Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12635126361263712638[12639]12640126411264212643Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 7
46783 (Otorowo)
1809.26/I. (Przystanki) ch. z w. Ignacy Walenty, * 18, s. GM. Antoniego Kamińskiego pos. P. i GM. Urszuli z Grabskich -- M. Teodor Cielecki dz. Rudek i M. Wiktorja G-a dz-ka Słapanowa

46784 (Otorowo)
1810.2/IV. (Przystanki) Józef Wojciech, s. G. Ant. Kamińskiego poses. P-k. i Urszuli z Grabskich -- G. Józef Gostyński pos. z Brodziszewa i MG. Franciszka z Miaskowskich Moszczyńska klanowa lędzka, dz-ka Otorowa ass. G. Wojc. Trąbpczyński dz-c Pierska i MG. v. Tekla Miaskowska

46785 (Otorowo)
1810.16/XII. chch. M. Józef Pławiński, pos. Buszewa i M. v. Kat. Bogucka z Sokolnik M. Tomasz Bogucki z M. Konstancja B-a, oboje z Sokolnik

46786 (Otorowo)
1811.21/II. (Buszewo) Achilles Klaudjusz Zefir, s. G. Józefa Pławińskiego i Marjanny z Boguckich, pos. Buszewa -- N. Józef Dzierzgowski leśniczy buszewski i v. Konstancja B. z Sokolnik

46787 (Otorowo)
1811.17/X. (Przystanki) Feliks Tadeusz, s. GM. poprz. Kamińskich [Ant. i Urszuli z Grabskich] pos. P-k. -- GM. Tadeusz Gostyński mł., syn posesorów Brodziszewa i GMD. Wiktorja Grabska dz-ka Słopanowa. Ass.: GM. Ant. Załuskowski i M. v. Eleonora Grabska c. pos. Słop., GMD. Józef Gostyński pos. Brodziszewa i GM. Magdalena Miaskowska

46788 (Otorowo)
1811.10/XI. (Brodziszewo) Franciszek-Tadeusz (ch. z w. 1810.3/IX.) s. GM. Stefana Ponikiewskiego, dz-ca Wiśniewa, i Józefy z Gostyńskich ass. G. Józef G. pos. Brodziszewa i JGM. Wiktorja Kwilecka klanowa przemęck., G. Tadeusz Gostyński, JMG. Tekla Miaskowska v., córka klana gnieźn.

46789 (Otorowo)
1812.24/II. chch. G. Władysław Skrzydlewski, MG. v. Teodora Cielecka z Lipnicy

46790 (Otorowo)
1812.6/IV. (Buszewo) Wiktor Napoleon, s. G. Józefa i Marjanny z Boguckich Pławińskich poses. Buszewa -- G. Ignacy Pł. sędzia pow. międzyrzec. i G. Emiljana B., ass.: G. Tomasz B. i G. Kasylda Pł.

46791 (Otorowo)
1813.23/V. (Przystanki) Jan Nepom. Antoni, s. GMD. poprz. Kamińskich [Ant. i Urszuli z Grabskich] pos. P-k, -- X. Kajetan Kowalski, kanon. metropol. gn., dz-c Szczepankowa prob. otorowski, i pobiedziski i JMGD. Urszula z Kowalskich Cielecka dz-ka Rutek, podkomorzyna, ass.: GMD. Józef Gostyński pos. Brodziszewa i GMD. Anna z Taylerów Unrugowa dz-ka Lubosiny, GM. Tadeusz Gostyński z Brodz. i Teodora Cielecka, c. dz-ców Lipnicy. GM. Wiktorja z Miaskowskich Grabska dz-ka Słopanowa, GM. Eleora G. córka ze Słop. GM. Michał Cielecki syn dz-ców Lipnicy i GMD. Rozalja Wasielkowska c. dz-ców wsi Rakowka

46792 (Otorowo)
1815.18/V. (Lipnica) chch. JMG. Emiljan Węgierski tribunus wojsk. pol. i JMG. Teodora Cielecka c. dziedziców Lipnicy

46793 (Otorowo)
1815.10/IX. (Dębina) chch. MG. Wawrzyniec Cielecki i MG. Rozalja Trąbczyńska, MG. Michał C. dz-c Wierzchaczewa

46794 (Otorowo)
1816.11/VIII. chch. MGD. Hieronim Jaraczewski, dz-c Jaraczewa i GD. v. Tekla Miaskowska dz-ka Lubasza, X. Leon Miask. prob. kat. pozn. i MG. Domicilla Zambrowska

46795 (Otorowo)
1816.20/XI. chch. JMD. Tertuljan Koczorowski dz-c Gościeszyna i JM. Teodora Węgierska dz-ka Lipnicy. GM. Kajetan Bogucki dz-c Mn. Sokolnik i GM. Domicilla Zambrowska

46796 (Otorowo)
1818.9/VIII. (Przystanki) chch. JMD. Stanisław Kostka Moszczeński dz-c d. Otorowo, Dębina, Kuzle, Buszewko, Szymanowo, Kamionek, Krzeszkowice i JMD. Emilja z Niegolewskich Zółtowska dz-ka Kąsinowa. Jan Z. jej mąż i Wincencja z Moszcz. Moszcz. żona Stanisława Kostki GMD. Ant. Kamiński dz-c Przystanek i Urszula Cielecka dz-ka Rudek i Gaju GD. v. Nep. Kowalika z Szczepankowa

46797 (Otorowo)
1818.27/IX. (Lipnica) X. Węgierski kan. kat. warszaw. cerem.: (a z wody 6/VIII., a * 31/VII. r. b.) Emma Anna c. MD. Emiljana Węgierskiego dz-ca L. i Teodory Józefy z Cieleckich -- chch. byli MD. Kajetan Bogucki pos. folw. Czyściec i MGD. Michalina C. wd. ass.: JMD. Teodor C. dz-c Rudek i Gaj.

46798 (Otorowo)
1818.21/X. (* 17) (Buszewko) Wincencja Wiktoria Urszula, c. GD. Wincentego Koszutskiego pos. B-a i Salomei z Koszutskich -- MD. Epifanjusz Miaskowski pos. d. Dębina, Szymanowo, Kozle (?) i MD. Wincencja z Moszczeńskich Moszczeńska dz-ka Otorowa i Kazimierza -- GD. Cyprjan K. ze wsi Poklatki i MD. Emilja Miaskowska ż. Epifanjusza z Dębiny

46799 (Otorowo)
1820.3/I. chch. JMD. Stanisław Moszczeński dz-c Ot. i Kazimierza i JMD. Eleonora z Bnińskich Moszczeńska dz-ka Wierzenicy

46800 (Otorowo)
1820.14/IX. (Lipnica) cerem. (a * 1819.14/XI.) ch. z 1819.30/XI., Edmund Stanisław, s. GMD. Emiljana Węgierskiego dz-a Lipnicy i Teodory z Cieleckich -- MD. Michalina Cielecka wd., babka dziecka i Michał C. mł. wuj., ass. GMD. Józef C. z żoną swoją Pelagją z Witkowskich z Gorzyc w p. kalis. w Kr. Pol.

46801 (Otorowo)
1822.1/XI. chch. Md. Maks. Mljcki dz-c Kazimierza i MD. Winc. Moszczeńska dz-ka Otorowa MD. Józefa Joneman dz-ka Wygnańczyc

46802 (Otorowo)
1824.3/X. (Lipnica) X. Kajetan Kowalski kan. metr. gn. pleb. Otor., cerem.: (* 3/II.). (ch. z w. 23/II.) Weronika Urszula, c. GM. Mich. Cieleckiego dz-ca Lipnicy i Rozalji z Wasielkowskich -- MG. Wawrzyniec C. dz-c Wierzchaczewa, ass.: GMD. Antoni Kamieński dz-c d. Przystanki i GM. Teodora z C-ch Węgierska dz-a Rudek i Emiljan W.Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12635126361263712638[12639]12640126411264212643Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników