Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9559956095619562[9563]9564956595669567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Grodzkie i ziemskie > Pyzdry > Część 2
1191 (Nr. 23) 1545
Nob. Anna Modlska wdowa po zm. nob. Janie Sarnowskim całkow. łan roli osiadły we wsi Modla w pow. koninsk. za 20 grzyw. nob. Pawłowi Szetlewskiemu zwan. Stogniewek "genero" sprzed. i na widerk. rezygn (f. 189)

Nob. Paweł Szetlewski na całkowitej połowie wsi Szetlewo w wyjątkiem części jaką kupił od nob. nob. Jakuba Łaszkowskiego i Jadwigi Zdzinickiej, żony nob. Wawrzyńca Wojsławskiego w pow. konińsk. 22 grzywny tyt. posagu i tyl. tyt. wiana nob. Helenie Sarnowskiej darował i rezygn. (f. 189v)

1192 (Nr. 23) 1545
Nob. Wojciech Zaczołtowski całkowite pięć płos roli pustej we wsi Gąsiorowie za 15 grzyw. nob. Stanisławowi Zaczołtowskiemu sprzed. i na widerk. rezygn. (f. 189v)

1193 (Nr. 23) 1545
Nob. Jadwiga Karminska żona nob. Stanisława Romiejewskiego wdowa po zm. nob. Janie Raczadowskim mając przy sobie nob. Marcina Wyszlakowskiego stryja i nob. Marcina Marchowskiego wuja swoich, całkowite połowy części swoich wsi Trzebowa i Karminko mniejsze w pow. kalisk. i całkow. oprawę posagu jaką ma w tych dobrach przez wyż. wspomn. męża zapisaną nob. Stanisławowi Romiejewskiemu mężowi swojemu darow. i na dożywocie zrezygn. (f. 190)

1194 (Nr. 23) 1545
Nob. Stanisław Romiejewski te same co powyżej dobra [całkowite połową części swoich wsi Trzebowa i Karminko mniejsze w pow. kalisk.] zapisuje na dożywocie Jadwidze Karminskiej (f. 190v)

1195 (Nr. 23) 1545
Nob. Katarzyna Cienińska, wdowa po zm. nob. Janie Paruszewskim, całkowite części swoje wsi Cienino mniejsze i większe i Pampocino, dóbr po ojcu i po matce wraz ze wszystkimi prawami jakie po śmierci matki tyt. wykupu na nią przejdą, z wyjątkiem rezygnacji jakie poprzednio zrobiła na dwóch swoich synów, nob. Małgorzacie Paruszewskiej córce swojej, żonie nob. Andrzeja Zielenskiego darowuje i na zawsze rezygn. wiedz. miłością matczyną (f. 190v)

1196 (Nr. 23) 1545
Nobiles Maciej, Kacper i Piotr Komorscy bracia rodzeni niedzielni całkowitą jedną czwartą część wsi Bachorzewo w pow. kalisk. za 100 grzyw. nob. Janowi Stągoskiemu sprzed. i na widerk. rez. (f. 191)

1197 (Nr. 23) 1545
Nob. Sebastian Owieczkowski, i Anna Tomicka żona tegoż Sebastiana mając przy sobie nobiles Mikołaja Gulczewskiego stryja i Piotra Jelitowskiego wuja swoich, całkowite dwa łany roli puste we wsi swojej Kościanki w pow. pyzdrsk. z wyłączeniem wszystkich łąk za 20 grzyw. nob. Blizborowi Młodziejewskiemu sprzed. i na widerk. rezygn. (f. 191v)

1198 (Nr. 23) 1545
Nob. Jan Turski całkow. części swoje dziedz. wsi większe i mniejsze Tursko w pow. kalisk. i połowę wsi Chwalibogowo w pow. pyzdrsk. nob. Elżbiecie Turskiej matce swojej darował i na zawsze rezygn. (f. 191v)

1199 (Nr. 23) 1545
Nob. Wojciech Grodzielski całkowitą część swą dziedz. we wsi Lobes w pow. pyzdrsk. która na niego i na jego brata rodz. Bartłomieja Grodzielskiego po śmierci zm. nob. Wawrzyńca Grodzielskiego spadła, a którą oprawioną miała nob. Anna Kawiecka, wdowa po zm. nob. Wawrzyńcu Grodzielskim wyż. wspomn. za 70 złp. tejże Annie Kawieckiej sprzed. i rezygn. (f. 192)

1200 (Nr. 23) 1545
Nob. Baltazar Gorazdowski w imieniu swoim i nob. Anny Chwalkowskiej żony swojej całkowity łan roli pusty i dwie połówki łanów roli puste we wsi Gorazdowo, w pow. pyzdrsk. za 100 grzyw. nob. Piotrowi Gorazdowskiemu bratu swojemu rodz. sprzed. i na zawsze rezygnow. (f. 192)

1202 (Nr. 23) 1545
Piotr Grodziecki całkowite wsi swoje Kuchary Cyrkiewne, Barłogi Krolikowo, Biała, Lądek Łagiewniki, i Lipice oraz całą stadninę, zwaną Iwonki w dobrach Grodziec w pow. koninsk. i wszystkie sumy i klejnoty etc. etc. generosae Barbarze Sącygniewskiej żonie swojej darował i na dożywocie zapisał. Gdyby zaś wyż wym. Barbara miała po śmierci Piotra powtórnie wyjść za mąż wszelkie te dobra powrócą na spadkob. Piotra (f. 192v)

1203 (Nr. 23) 1545
Nob. Jan Słonecki cztery łany roli puste we wsi Sirakowo w pow. pyzdrsk. z wyłączeniem lasów za 100 grzyw. nob. Feliksowi Sienskiemu albo Jaronowskiemu sprzed. i na wyderk. rezygn. (f. 193)

1204 (Nr. 23) 1545
Nob. Zofia Złotkowska żona nob. Macieja Szymanowskiego, całkowitą wieś swoją dziedz. Sowina kościelna w pow. kalisk. wraz ze 100 grzyw. za którą to sumę jej wyż. wspomn. wieś rezygn. na widerkaf. nob. Andrzej Borucki, nob. nob. Katarzynie i Dorocie, pannom, córkom swoim z tegoż męża zrodzonym, darow. i na zawsze rezygn. z warunkiem że w razie bezpotomnej ich śmierci zapis powróci na matkę wyż. wym. Zofię (f. 193v)

1205 (Nr. 23) 1545
Nob. Wawrzyniec Zdzirkowski całkowitą część swoją dziedziczną wsi Wyszławice zwaną Jasiewska w pow. pyzdrskim za 9 grzyw. nob. Marcinowi Wyszławskiemu sprzed. i na widerk. rezygn. również i wszystkie łąki jakie leżą wsród pól z wyłączeniem tych co są w lesie (f.193v)

1206 (Nr. 23) 1545
Nob. Marcin Strzałkowski na wszystkich połowach wsi Zlychmiąszyc Małochowo osiadł. i Krystkowic pust. w pow. gnieźn. 86 grzyw. tyt. posagu i tyl. tyt. wiana nob. Jadwidze Turskiej żonie swojej darował i rezygnow. (f. 194)

1207 (Nr. 23) 1545
Nob. Elżbieta Nowomiejska wdowa po zm.nob. Andrzeju Prandzynskim, a obecnie żona nob. Piotra Manieczskiego mając przy sobie gen. Bartłomieja Zebrzydowskiego pisarza ziemskiego kalisk. stryja i nob. Baltazara Gorazdowskiego, wuja swoich całkowite części swoje wsi Nagrodowice w pow. poznańskim, czyli sumę 190 grzyw. bez 20 grzyw., jakie dla nob. Jadwigi panny, ciotki swojej spłodzonej z pierwszego męża rezerwuje, w której to sumie znajdują się całe wyż. wym. dobra Nagrodowice rezygnowane na widerk. wyż. wym. Piotrowi Manieczskiemu, mężowi swojemu darowała i rezygnowała (f. 194v)

1208 (Nr. 23) 1545
Nob. Piotr Manieczski te same co w poprzednim zapisie dobra Nagrodowice [w pow. poznanskim] nob. Elżbiecie Nowomiejskiej żonie swojej na dożywocie darow. i rezygnuje (f. 195)

1209 (Nr. 24) 1510
Termin między N. Agnieszką Pogorzelską, ż. Dobrogosta Pasikonia z I i Bernardem z Zalesia W. i M. o kopce między Głuchowem i swoją dziedz. Ochla, Targorzyce (f. 3). Jan i Mikołaj dz-e z Pogorzeli (ib.)

1210 (Nr. 24) 1510
N. Zofia, ż. Jana Bielawskiego, pw. Jakubowi Koszuckiemu, który pozwał jej męża o 6 zł. (f. 3v) ona z RuskaZnaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona9559956095619562[9563]9564956595669567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników