Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2385238623872388[2389]2390239123922393Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
6201 (Nr. 196/198) 1753
Jan-Samuel i Krzysztof-Marcjan Nekandy Trepki o. Jana N. T. d. Oswałdów całej i 1/2 wsi Ociąż Kręgosza i Baby p. kalis. dziedzica z Jadwigi Twardowskiej synowie, dóbr tych dziedzice, zobow. się sprzedać te dobra powyższemu [Aleksandrowi-Ludwikowi] Pretwiczowi za 47. 000 złp. (f. 143v)

6202 (Nr. 196/198) 1753
Jadwiga z Hylińskich wd. po ol. Konstantynie Malczewskim, matka oraz: Antoni, Józef, Tomasz, Michał, Katarzyna, Konstancja panny jej dzieci MM., dziedzice 1/2 Zabich Górek p. pyzdr. wedle zobow. z r. b. 1/2 dóbr tych Franciszkowi z Ostrowa Rychłowskiemu klanicowi sieradzk. za 19. 000 złp. sprzed. (f. 144v)

6203 (Nr. 196/198) 1753
X. Piotr-Antoni Rokossowski metropol. gn. i katedral. pozn. primicer. mian. pl. pl. Jakuba R. stryja, Andrzeja i Konstantego braci m. sobą rodz. Tomickich siostrzeńców swych do podnies. 100 tal. od Jana Szarbskiego (f. 146)

6204 (Nr. 196/198) 1753
Ludwika Gzowska, wd. 1-o v. po ol. Jerzym Zurbickim 2-o v. po ol. Dominiku Witkowskim, mian. pl. Józefa Kamińskiego (f. 147)

6205 (Nr. 196/198) 1753
Józef z Komorza Kurcewski, s. Mac. z ol. Elżbiety Baranowskiej, z I i Wiktoria Nowowieyska, c. o. Jozefa N. łowczego dobrzyń. z Konst. Lipskiej z II małż. dożyw. (f. 147v)

6206 (Nr. 196/198) 1753
Konstancja Byszewska, c. o. Stanisł. B. stolnika łęczyc. z ol. Petronelli Walewskiej, panna dojrzała, (lat jak zap. 50) w im. sw. i siostry rodz. panny Domicelli Bysz. mian. pl. brata rodz. Ignacego z Drozdowa Bysz. (f. 151v)

6207 (Nr. 196/198) 1753
Barbara Wilxycka, c. o. Jana z Hel. Jezierskiej, panna w tow. Michała i Jana W. W. braci swych rodzonych, kwit. Stanisława-Jerzego Więckowskiego, ol. Michała W. z ol. Marianny Sulmowskiej syna, obecnego dziedzica części Mroczek M., z 500 złp. (f. 153)

6208 (Nr. 196/198) 1753
Maciej Łyszczyński, s. o. And. Ł. z Jadwigi Raczadowskiej, w im. sw. oraz Franciszka, Józefaty i Wiktorii, syna i córek swych zrodz. z ol. Doroty Chmielewskiej, s. 3. 731 złp. przyzn. dekr. condesc. w d. Kotowiecko 1748 r. ze spadkob. ol. Anton. Bartoszewskiego dziadzica tej wsi, ced. Andrzejowi Bogdańskiemu subdelegatowi komorn. gran. (f. 154) Walenty Ł. brat rodz. zezn. (f. 155v) ol. ojciec ich Andrzej Korczak Ł. dziedzic wsi Łaszki w p. łęczyc. Ich brat rodz. Józef Ł. (f. 155v)

6209 (Nr. 196/198) 1753
G. Mateusz Szulczewski w im. Antoniny z Nossowiczów wd. po ol. Wojc. Ulatowskim dzierżawcy wsi Korzkwy, prezentuje konia po jej mężu (f. 158)

6210 (Nr. 196/198) 1753
Franc. Stanisławski, s. Józ. St. z ol. Marianny Koczańskiej, spadkob. matki obok Antoniego i Domicelli ż. Antoniego Kułakowskiego, brata i siostry swych rodz., kwit. ojca z 4. 000 zł. swej ojc. i mac. (f. 158v)

6211 (Nr. 196/198) 1753
Teresa Miełoszewska, c. ol. Stanisława dwojga imion (?!) M. poborcy woj. łęczyc. z Zofji Sułkowskiej wdowa po ol. Stanisławie Polewskim, kwit. Hieronima Ponińskiego podkomorzego kor., s. ol. Wład. P. podkoniuszego kor., z 3. 133 złp. z sumy oryg. 9. 400 złp. Annie ż. And. Szołayskiego i Mariannie pannie siostrom rodz. zezn. M-im, cc. ol. Albrachta-Stanisława M. z Sułk. i zeznającej 1702 zapis (f. 159)

6212 (Nr. 196/198) 1753
Aleksy Skrzypiński dziedzic Pabjanowa p. kalis. dobra te całe Ant. Nasierowskiemu za 40. 000 złp. za l. 3 zast. (f. 163)

6213 (Nr. 196/198) 1753
X. Waładysław, pisarz w. kor., opat paradyski i Florian pisarz zs. sier. Łubińscy, ol. Macieja synowie, i Wojciech, ol. Stanisława, i Aleksander starosta wągrowski, ol. Wojciecha z Łubny Łubińscy, synowie, bracia m. s. stryjeczni, z nich Wojciech w im. sw. oraz Jana, zaś Aleksander w im. sw. i Jakuba braci swych rodz. Ł-ich, jako ol. Aleksander Ł. klana gn., d. Myszek, Sławienka i m. Sławna w p. gn. dziedzica bratankowie i po jego +-ci bp. spadkobiercy - dobra te sprzedają Kaz. Węsierskiemu assesorowi zs. tucholsk. za 90. 000 złp. (f. 172v)

6214 (Nr. 196/198) 1753
Antoni Kiedrowski w im. sw. i Apolonii Kaczkowskiej oraz Elżbiety, ż. Marcina Umińskiego, Katarzyny ż. Jakuba Gądeckiego, i Teodora Kaczkowskiego spadkobierców ol. Antoniego Kaczk., syna i córek, jako ich plent, oraz w im. Anny z Czeszewskich, wd. po Ant. Kaczk., kwituje Augustyna Działyńskiego wdę kalis., pos. ws. Kamieniec, oraz Franciszka z Paradysza Bronisza pisarza gr. koniń., wojewody komis. z wyd. poddanego (f. 174)

6215 (Nr. 196/198) 1753
Ignacy Leszczyc Dobrzycki, s. o. Franciszka L. D. sędziego surrog. gr. kalis., dziedzic Biskupic w p. koniń. zap. 2. 000 złp. Maciejowi Otto Trąmpczyńskiemu (f. 177)

6216 (Nr. 196/198) 1753
Teodor Niemojewski, łowczy łucki, plent Barbary ż. Wawrzyńca Chlebowskiego, Marianny ż. Wojciecha Targowskiego, Elżbiety, ż. zezn. ol. Marcina Wierzbięty Doruchowskiego podkomorzego mielnickiego, bp. +-go sióstr rodz. i Józefa Stawiskiego, ol. Pawła St. z ol. Zofji Doruchowskiej, syna, działającego w im. sw. oraz Marianny i Anny Staw. sóstr swych rodz., mian pl. pl. (f. 178)

6217 (Nr. 196/198) 1753
Felicjan z Wybranowa Chlebowski, ol. Ignacego-Mikołaja z W. Chl. chorążego chełmińskiego z ol. Rozalii z W. Chrzęstowa Wierzbowskiej, klanki kowalskiej syn z I i Franciszka Wolska, c. o. Jakuba W. z ol. Zofji Zapolskiej, klanki rozpirskiej z II, małż. dożyw. (f. 180v)

6218 (Nr. 196/198) 1753
Wacław z Werbna Łaszczyński, s. o. Mich z ol. Eleon. Bojanowskiej, posesor d. Zerniki i Wyganki p. kalis. zap.. s. 13. 581 złp. żonie Anieli z Walichnowskich (f. 182). Ona c. o. Jana klanica wieluń. z ol. Krystyny Molskiej (f. 181v) on jej na 1/2 dóbr zap. 13. 581 zł. pos. (f. 182v)

6219 (Nr. 196/198) 1753
X. Władysław pisarz w. kor., ol. Macieja i Wojciech ol. Stanisława, i Aleksander sta wyskow. ol. Wojciecha, synowie Łubieńscy, bcia m. s. stryj. rodzeni, ol. Aleksandra Ł. klana gn., d. Szczytniki, Wawry i Korzekwin w p. kalis. dziedzica, bp. +-go bratankowie rodz. i spadkob., części temuż spadłe po ol. stryju na nich obok Floriana Ł. pisarza sieradz., pisarza w kor. brata rodz., temuż Florianowi sprzed. za 98. 000 złp. (f. 183v)

6220 (Nr. 196/198) 1753
Andrzej Pruszkowski, s. o. Hjacynta Pr. z ol. Kat. Łubińskiej, ol. Aleks. Ł. klana gn. siostry rodz. zrodzony kwit. powyższych Ł-ich z 3. 000 zł. z s. 12. 000 zł., ol. matce przez ol. klana w test 1746. 7/I zapis. (f. 185)Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona2385238623872388[2389]2390239123922393Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników