Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
61 (Gazeta Warszawska) 1786
23/8 Warsz. Sejmik poselski tut. pod laską Szamockiego chorążyca warsz., kaw. multańskiego w dn. onegd. obrał na posłów na Sejm: Skulski, pis. ziem. i gr. warsz. i Komarzewski gen. lejtn. przy boku JKM. Z innych miejsc.: z ziemi czerskiej -Boski, chor. czer. i Jezierski, kaszt. łukow.; z zakroczym. -Zaborowski, cześn. zakroczym. i Frankowski burgr. warsz.; z ciechan. -Szydłowski, podkom. ciechan. i Bachmiński pułk.; z liwskiej -Cieciszowski sęd. ziem. liw. i Zambrzycki sęd. gr. warsz.; z sochacz. -Gadomski, podkom. sochacz. i Cholewski, cześn. sochacz. (nr. 67) 26/8 Warsz. dalsze wiad. o posłach na Sejm z woj. sier. -Ostrowski, stoln. sier., Cielecki, chor., Turski stoln. szadkowscy Byszewski gen. major. z woj. łęcz. -Stokowski podkom. łęcz., Jerzmanowski, chor. inowr., Dąmbrowski, chor. orłow., Walewski szamb. z woj. lubel. -Grunowski, sekr. kor., Łaźniński łow. kor.; Kicki, star. rycki, Zaleski, pis. gr. łuk., Grajewski, podczaszyc urzędo., Trzciński podstolic smoleń. z ziemi rożań. -Łepmicki, star. rożań., Okęcki, podsęd. warsz., z ziemi nurskiej -Wodziński, star. nurski, Szydłowski, star. mielm., z bielskiej -Karwowski, regent kor., Hryniewiecki sędzia ziem. biel. z woj. rawsk. -Leszczyński, chor., Lipski cześn. rawscy z ziemi gostyń. -Mikorski, podkom., Łączyński star. gostyńscy z woj. czerniech. -Zaleski podsatr. czernich., Hulewicz, pis. ziem. włodzim., Ledachowski wojewoda czerniech., książe Jabłonowski, star. kowelski (nr. 68) z chełm. -Rzewuski, pis. pol. kor., Kunicki podkom. chełm.; z woj. sandom. -Kochanowski, stoln., Karski cześn., Popiel miecznik sandomierscy, Krasiński star. siedmiechowski, Jankowski szamb., Skotnicki chorężyc wiślicki Strzałkowski szamb.; z woj. krak. -Stadnicki sędzia ziem., Chwalibog wojski, Bzowski skarbn., Otwinowski burgr. krakowscy, Walewski genrał, Lanckoronski wojewodzic, Slaski szamb., Głębocki; z ziemi dobrz. -Mioduski sędzia ziem. dobrz., Brochocki szamb. z woj. podolsk. -z jedn. sejmiku: Stadnicki, Dzieduszycki, cześnikowicz kor., Oyrzyński pułk., Zgliczyński Adi. JKM, Starzyński, genrałowicz, Erazm Staszeński. Z drugiego: Mierzejewski strażn. pol. kor., Morski kasztelnic lwowski, Chrzanowski podkom. halic., Nowicki, Dębowski; z woj. płock. -Karwoszecki podkom. płocki, Ośniałowski pis. wojskowy, Szydłowski chor. nur. z ziemi wyszogr. -Kadłubowski podsęd. Nakwaski pis. ziem. wyszogrodzcy; z łomż. -Staniszewski podst. łomż., Zmijewski pis. zamb. z wiskiej -Jan Potocki star. brzostowicki, Łączyński stoln. gostyński (s. nr 68) (dokończ. z 30/8) z woj. pozn. i gnieźn.: Mielżyński podkom., Kwilecki star. wschowscy, Radzimiński sędzia ziem. gnieźn., Gorzyński stoln. pozn., Godzimirski stoln. wschowski, Zakrzewski podcz. pozn., Zakrzewski podstar. kaliski, Łukasz Krzyżanowski, Sokolnicki podst. pozn., Skurzewski, star. gnieźn., Pruski, Madaliński, Mycielski star. koniń., Ksawery Działyński wojewodzic kaliski, Gurowski kasztelanic gnieźn., Węgorzewski, Bniński, sędzia ziem. pozn., Moszczyński, ks. Jabłonowski kasztelanic krak., Suchorzewski; z ziemi wieluńskiej:Stadnicki, star. ostrzeszowski, Walewski z woj. brzesk. kuj.: Mniewski, rotm., Kaw. Nar., Sokołowski gener. adj. JKM. z wojew. inowrocł.: Wodziński stoln., brzeski kuj., Raczyński wojski bydg., z woj. wołyń.: z jedn. sejmiku: Miączyński gen. ipm. wojsk kor., Kurdwanowski gen. majorm Hulewicz podst. łuc., Puławski star. czereszyń., Błędowski, Turno, z drug.: Miączyński, gen. insp. wojsk kor. Zagurski, sędz. ziem. krzemien. Podhoradzyński, pułk., Hulewicz podstar. owrn.., Młodecki, Wąsowicz; z woj. bracław.: Potocki podkom. kor., Moszczyński chor. winnic., ks. Ant. Czetwertyński rotm. Kaw. Nar., Potocki star. tłum., Kraszewski star. ułanowski, Adam Rzewuski rotm. Kaw. Nar., z ziemi drohickiej: Ossoliński star. droh., Czarnocki podcz. droh., z ziemi mielnickiej: Ant. Kuczyński podcz. mieln., Frankowski podstar. gr. mieln., z woj. kij.: Czaplic ex łowczy kor., Zajączek gen. adj. Janikowski pułk., Świejkowski, Stępkowski wojewodzic kij., Rybiński podkom. kij. Opuszczeni poprzednio: z płock.: Sierakowski kasztelnic płocki, z Podola Witosławski oboźny pol. kor. (nr. 69)

62 (Gazeta Warszawska) 1786
30/8 Warsz. Posłowie z W. X. L. na sejm przyszły. z woj. wil.: Brzostowski wojewodzic infl., Tyzenhaus chor. wil., z woj. oszm.: Sulistrowski pułk., Chomiński sędz. ziem. oszmian., z woj. trock.: Ogiński wojewodzic trocki, Turczynowicz sędzia ziem. trock., z pow. grodz.: Wołłowicz chor. nad. lit., Jelski szamb. z pow. kowieńsk.: Zabiełło vice brygadier K. N., Medeksza star. skirztimoński z pow. upick.: Wereszczyński star. upicki, Straszewicz szamb. z ks. żmudzk.: Giełgud, starościc żmudzki, Kownacki sędz. ziem., Przeciwzewski sędz. gr., Jeleński pis. gr., Wołłowicz major, Odachowski ciwunowicz lyragolski; z woj. smol.: Eydziatowicz pis. ziem. smol., Wyssogierd podkomorzyc smoleń., z pow. stradub.: Ślizień imtyg. lit., Horain wojewodzic brzeski lit.; z pow. słonim.: Makowiecki podkom. słonim., Czudowski mieczn. słonim., z pow. wołkow.: Grabowski pułk., Dziekoński stoln. wołk., z woj. brzesk. lit.: ks. Sapiecha gen. art. lit., Wisłouch podkom. brzesk. lit. z pow. pińsk.: Korzeniewski regent lit., Skirmont sędz. ziem (s. nr. 69)

63 (Gazeta Warszawska) 1786
21/8 Lublin. Sejmik poselski Marsz. Suchodolski, por. lejb. gw. konnej kor. obrani posłami na Sejm Granowski sekr. W. Kor., Łaziński łowczy kor., Kicki star. rydzki, Zaleski pis. gr., łukowski, Trzciński podczaszyc lub., Grajewski podstolic urzędowski. Sejmik elekc. podsędka ziem. lubelsk. -marszałkiem Eydziatowicz chor. woj. smoleńsk., pułk. Kaw. Nar. j. w. w Łukowie sędz. ziem. łuk. -pod laską Granowskiego sekr. W. Kor. (s. nr. 69)

64 (Gazeta Warszawska) 1786
2/9 Warsz. Posłowie W. X. L. na Sejm z pow. wiłkom.: Kosciałkowski szamb., z woj. nowogr.: Reytan pis. ziem. nowogr., Woyniłowicz sędz. gr. nowogr., z woj. mińsk.: ks. Massalski szef reg., Wankowicz pis. gr. mińs. (nr. 70) 6/9 Warsz. z woj. połock.: Korsak. podwoj. połocki, Borowski pis. gr. połocki, z ks. infl.: z Inflant -Borch oboźny W. X. L., Felkersamb szambelan z Korony -Kicki koniuszy W. Kor., Granowski pułk. z Litwy -Dzieduszycki pis. W. Lit., Morawski szamb. (nr. 71)

65 (Gazeta Warszawska) 1786
6/9 Warsz. w przeszłą niedz. (s. Joachima) ceremonia profezji panny Zofii Heleny Gabrieli Punikiewskiej, podsędkówny rożańskiej, córki pani z Miecznikowskich, II v. Wochińskiej, wojskiej liwskiej. 1/9 Piotrków. Reassumpcja Tryb. Kor. -marsz. wybrany Jan Małachowski, star. opocz., rotm., Kaw. Nar., kaw. ord. s. Stan., z woj. krak. deputat. (s. nr. 71)

66 (Gazeta Warszawska) 1786
9/IX Warsz. Kontyn. posłów z W. X. L. na sejm: z pow. lidzk.: Skinder sędz. ziem. lidzki, Sobolewski star. koniuchow. z pow. bracł.: Mirski podkom. bracł., Burzyński, star. krasnosiel. z pow. orszańskiego: Zambrzycki sędz. ziem. orsz., Hłasko szamb. (nr. 72)

67 (Gazeta Warszawska) 1786
13/IX Warsz. Na Sejm z W. X. L. wybr. posł.: z pow. rzeczyckiego -Judycki strażnik W. Litewski, Wołłowicz szambelan. z Gniezna 27 sierp. w Popowie dobrach Dorpowskiego, kanon. Metrop. Gniezn. akt weselny Małg. Dorpowskiej chorążanki gniezn. Synowicy tego prałata z Piotrem Brzeskim, podst. brzesk. kuj. (s. nr. 73)

68 (Gazeta Warszawska) 1786
16/IX Warsz. Na Sejm W. X. L. z pow. mozyrsk. Jeleński, star. mozyrski, Oskirko star. bohrymowski. Dembowska kasztelanka czechowska, kanoniczka wstąpiła (9/IX) do zakonu sakramentek. Z Ostroroga. W dniu 27/VIII zm. Katarz. z Kwaśniowskich Bełdowska, pułkownikowa W. K.; w Międzyrzeczu Ostrog. pochow. 29/VIII w kośc. franc. międzyrz. (s. nr. 74)

69 (Gazeta Warszawska) 1786
Mozyr. Dn. 21 wrz. wjazd Jeleńskiego star. sąd. mozyrsk. na pomien. starostwo. (s. nr. 75)

70 (Gazeta Warszawska) 1786
Warsz. Zmarł 22 wrz. ksiądz. Jakub Dziewanowski, kan. warsz., prob. parysowski, dyr. duch. korp. tut. kadetów. Lat 61. Na stan. w Szkole Ryc. czyli Korp. Kad. przebywał lat 20 (do śmierci) (nr. 76) z Krak. W Pieskowej Skale, w staroż. zamku, 10 wrz. ślub p-ny Przebendowskiej, starościanki soleckiej z Dembińskim star. wolbrom., synem pani z Morsztinów D. starościny wolbrom., wdowy. (s. nr. 76)

71 (Gazeta Warszawska) 1786
Zmarł 18 wrz. w Nieśw. Zamku Hier. Radziwiłł, podkom. W. X. L., kaw. ord. polskich, lat 27 kończący, po krótk. chor. Syn Michała woj. wil., hetm. W. L. i Anny z Mycielskich, kasztelanki pozn., wdowy pozost. po Leonie R. krajczym litt. Brat teraźn. księcia woj. wil. z innej matki, ojciec 8 tyg. Dominika Hier. Kar. (nr. 77)

72 (Gazeta Warszawska) 1786
w Rzymie 31 sierpn. zmarł senator polski, Józef z Eklow Hilzen, woj. mścisław., star. gr. brasławski, kaw. ord. Orła Biał. i s. Stan. Z famili rozkrzewionej najprzód w Niemczech, a po tym wprow. do Prus i Inflant przez imiennika jego Joba Hülzena, W. Mistrza Krzyż. Zm. w wieku 50 l. Ojciec Jan August Hilzen wojew. miński, matka (żyjąca) Konst. z Platerów, wojewodzianka infl. Za Augusta III otrzymał star. gr. brasławskie (po ustąpieniu ojca), potym kaszt. infl. i order Orła Biał. od tegoż króla. Za Stan. Aug. krzesło woj. mińsk. (po swym ojcu). Na woj. mścisł. postąpił po swym wuju Konst. Platerze, który przeszedł na kaszt. trocką. W roku 1767 obrany marsz. Tryb. Gł. Lit. (nr. 78) Warszawa 30 wrz. woj. mścisł. po śmierci j. w. -Tadeusz Billewicz, kaszt. mścisł., a kaszt. po nim -Józ. Chrapowicki, marsz. R. Nieust. Kaszt. chełmska ( po dobrow. złoż. Wojc. Węgleńskiego) -Wojc. Poletyło, chor. krasnost., deput. Tryb. Kor. Lub. Chor. krasnost. (po j. w.) -Onufry Węgleński podst. ziemi chełm. podstol. ziem. chełm. (po j. w.) -Wacław Boniecki, podsędkowicz ziemi chełm. (s. nr. 78)

73 (Gazeta Warszawska) 1786
3 paźdz. zmarł. na ospę Ferd. Plater, lat 12, pisarzewicz polny lit. Przypomnienie, że w 1735 zmarł w b. młodym wieku także w stolicy jego dziad stryj. Ferd. Plater, wojewodzic infl., star. grawerowski, podczas sejmu, na który posłował z Inflant wespół z śp. Borchem (potym Kancl. W. K.) Kraków 3 paźdz. Szkoła Gł. Inauguracja na rektorstwo Oraczewskiego, Komis. Eduk. (s. nr. 82) Owrucz 17 wrz. wjazd Michała Trzeciaka kaszt. owruckiego

74 (Gazeta Warszawska) 1786
21 paźdz. Warsz. Stoln. łuckie (po postąp. Józ. Leduchowskiego na stoln. wołyń.) -Józ. Załęski łowczy łucki (nr. 84)

75 (Gazeta Warszawska) 1786
29 września z Wołynia. Z szlach. fam. ur. Hohol, lat 124, zmarł 13 wrz. Był pod Wiedniem. Bezżenny. Mając 108 lat osiadł na dewocji w St. Konstantynowie przy klaszt. kapuc. i w ich kośc. pochow. (nr. 85)

76 (Gazeta Warszawska) 1786
Zmarł w Warsz. 29 paźdz. ksiądz Janocki, kan. kij., prefekt bibl. Załuskich publ. Lat 66 w bibl. od r. 1745. Zmarł w Chełmie Wojc. Węgleński, kaszt. chełmski, kaw. ord. s. Stan., lat 73. (s. nr. 87)

77 (Gazeta Warszawska) 1786
8 list. Warsz. Chor. bełskie -Mikołaj Krypski 30 paźdz. z Stężycy, wjazd na star. Łuk. Bentkowskiego, który kreował: podstar. -Mar. Chrzanowski, cześn. warsz.; sędzia -Kar. Sosnowski, komor. ziem. ciechan., pisarz -Kaz. Dmiński, regent -Ign. Sikorski. (nr. 89)

78 (Gazeta Warszawska) 1786
15 list. Warsz. Łow. pow. radomsk. w woj. sieradz. (po dobrow. rezygn. Józ. Maszkowskiego) -Jan Komornicki pisarz piotrk. (s. nr. 91) Zmarł w Warsz. 11 listop. ksiądz Józ. Korwin Kochanowski, prob. kol. warsz., kantor kij. Syn Stan. i Anny z Ankwiczów, kasztelaństwa radom. Brat śp. Franc. Ksaw., kaszt. wiślick. oraz Leona K., stoln. i posła na teraźn. zakończ. Sejm sandom. Miał lat 49, w stanie kapł. 26. Familia poety. (s. nr. 91)

79 (Gazeta Warszawska) 1786
18 list. Warsz. Stoln. pow. nowogr. w woj. czerniech. (po śp. Józ. Borzęckim) -Franc. Ksaw. Besiekierski, podcz. czern. (s. nr. 91)

80 (Gazeta Warszawska) 1786
Warszawa 25 list. Wojstwo większe podolskie (po dobrow. złoż. Remigiana Dłuskiego) -Stan Kossecki, mieczn. podolski, pisarz juryzdykcji marsz.; mieczn. po nim -Ant. z Kościelca Pogorski; Żupan ziemi bielskiej woj. podl. (po dobrow. złoż. Mikoł. Roszkowskiego, czyli po odmien. z świeckiego na duchowny stanie wakujące) -Wojc. Szepietowski (s. nr. 94) Warszawa 2 grudnia. Mieczn. ziemi stężyckiej (po postąp.) Jana Pniewskiego na podcz. stęż.) -Ign. Boski, szambelan (nr. 96)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników