, s. Andrzeja Ł., s. 7. 000 złp., za którą Andrzej, Jakub i Władysław, bcia rodz. Rogalińscy, ss. o. Jakuba, całe dobra wieś Oleksino p. gn. zeznającemu wyderkowali, ced. Barbarze Sokołowskiej, ż. And. R. (f. 732). Marjanna Padniewska ż. zezn. Andrzej, Jakub, Władysław, Franciszek, Jan RR., ss. o. Jakuba (f. 733v)

8894 (Nr. 82) 1953
N. Anna Kałuska, Egidiusza K., ol. Samuela K. podsędka ziemskiego litewskiego syna, żona, zapisy od męża na wsi Jarnice p. drohic., którą mąż sprzedał bratu rodz. Samuelowi K. w gr. liw. za 600 złp. kas. (f. 875)

Metrykalia > Katolickie > Część 3
23855 (Wieleń)
1947.29/9. Michał, s. N. Bartłomieja Bialachowskiego i Marjanny -- N. Łukasz Kowalski i N. Anna Goczkowska ([nieczytelne])

Metrykalia > Katolickie > Część 7
46558 (Gostyczyna)
1941.25/II. (Węgry) * 6. Apolonja, c. D. Józefa Gomolewskiego i Magdal. Jezierskiej -- JGD. Symforian Węgierski i Marjanna Lisiecka dz-ka z Chotowa

47661 (Łaszczyn)
1940.26/III. * (Łaszczyn) ch. 11/IV. Stanisław Marja Michał s. poprz. [Wład. i Jadwigi Plucińskiej] G. Sczanieckich -- G. Józef Rychłowski z Łaszczyna i Marja Lossow z Grabonoga

Metrykalia > Katolickie > Część 8
54407 (Białężyn)
1940.17/II. +(Uchorowo) Wanda Grabowska l. 88, virgo, c. dz-ca dóbr. Donosi kasjerka

Metrykalia > Katolickie > Część 4
29946 (Poznań, Św. Marcin)
1937.1/I. ur. Maria Helena Gabriela, c. Aleksandra Józefa Lossow Niemojowskiego i Anieli Moszczyńskiej. -- Adam L. i Helena Twardowska

29947 (Poznań, Św. Marcin)
1937.10/III. ur. Krystyna Maria, c. Bolesława Nieżychowskiego asses. sąd. i Walerii Brodnickiej. -- Antoni N. z Żelic i Felicja Br. z Nieświastowic

29959 (Poznań, Św. Marcin)
1937.19/I. Antoni Jan Karol Nieżychowski z Żelic. ur. t. 1909.12/II. s. Wojciecha i Marii Grabskiej zaśl. Helenę Władysławę Nowina Sroczyńską z Gajów Lwowa, ur. Chroż 1910.23/II. c. Stefana i Władysławy Gołkowskiej

Metrykalia > Katolickie > Część 7
47634 (Wyganów)
1937.7/X. + (Łagiewniki) Franc. Przyłuski 71, dz-c Łag. Targoszyc, Łukaszewa, s. Ant. i Joanny Godlewskiej

Metrykalia > Katolickie > Część 9
55840 (Wysocko Wielkie)
1937.14/7. Leon Jerzy ks. Sapieha ze Spusny l. 24, (* 1913.28/6.) x Zofja Augustyna Marja Irena hr. Szembek z Wysocka (* 1906.25/12.) -- Andrzej Marja Stanisław Feliks Celestyn Sierakowski z Waplewa i Bogdan Edward Maria Sz. z Wysocka Ślub dał ks. Czapski

Metrykalia > Katolickie > Część 4
29913 (Poznań, Św. Marcin)
1936.2/III. + Zofia Dziembowska, ur. 1860.10/III. wd., c. Florentyna ziem. i Walerii Rutkowskiej

29914 (Poznań, Św. Marcin)
1936.3/V. + dr Stanisław Janta Połczyński, ur. 1875.17/IV. s. Adama ziem. i Heleny Zabłockiej

29915 (Poznań, Św. Marcin)
1936.18/V. + Irena Tuchołka, ur. 1868.23/V. c. Stanisława i Jadwigi

29916 (Poznań, Św. Marcin)
1936.18/X. + Antoni Koczorowski, ur. 1904.12/VIII. roln., s. Napoleona pułk. i Jadwigi SchlittgenZnaleziono 270694 pozycje w zakresie Wszystkie zbiory.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników