Znaleziono 270694 pozycje w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1765176617671768[1769]1770177117721773Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
16557 (Nr. 115) 1791
Józef Wojciechowski, s. ol. Wawrzyńca i Ewy de Kokolskie, a ol. Józefa K. skarbnika rawskiego bezpotomnie zmarłego, siostrzeniec rodzony i współspadkobierca prawo do spadku po tym wuju rodzonym ceduje Jakubowi W. podporucznikowi kawalerii narodowej bratu swemu rodzonemu ced. (f. 149v)

16558 (Nr. 115) 1791
Paweł Poradzyński, mąż ol. Krystyny Jaraczewskiej, c. ol. Jana i Franciszki Zajączkówny dożywocie zapisane we wtorek przed św. Marcinem 1764 do sum żony na poł. Czewujewskiej Woli, ceduje Antoniemu Bieleckiemu (f. 156v)

16559 (Nr. 115) 1791
Walenty Moraczewski, s. ol. Franciszka Ksawerego Moracz. komornika gran. kaliskiego z Elżbiety Krzyżanowskiej z I i Petronella z Żorawskich c. ol. Wojciecha i Barbary z Zaleskich, wdowa 1-o voto po ol. Michale Białobłockim, 2-o voto Moraczewska z II małż. dożyw. (f. 160)

16560 (Nr. 115) 1791
Józef Karszyński w imieniu swoim i Weroniki Karszyńskiej córki swej z ol. Wiktorii Chybińskiej (f. 162)

16561 (Nr. 115) 1791
Panna Ludwika Skoroszewska, c. ol. Kazimierza, siostra rodzona Aleksandra Sk., sumę 3. 000 złp. zapis. przez ol. Józefa Miaskowskiego dziedzica Lednogóry 1782.4/VII. ceduje Ignacemu Wilkońskiemu klanicowi krzywińskiemu (f. 164v)

16561a (Nr. 115) 1791
Franciszek Antoni Pomian Konopka komornik ziemski gnieźnieński, dziedzic Niebrzyna (f. 59v)

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
8352 (Nr. 231) 1791
Wincenty Fundament Karśnicki zast. pos. Podzborowia kwit. Tomasza Kawieckiego i Mari. z Zabłockich wdowę 1-o v. po Deogracie Jastrzębskim, 2-o v. małżonków, z 550 złp. z komplan. spis. w Podzborowiu 23/10 r. ub. między: Aleksandrem Ligowskim w im. sw. i Konstantyna, Wojciecha małoletnich z ol. Weroniki z Jastrzębskich zrodz. synów, oraz Wojciecha Bielamowskiego, ol. Michaliny J. z Stanisławem Biel. syna, oraz małoletnich ol. Deograta J. d. Podzborowia i Morawina dziedzica siostrzeńców i spadkobierców z I i tym Karśnickim z II, z 550 złp. kwit. (f. 106v)

8353 (Nr. 231) 1791
Franciszek Leliwa Pruski łowczy przemyski, dziedzic Robakowa, Grabin i in. (f. 115)

8354 (Nr. 231) 1791
Zofja, wd. po ol. Adamie Pretficzu, Marianna ż. Jana Ziemięckiego, też wdowa, Jadwiga panna, cc. ol. Bogusł. Kosseckiego, z ol. Anny Potworowskiej do spraw spadku po ol. Aleksandrze Potworowskim, wuju swym rodz. mianuje plentem Adama-Samuela Kosseckiego pułk. w. kor., brata swego rodz. (f. 118v)

8355 (Nr. 231) 1791
Bogusław Trepka, chor. w. kor., s. o. Krzysztofa T. z Joanny Kosseckiej, c. o. Bogusł. K. z ol. Anny Potworowskiej, do sprawy spadku po ol. Aleks. Potwor., który matka sced. 86. 2/3 zeznającemu jako synowi i Ludwice Kęmpskiej jako nepotce, mian. pl. poprz. Kosseckiego (f. 119)

8356 (Nr. 231) 1791
Kazimierz Biernacki stolnik piotrk. i z woj. kal. na Sejm Warszaw. obrany poseł, s. o. Jana-Kantego B. skarbnika piotrkow. z ol. Kat. Wstowskiej, żony 1-o v. ol. Siemianowskiego, 2-o v. ol. Jana Konst. Biernac., ultimo ol. Józefa Zaremby Cieleckiego klana lędzk., a ol. Franciszka Biern. skarbnika kalis. i Eleonory z Wolskich, 2-o v. żony ol. Wojc. Tyminieckiego, podczaszego dobrzyń., klejnoty, srebra i ruchomości po ol. babce Wolskiej spadłe na zezn. obok: Pawła klana sier., komend. kawal. nar., Kaw. 0. B. i Św. St., Michała miecznika piotrkow., por. kaw. nar., Antoninę ż.. Mac. Zbijewskiego klana konar. -sier., Kaw. Św. St. bci i siostrę swych rodz. ceduje stryjowi swemu rodz. Antoniemu B., s. o. Franc. skarbnika kal. i Wolskiej (f. 132)

8357 (Nr. 231) 1791
Magdalena Walewska wd. po ol. Kaz. Szołdrskim ście witowskim, dożyw. spis. z mężem 1769. 2/10 ceduje Stefanowi Kolumna Walewskiemu podsędkowi i posłowi na sejm warszaw. z woj. sieradz. (f. 133). Jej suma posag. 22. 748 złp.; ol. mąż trzymał zast. dd. Reszki, Boleszczęta, Staw w pow. gębiń. ziemi gostyniń. od dziedzica Wojc. Teodora Szczawińskiego skarb. gostynińskiego (f. 134)

8358 (Nr. 231) 1791
Mateusz Bogdański, s. o. And. sędziego zs. kalis. z Elżb. Małachowskiej, z I i Marcjanna Goczałkowska, c. o. Jana Poraj G. podczaszego mielnic. z Józefy Zielińskiej, nepotkę ol. Władysł. Z. i Aleksandry Chlebowskiej z II małż. dożyw. (f. 134)

8359 (Nr. 231) 1791
Katarzyna Borzęcka, wd. po ol. Ant. Złotnickim c. o. Marcina Borz. z ol. Heleny Łubieńskiej, żony 1-o v. ol. Tomasza Milewskiego, 2-o v. Marcina Borz. kwit. wdowę i spadkob. ol. Anton. Sroczyńskiego, tj. Rozalię z Mil., c. o. Tom. Mil. i Heleny Łubieńskiej 1-o v. zrodz. siostrę swoją przyrod. matkę, oraz dzieci jej ze sprawy (f. 135v)

8360 (Nr. 231) 1791
Ignacy Jałbrzyk de Wyszonki Wyszyński s. o. Wojciecha W. z ol. Anny Lissowskiej, kwit. Justynę Grabską, wd. po Franciszku Rychłowskim klanicu sieradzkim, z 6. 468 złp. (f. 139)

8361 (Nr. 231) 1791
Melchjor Korytowski, starosta ulejski, s. o. Piotra K. podsędka zs. woj. kalis. z Anny Malczewskiej, żony 1-o v. ol. Piotra K. podsędka zs. gnieźn. (!), 2-o v. obecnie Jana Rowińskiego 1-o v. zrodzony, dziedzic Chłapowa i Marjanna Czarnecka, c. Wojciecha Cz. komornika gran. kalis. z ol. Juljanny Zabłockiej z II, małż. dożyw. (f. 147)

8362 (Nr. 231) 1791
Kajetan z Wrzący Zajączek w im. sw. i Jana Z. brata swego rodz. jako jego plent. mian. w r. 1756 i jako plent spadkobierców ol. Józefa Z. podczaszego rożań. tj.: Anny z Z. ż. Kaczorowskiego starosty dymidoskiego, i spadkob. ol. Tekli z Z. Ramuldowej z I i Kaz. Biernacki stolnik piotrk. z II, kontrakt (f. 147v)

8363 (Nr. 231) 1791
Hipolit Grabiński, brat rodz. i spadkob. Jana Nep. i Stanisława, w im. sw. i brata rodz. Prokopa Gr. (f. 150v)

8364 (Nr. 231) 1791
Jakub Skowroński star. rumiejski, dz. Rychnowa, mąż Teodory Kurcewskiej (f. 152)

8365 (Nr. 231) 1791
Antoni z Łaska Łopatecki mąż ol. Jadwigi Szawłowskiej, jej dożyw., dożyw. z nią spis. w gr. łęcz. 86. 29/12 r. ced. jej spadkobiercom (f. 154)Znaleziono 270694 pozycje w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1765176617671768[1769]1770177117721773Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników