Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
21 (Gazeta Warszawska) 1786
11 marca. Podstolstwo pow. bielskiego -po śmierci Dyzmy Pruskiego -Jan Lesiewski, cześnik pow. j. w., a cześnik. j. w. -Winc. Wojczyński łowczy pow. j. w. (s. nr. 20) Piotrków, 6 marca. Russocki, deputat. krak.

22 (Gazeta Warszawska) 1786
15 marca ( w przeszłych dniach). Deleg. z rekogn. od Księstwa Żmudzkiego Felicjan Karp, sędzia ziemski kstwa j. w.; Florjan Skaniewicz, krajczy woj. minsk. (nr. 21)

23 (Gazeta Warszawska) 1786
24 luty Kamieniec Pod. (Sejmik elekcji Kandyt.) Lipiński podkom. podolski(zagaił wczoraj) Posłowie z rekogn. do Prymasa: Feliks Dembowski, podcz. Czerwono Ant. Lipiński, wojski latycz. 6 marca Łuck. Wojc. z Pinina Piniński, dawn. podczaszy włodzimierski, po tym stolnik krzemieniecki i naost. stolnik wołyń., na sejm przeszły grodz. pierwszy poseł z woj. wołyń. Podstar. grodu łuckiego przeszło 20 lat. Zmarł 1786. 1/3. Pochow. w kośc. kat. (s. nr. 21) Ur. Walenty Seewaldt, zag. 1784. 24/11. Piaskowski ex -podkom. krzemie. (ogł. 15/3) (s. nr. 21)

24 (Gazeta Warszawska) 1786
18 marca. Jan Jastrzembski miecznik woj. lubelski po dobrowoln. rezygn. Franc. Gluskiego (s. nr. 22)

25 (Gazeta Warszawska) 1786
22 marca. Ks. Jozef Lubomirski, rotm. kawal. nar., dawniej pułk. regim. grenad. -szefostwo reg. pieszego komputu wojska kor., po dobrow. złoż. Piotra Ozarowskiego, kasztel. wojnickiego, szefa. Cześn. sierpskie (po dobrow. złoż. Franc. Ługowskiego) -Bartłom. Mazowiecki, łowczy ziemi zawskrzyńskiej. Łowiectwo po nim -Bońkowski Józ., wojski wyższy Kaciąski Wojstwo j. w. Szym. Kowalewskiemu. Na Uniwersale Kom. Skar. Kor. pod. Adam Łodzia ks. Poniński, podsk. W. Kor. (nr. 23)

26 (Gazeta Warszawska) 1786
25 marca. Podkom. pow. latyczowskiego (po śm. Sebastj. Gawrońskiego -Jan Onufry Orłowski chor. pow. j. w. Chorąstwo latycz. -Józ. Starzyński, chor. czerwonogrodzki. Chorąstwo czerwonogr. -Wojc. Raciborski, stoln. czerwonogrodzki. Stolnik czerwonogr. -Fel. Dębowski, podcz. czerwonogrodzki. Podcz. czerwonogr. Ant. Złotnicki podst. czerwonogrodzki. Podstol. czerwonogrodzkie -Kajetan Kaczkowski mieczn. podolski; Miecznik. podolskie -Stan. Kossecki, mieczn. latyczowski. Miecznik. latycz. -Dunin Łabęcki, wojski mn. czerwonogr. (nr. 24)

27 (Gazeta Warszawska) 1786
29 marca. Ksawera Zboińska z/d. Podoska żona Ksawerego, kaszt. raciąskiego, zmarła 1786. 22/3., mając lat tylko 15. 1786. 26/3. zmarł Aleks. Chreptowicz, podkanclerzyc W. X. Lit. (nr. 25)

28 (Gazeta Warszawska) 1786
1. kw. Teresa Ossolińska chorężyni liwska, c. śp. Sienickiego kasztel. liwskiego, Lat. 79. Zmarła 23 marca. Miała syna franciszkanina, potem biskupa kijowskiego w tych latach zmarłego. Syn Kazimierz O. podkom. mielnicki. Wnuki z Wodzińskich, prawnuki z Kuczyńskich i Młockich. (nr. 26) Kasztelnia lwowska (po dobrow. rezygn. Józefa Popiela) -ka. Kajetan Czetwertyński (star. woronowski, kaw. ord. ś. Stan. i s. Anny (patrz. nr. 27) Skarbn. pow. przasnyskiego w woj. maz. po śm. Józefa Bromirskiego -Józef Rolla (s. nr. 26) śp. Krzysztof Ernest Barański, major niegdyś w Korp. Art. Kor. Polsk., który opuścił kraj przeszło 40 lat temu. Zmarł -jak słychać -w Kamieńcu Podol.

29 (Gazeta Warszawska) 1786
5. kw. Kasztelania santocka (po śm. Jana Lipskiego) -Mich. Krzyżanowski podczaszy pozn.; podcz. pozn. -Ignacy Wyszogota Zakrzewski podkom. smoleńskie (po śm. Wissogierda) -Józ. Osipowski,smoleński stolnik; Chorąstwo smoleńskie (po dobrow. rezygn. Stan. Eydziatowicza -Dominik Eydziatowicz (obrany wprzód na Sejmiku); stoln. smoleńskie -Jan Wuls, podstoli smoleń.; podstol. smoleńskie -Franckiewicz, oboźny smoleń.; Oboz. smoleński -Gonsiewski szamb. JKM. Wilno, 27 marca. Z okazji rozdaw. medali "Diligentiae" wymien. persony bior. udział: (w Wilnie) Tyszkiewiczowa, wojew. smoleńska Przeździecka star. mińska; Zabiełłowa szambelanowa; Narbutowa, chorąż. lidzka; Pużyna oficjał i kanonik; Kościałkowski, kanonik wileński; (w Pińsku) Kniaź Lubecki, marsz. piński; (w Kownie) Puzyna, brygadier W. Nar.; (w Lidzie)Aleksandrowicz marsz. i Narbut podkom. lidzcy; (w Zurowicach) Mikulski, chorąży (s. nr. 27)

30 (Gazeta Warszawska) 1786
8. kw. Stoln. ziemi warsz. (po dobrowodst. Melchiora Szymanowskiego) -Franc. Młocki starościc zakroczym. (nr. 28) 24 marca, Leszno. Madgalena z Brzechwów Łubina ż. Stan., gen. maj. komenderuj. kawal. dyw. wielkp., star. stawiszynskiego. Dały śm. wyróznic nie ma. Ciało przewiez. do Rydzyny do grobu Sułkowskich, z któr. spokrewn. przez męża, idącego od rodz. ciotki dziś. książąt. (s. nr. 28)

31 (Gazeta Warszawska) 1786
12 kw. Warsz. Zmarł. tu w przeszłą sobotę ksiądz Ant. Witold Aleksandrowicz, pisarz W. Kor., kaw. ord. s. Stan., opat koadj. hebdowski, kan. lwowski, lat. 53. Pisarstwo W. Kor. otrzym. ksiądz Wojc. Skarszewski, proboszcz kat. kujawski (nr. 29) Mieczn. ziemi zakroczym. (po dobrow. złoż. przez Ksaw. Wągrodzkiego -mich. Chroniewski regent sąd. marsz. Koronny. (s. nr. 29)

32 (Gazeta Warszawska) 1786
22 kw. Konsens ad cedendum star. sądowego mozyrskiego na osobę Jana Jeleńskiego pisarza dekret. W. X. Lit. przez Gedeona Jeleńskiego kasztel. nowogr., starostę sąd. pow. mozyrskiego (nr. 32)

33 (Gazeta Warszawska) 1786
26 kw. W przeszły piątek zm. Ant. Jan Byszewski ex jezuita lat 86, w b. zakonie J. 4, w kapł. 61. 6 kw. Białacerkiew. Dnia 3 kw. export. do kośc. ciała Michała Zielonki, konsyliarza R. Nienat. i gen. majora Kawal. Nar. Wojsk. Kor. 4 kw. pogrzeb. Wzmianka o obecnych: Lubowidzki gen. maj. Kawal. Nar. i Ierlicz sędzia sejmu i Vice bryg. Kaw. Nar., bryg. 2. (nr. 33)

34 (Gazeta Warszawska) 1786
29 kw. Kasztel. małogostka (po promocji Józefa Sołtyka na kaszt. Zawichost.) -Kajet. Bystrzonowski kaszt. buski, a Busko dla Teof. Załuskiego starościca chełmińskiego (s. nr. 34)

35 (Gazeta Warszawska) 1786
3 maja. 26 kw. ur. Pelagia Maria Mniszech, c. marsz. W. Kor. (ur. w Warsz.) Wojstwo mn. czerwonogr. (po przejęciu Dunin Łąbęckiego na mieczn. latyczow.) -Kazim. Krassowski, deputat. Tryb. Kor. (nr. 35)

36 (Gazeta Warszawska) 1786
6 maja. Jan Grocholski, rotm. Kawal. Nar. na konsyl. Rady Nieust. po śp. Mich. Zielonce. (nr. 36) Podsęd. ziemski Ziemi Stężyckiej po śp. Józefie Pniewskim -Adam Podolski star. lenarcicki 26 kw. Pińczow. Ant. Głębocki vice starościc nowomiejski srebrny medal na egzam. z rąk Józefa hr. Wielopolskiego

37 (Gazeta Warszawska) 1786
27 kw. Lubl. Resumpcja Tryb. Kor. Małopl. prow. 24/4. Wymien.: Czajkowski kanonik i deput. kijowski; Trębiński sędzia ziemi lub., kaw. ord. S. Stan.; Krassowski deput. podol. (nr. 37)

38 (Gazeta Warszawska) 1786
Lublin Dzień S. Stan. Wymien.: Hryniewiecki wojew. lub.; Rzewuski hetm. polny kor.; ks. Sapiecha, gen. art. lit.; Ronikier, cześnik lit.; Dłuski, podkom. lub.; Małczewski, genrał; Działynski, wojewodzic kalis.; Russocki, cześn. i deputat. krak.; Nowowiejski szamb., deput. wołyński; Podhorodeński archidj. kat. i oficjał gen. łucki (nr. 39) 17 maja Warsz. w przeszłą środę ślub p-ny Wiktorii Rudzieńskiej, wojewodzianki mazow., c. śp. Mich. Rudzieńskiego i Elżb. z/d. Potocka kasztelanka słońska, a wnuczki Kazim. Rudzieńskiego także wojew. mazow. oraz Felikja Potockiego kasztelana słońskiego i jego żony Teresy z Daniłowiczów -z Janem Nepomucenem z Osówki Zboińskim, star mszańskim, ord. s. Stan. kaw., synem ex-kaszt. płock., kaw. ord. Orła Biał. i s. Stan., a wnukiem Franc. Zboińskiego, łowcz. nadw. kor. W obecn. pani z Rzewuskich Humieckiej mieczn. koronnej, Małachowskich, referendarstwa Kor. i innych. (supl. nr. 39)

39 (Gazeta Warszawska) 1786
20 maja Warsz. Podsędk. raciąskie(po rezygn. dobrow. Józ. Mozłowskiego) -Franc. Bonkowski, cześn. zawskrzyński; cześn. zawskrz. -Teof. Zołtowski, łowczy raciąski; łow. raciąskie -Józef Mazłowski; podcz. wyszogr. (po śp. Joz. Kanigowskim) -Szczęsny Kobyliński cześn. wyszogr.; cześn. wyszogr. -Jan Nakwaski, podkomorzyc wyszogr.; wojstwo mn. czerniechowskie (po dobrow. rezygn. Franc. Sumowskiego) - Jan Kisiel (nr. 40)

40 (Gazeta Warszawska) 1786
Lublin. Oktawa s. Stan. wymien. Poletyto chorąży i dep. chełm.; Pińsk, s. Stan. Twardowski por. Kaw. Nar. Brygady Petyhorskiej wojsk W. X. L. (s, nr. 41)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników