Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
21 (Nr. 1) 1605
Mikoł. Tymieniecki, podstarości wieluński, cz. i m. o. wsi Sobotka Małgorzacie z Rososzicy, wd. po ol. Marcinie Napruszewskim, za 6. 000 złp. sprzed. (f. 50v)

22 (Nr. 1) 1605
Gabryel Krowicki cz. i wsi Klonówko w p. sier. Dobrogostowi Sulimowskiemu sprzed. za 1. 500 zł. (f. 52)

23 (Nr. 1) 1605
Bartłomiej Szadkowski i Kat. Rembieska, małż., dożyw. (f. 53v) Zezn., s. o. And., cz. i wsi Dzierbino os. woi. kaly. Gabryelowi Krowickiemu s. o. Tyburcego Kr. sprzed. za 2. 000 zł. (f. 54)

24 (Nr. 1) 1605
Stanisł. Kęszicki i Katarzyna Przespolewska małż. dożyw. (f. 56)

25 (Nr. 1) 1605
Stanisł. i Mikoł. Grochowscy, ss. o. Piotra, z nich Mikołaj młodszy, m. l. ok. 20, w tow. stryja rodz. Andrzeja Gr., części wsi Grochowy p. koniń. sprzed. za 5. 000 zł. Andrzejowi Złotkowskiemu (f, 56v)

26 (Nr. 1) 1605
N. Anna Kuckowska, c. o. Macieja K., ż. uczc. Macieja mł. z Łobza, w tow. N. Jana Kuczkowskiego, br. swego stryj., cz. i dziedz. wsi Kuckowo po ojcu z częścią swoją prawa prez. prob. w. kość. Kuckowskim, bratu stryj. Bartłomiejowi Kuckow. za 50. grz. sprzed. (f. 57v)

27 (Nr. 1) 1605
Maciej Rogoziński, s. o. Jana R., w im. sw. i brata rodz. małol. Zygmunta R., części wsi Bronowo p. kalis. kup. przez ol. ojca od Stanisł. Pabianowskiego, temuż rez. (f. 58v)

28 (Nr. 1) 1605
Stanisł. Raczadowski i Jadwiga Parczewska małż. dożyw. (f. 60)

29 (Nr. 1) 1605
Stanisł. Kowalewski i Dorota Grochowska małż. dożyw. (60v)

30 (Nr. 1) 1605
Jan Podkocki, s. o. Macieja P., całe cz. wsi Boczkowo p. kalis. Marcinowi Scipierskiemu rez. s. v. 380 zł. (f. 61)

31 (Nr. 1) 1605
Wojc. Wojsławski, s. o. Walentyna W. Szijak'a, na 1/2 części wsi Wojsławice p. kalis., zap. 400 złp. pos. ż. Dorocie Głoskowskiej (f. 62v)

32 (Nr. 1) 1605
Marcin Wojsławski Szyak, s. o. Walentyna części Wojsławic w p. kalis. (z wył. sobie w dożyw. 2 bissulców roli we wszystkich 3 polach), co ma też służyć synowi jego Wojciechowi W. Sz., daje temuż synowi (f. 64)

33 (Nr. 1) 1605
Maciej i Jan Chutkowscy, ss. o. Stanisł. Ch., z nich Jan m. l. ok. 22, części po ol. ojcu wsi Chutki, Ujazdów i Gotarty, w p. kalis., które ma w zast. Łuk. Biernacki temuż Ł. B-mu rez. s. v. 600 zł. (f. 65)

34 (Nr. 1) 1605
Marcin Wilczkowski, s. Mac., na 1/2 cz. wsi Jedlec p. kalis. zap. pos. 200zł. ż. Agn. Przedzyńskiej (f. 66v)

35 (Nr. 1) 1605
Piotr Droszewski s. Gniazdowski i Anna Kobierzycka małż. dożyw. (f. 68)

36 (Nr. 1) 1605
Zygm. Bojanowski, zap. pos. 1. 000 zł. ż. Barbarze Koroszowej (f. 68v)

37 (Nr. 1) 1605
Piotr i Jerzy Kotarbscy, Beskowie, ss. o. Marcina K., wedle zobow. danego przez nich bratu rodz. Jakubowi K. Bezkowi (!), całe cz. wsi Kotarby p. kal. sprzed. za 300 zł. (f. 69)

38 (Nr. 1) 1605
Rafał Jarochowski, s. o. Macieja J. de Wargawa, dziedzic wsi Brzezinio Dembowalecha w p. sier., dobra te Brzezinio też z cz. pr. patr. kość. par. ib., Dembowaleka, i Wolia zw., una Krzak, altera Parchacz i Beczkowka, i Sterna ib. na sur. korz. lok. w p. sier. Stanisławowi Zapolskiemu podsędkowi sier., w Charłupi W. i Szarzino dł-owi sprzed. za 20. 000 złp. (f. 72) Dorota de Stolecz, wd. po ol. Sebast. J. i Katarzyna Dzierżanowska, ż. Rafała J., c. Stanisława Dz. a jej wuj rodz. Stanisław Cikowski, a przyjaciel z l. ojcz. Dobrogost Brzechwa podwojew. kalis.

39 (Nr. 1) 1605
Piotr Wilczkowski, s. Macieja W., cz-i wsi Jedlec p. kalis. Marcinowi W. br. rodz. rez. (f. 74v) Agnieszka Przedzińska ż. Marcina i Katarzyna W. ciotka zezn.

40 (Nr. 1) 1605
Stanisł. Przedziński, pis. gr. kalis., cz-i wsi Wturek od Barbary Wturkowskiej, ol. Piotra Wturk. córki, a Wojc. Biernackiego żony, nabyte Jakubowi Rossoskiemu za 1. 800 zł. sprzed. (f. 78)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników