Przeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona605606607608[609]610611612613Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 2
1535 (Dziennik Poznański) 1912
30/VII. + Wioskę szlachecką Turowy pod Pleszewem nabył Józef Skorupka z Bieżyna pod. Kościanem

1536 (Dziennik Poznański) 1912
29/VII. + Z Koszutskich Salomea Krąkowska Pogrzeb w Zakrzewie, Prusy Zach. Podp. rodzina Krąkowskich (dzieci i wnuki) Zakrzewo Prusy Zach.

1537 (Dziennik Poznański) 1912
27/VII. + Bronisława Grabska, 81 lat, w Zakopanem. Pogrzeb w Zakopanem

1538 (Dziennik Poznański) 1912
7/VIII. Z nr. 178/12 Dz. Pozn. W Wrocławiu pochowano śp. Stanisława Skrzetuskiego dawniejszego obywatela poznańskiego, który przeżył 93 lata. Uwaga. Skrzetuscy z Wielkopolski uważani byli za szlachtę

1539 (Dziennik Poznański) 1912
7/VIII. + Maria z Czorbów Pkęcka w Raszewach, lat 65. Podp. mąż, brat, dzieci, zięciowie i wnuki

1540 (Dziennik Poznański) 1912
10/VIII. Z nr. 181/12 Dz. Pozn. a) Franciszek i Józef Głowaccy nabyli folwark w Palędziu Dolnym obszaru 334 mórg, od Stefana Rostka w b) majątek Szczepice pod Kcynią, obszaru 4.360 mórg, kupił hr. Czarniecki z Gogolewa od posła Grabskiego. Według mej pamięci Czarneckiemu było na imię Marceli, a Grabskiemu Lucian

1541 (Dziennik Poznański) 1912
10/VIII. + Jan Nepomucen Chełkowski, właściciel dóbr Borkowa w Król. Polskim, 45 lat. Pogrzeb w Borkowie Podp. żona z dziećmi i rodzina

1542 (Dziennik Poznański) 1912
12/VIII. + Dyonizy Władysław Poniecki, 31 l., Pogrzeb w Wolsztynie. Podp. ojciec i rodzina (zmarły był jedyny syn) Tłoki. Niesiecki umieszcza Ponieckich h. Ostoja. Uwaga. Dr. Poniecki (czy Ponicki?) był plenipotentem dr. Alfreda Chłapowskiego, ambasadora Jego córka jest za p. Ślaskim (Kaźmierzem?) prawnikiem PAN'u

1543 (Dziennik Poznański) 1912
15/VIII. Z nr. 185/12 Dz. Pozn. majątek ziemski Charbin w powiecie witkowskim, 736 mórg, kupił Florian Ozdowski, syn zmarłego Józefa Ozdowskiego z Murzynowa kościelnego, od Amrogowicza (mz. stryja p. Drwęskiej)

1544 (Dziennik Poznański) 1912
15/VIII. Z nr. 18/12 Dz. Pozn. W kościele paraf. w Polskim Wilkowie odbył się ślub p. Faustyny Boechun, córki p. Alfonstwa Boechanów z Polskiego Wilkowa, z p. Tadeuszem Sobeskim, synem pp. radcostwa Sobeskich z Cielimowa. Uwaga: radca Sobecki był mz. pozasłużbowym radcą sądowym i miał za żonę p. Münzberg. Syn jego Michał był później profesorem filozofii na Uniwersytecie Jagielońskim

1545 (Dziennik Poznański) 1912
17/VIII. + Irena Gąsiorowska, zmarła nagle w [nieczytelne], pogrzeb i spuszczenie zwłok do grobów rodzinnych w Borku. Podp. matka, rodzeństwo i narzeczony. Śrem. Bez dalszych szczegółów

1546 (Dziennik Poznański) 1912
23/VIII. + Dr. Władysław Kolanowski emer. profesor gimnazjalny, 79 lat. Pogrzeb w Poznaniu Podp. dzieci i wnuczka Uwaga. Zmarły który był moim profesorem, nie używał przyimka szlacheckiego. Jednakowoż mówiono mi, że jego synowie przypisywali sobie szlachectwo i herb Bogorina. Dr Skowroński ma podobno materiały co do tej rodziny. Z wspomnienia pośm. Dr. Wład. Kolanowski ożeniony był z Ludwiką Węsierską. Doktorat złożył w wydziale filologicznym w Wrocławiu. Był synem radcy miejskiego w Poznaniu. Od 1861 r. był profesorem w Poznaniu, a 1870-1899 r. prof. przy gimn. Marii Magdaleny

1547 (Dziennik Poznański) 1912
25/VIII. + Janina Szulczewska, 16 lat; pogrzeb w Poznaniu Podp. Wiktorstwo Szalonowscy Gr. Ehrenberg N. M. Uwaga. Rodzice zmarłej posiadali duży majątek ziemski, około 4.000 mórg, w Brandenburgii, Nowej Marchii, na pograniczu Księstwa. Po pierwszej wojnie nabył Wiktor Szulczewski majątek w Wielkopolsce

1548 (Dziennik Poznański) 1912
28/VIII. Z nr. 195/12 Dz. Pozn. Folwark Gorzyce pod Żninem, 642 morgi, nabył Wojciech Wisz z Gorzyi od Spółki Ziemskiej w Gołąńczy

1549 (Dziennik Poznański) 1912
29/VIII. Z nr. 196/12 Dz. Pozn. 1912.27/VIII. odbył się w Bytyniu ślub p. Zofii Motty, córki karola Mottego i Anny z Sczanieckich, z p. Janem Zakrzewskim, adw. z Gliwic, synem śp. Pawła Zakrzewskiego i Stanisławy z Łubieńskich

1550 (Dziennik Poznański) 1912
27/VIII. + Z Brzostowskich Zofia Laskowska. Pogrzeb w Konarzewie. Podp. mąż z dziećmi i rodziną. Uwaga: z anonsu nie wynika, gdzie mieszkała

1551 (Dziennik Poznański) 1912
27/VIII. + Michalina z Zbąskich Kurowska. Pogrzeb w Poznaniu Podp. mąż, dzieci i wnuki

1552 (Dziennik Poznański) 1912
30/VIII. + Katarzyna z Dzierżanowskich Odrowąż Wilkońska, w Poznaniu. Pogrzeb w Poznaniu Podp. siostrzenica Teofila Przybyłowicz

1553 (Dziennik Poznański) 1912
1/IX. + Jadwiga z Tułodnickich Okoniewska, 65 l., w Brodnicy. Pogrzeb w Brodnicy. Podp. mąż z dziećmi i rodzina Brodnica. Uwaga: wiadomo mi, że niektórzy członkowie rodzin Tułodnickich i Okoniewskich uważali się za szlachtę

1554 (Dziennik Poznański) 1912
4/IX. Z nr. 201/12 Dz. Pozn. Folwark Grabowo pod Trzemesznem, około 280 mórg, nabył Stanisław Domieracki z Zabłocia od Spółki Ziemskiej w GołańczyPrzeglądanie 271285 pozycji zakresu Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona605606607608[609]610611612613Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników