Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona20212223[24]25262728Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
458 (Kuryer Polski) 1759
Z Krak. 23 paźdz. W niedzielę były obłóczyny panny Marianny Lipskiej, stolnikówny połock. w kośc. dominikanów (nr. 44)

459 (Kuryer Polski) 1759
Ze Lwowa 17 paźdz. Ogłosz. (cału tydzień) zgon z Borzęckich Siemińskiej ...., referend. koronnej. Zmarła w swoich dobrach. Ciało wyprow. 27 wrz. do reform. w Wiszni. Pogrzeb później (nr. 44)

460 (Kuryer Polski) 1759
Z Częstoch. Zaręczyny w dn. 15 paźdz. Małachowskiego ...., star. opoczyń. z panną Męcińską ...., starościanką ostrzeszow. w dobrach jej opiekuna Mąc. ...., star. wieluń. w Skrzydłowie, 2 mile stąd. (nr. 45) Z Brześcia Kuj. 28 paźdz. W Ludzicku odpraw. się wesele Zagajewskiego ...., podstol. brzesk. kuj. z panną Trzcińską (nr. 45) ...., podczaszanką inowłocł. Wymien. rodzice Trzcińscy

461 (Kuryer Polski) 1759
Z Brześcia Kuj. 28/10. Chrzest syna Boruckiego ...., podczaszyca kruśw., zięcia podcz. inowłocławskich j. w. (nr. 45)

462 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 14 list. Podcz. piotrk. po śm. Zelisłwskiego ...., otrzymał Zelisławski Star. tuszyńskie (po śm. Skarbka ....) -Skarbek (nr. 46)

463 (Kuryer Polski) 1759
Z Chełmna 25 paźdz. Pochowano u franciszk.śp. Leskiego ...., chor. malborskiego. Została wdowa (nr. 46) Zmarł w Warsz. 20 list. Grzegorzewski ...., archidj. warsz. opat. koadj. płocki (nr. 47) W Piotrkowie zmarł 17 list. Pruszak Jakub, deput. chełmin. (nr. 47) był kan. cheł. (nr. 42), kan. krak. (nr. 48 dod.) Data śm. 18 list. Z Brześcia Kuj. (bez daty, koniec paźdz. lub pocz. list.) W Izbicy egz. za Skarbkową ...., star. tuszyńską. Wymien.: mąż; Błeszyński ...., kan. infl., brat jej wujeczny (nr. 47) Z Wołkowyska 30 paźdz. Wczoraj złożono u jezuit. śp. Tomasza Bułharyna, podcz. nowogr. Syn najst. Paweł B., koniuszy wołkow., regent skarbu W. X. L. Żona zmarłego z Jelskich Bułh. (nr. 47 dod.)

464 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 28 list. W przeszłą niedz. chrzest syna Ossolińskiego ...., star. drohickiego i Benedykty grafówny Löwendalówny, córki marsz. franc. kaw. ord. s. Ducha. Chrz.: Mniszech ...., marsz. nadw. kor. z graf. Brühlową. w obecności Załuskich, bisk. kij. i sufrag. płock., wujów Ossol. (nr. 48)

465 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 28 list. Archydj. warsz. kolegiaty nadana Szembekowi ...., kan. krak., kancl. królewiczów. Koadjutoria opactwa płock. -Turski ...., oficj. warsz. (po śm. Grzegorzewskiego ....) Szamb. -Stan. Łuba, star. stawiszyński (nr. 48) Z Warsz. 19 gr. gen. maj.w W. Kor. -Chrząstowski ...., pułk. (nr. 51) Z Warsz. 26 gr. Kaszt. czechow.-Kochanowski ...., kasztelanic radomski (nr. 52) Oberstlejtn. w. W. Kor. -Odrzywolski w regim dragonii wieś Hniodowa (po śm. Stępkowskiego ....) -Pruszyński (j. w. nr. 52)

466 (Kuryer Polski) 1760
Z Bychowa. Egzek. 12 grud. za śp. z ks. Czartoryskich Poniatowską ...., kaszt. krakowską (nr. 1) 1759.12/12. z Jarosławia. Dnia wczor. pogrzeb u reform. Morskiego ...., chor. dobrzyń. Synowie: Sebastian i Wawrzyniec (nr. 1)

467 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 16 st. Barbara z Krasińskich Swidzińska star. radomska powiła córkę. Chrz.: ks. Kurl. z Franc. Krasińską, star. nowokorczyńską (nr. 3)

468 (Kuryer Polski) 1760
Z Zamościa. Ślub w Krystynopolu 8 st. Brühla star. warsz. z .... wojewodzianką kijow. starszą. Młodszy brat Brühl, pisarz i stolnik kor. (nr. 3) W środę (wiad. z 11 st.) zaręcz. w Krystynopolu Pocieja ...., starżn. W. Lit. z wojewodzianką pozn. (nr. 3) Z Krak. 1759.30/12. Ankwicz ...., stolnik krak. ożenił się z p-ną Sierakowską ...., chorążanką krak. Wymien. Ankwicz kan. krak. (nr. 3)

469 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 30 st. Nadane: Star. grod. kruśw. (po śm. Niemojewskiego ....) -Łubieński ...., pis. ziem. sieradz. Postol. rożańsk. (po zejściu Gostkowskiego ....) -Rostkowski Franc., cześnik. Cześn. -Ciemniewski ...., skarbn. tejże ziemi. Skarbn. -Nowodworski ...., Mieczn. sanockie (po śm. Giebułtowskiego ....) -Łaszewski podwojew. tej ziemi. Mieczn. brzeziń. (po śm. Kobyłeckiego ....) -Gurski (nr. 5) Z Warsz. 13 lut. Gen. maj. w W. kor. -Pugiet Pułk. w regim. piesz. W. K. -Klemm Pułk. secundo w tym reg. -Felicjan Korytowski Pułk. w W. Kor. -Komorowski (nr. 7)

470 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 13 lut. Wiad. o śm. Józ. Paca, kaszt. żmudzk., kaw. Orła B. Zm. w swoich dobrach lit. Kasz. zmudzkim został po Sołłohubie woj. witebskim, przenoszącym się na kaszt. witebską r. 1748. Kaw. orderu r. 1754. Dwóch synów oficerów w. lit. z Wołłowiczówny, referendarzówny lit. (nr. 7)

471 (Kuryer Polski) 1760
Z Piotrk. 6/2. Dnia dzis. imieniny aktu wes. Działyńskiej ...., wojewodzianki kal. z Czapskim ...., podkom. chełmiń., rodz. bratem pana pomorskiego (nr. 7)

472 (Kuryer Polski) 1760
Z Gniezna 11 st. W przeszły czwart. instal. na probostwo kat. Wawrzyńca z Wybranowa Swinarskiego, archidj. gnieźn., kustosza kat. pozn.

473 (Kuryer Polski) 1760
Z Kamieńca 24 st. U jezuitów akt publ. ogłaszający rektorem Akademii Szymona Tarła, star. goszczyń. (nr. 7)

474 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 27 lut. Kaszt. wojnicka (po dobrow. złoż. przez Czernego ....) -Jordan ...., wojewodzic bracł., gen. lejtn. W. Kor. (nr. 9) Z Warsz. 12 marca. Kaszt. chełmska (po śm. Komorowskiego ....) -Kunicki ...., star. chotecki Szamb. -Nepom. Dembiński, kamerj. król. (nr. 11) Z Warsz. 19 marca. Łow. woj. krak. (po dobrow. złoż. przez Dembińskiego ....) -Łętowski Aleks. chorążyc krak. (nr. 12)

475 (Kuryer Polski) 1760
Z Brześcia Lit. 15 lut. Wiad. o śm. woj. pozn. Stan Potockiego! Ciało wyprow. do Zbaraża, 4 mile od Załoziec, do kośc. (nr. 9) bernard. jego fund. (nr. 12). Wiad. o pogrz. ze Zbar. 5 maja (nr. 24) Z Warsz. 12 marca. Wiad. o śm. Aleks. Czyżowskiego, kaszt. połonieck. Otrzymał ją r. 1740. Zmarł w swoich dobrach (nr. 11)

476 (Kuryer Polski) 1760
Z Kamieńca Podolsk. 18 lut. Chrzest syna Potulickich star. borzechow. (nr. 11)

477 (Kuryer Polski) 1760
Z Lublina 9 marca. Wiad. o śm. Pulmie Wyżyckiej ...., kaszt. konarsk. kuj. (nr. 12) W Janowcu 17 marca egz. w dzień doroczny pogrzebu za śp. Annę z Ożarowskich Lubomirską, miecznikową kor. (nr. 13) Z Warsz. Zmarł 15 marca Jan Ciecierski, S. J., Collegium Nobilium fundat. i pierwszy regens. (dod. 13)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona20212223[24]25262728Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników