Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
201 (Nr. 1) 1609
Wacł. Lipski, s. o. Mac. L., na chwałę Bożą i dla lepszego utrzym. plebana przy kość. wsi Gac Powęzowa na cz-ch wsi swych Trzebienie i Cziepielewo p. kalis. zap. na wyderk. s. 200 złp. (f. 344v)

202 (Nr. 1) 1609
Wacł. Karski, s. o. Adama, na 1/2 wsi Karski, Bobry, Wierzchoslaw, Grodzielec p. kalis., zap. pos. ż. swej Hel. Węgierskiej, c. Jana W. sędziego zs. wieluń. w s. 4. 000 złp. (f. 345v)

203 (Nr. 1) 1609
Agn. Mankowska s. Czachorska, ol. Piotra M. s. Cz. siostra rodz. i spadkob., ż. uczc. Piotra Kozła młyn. w Pyzycach, części wsi Mankowo p. kalis. spadłe po tym bcie i siostrze Małgorzacie M., sprzed. za 50 grz. Wojc. Wysockiemu de Sadowie (f. 347)

204 (Nr. 1) 1609
Marcin Bielczewski i Anna de Trcinca małż. dożyw. (f. 348v)

205 (Nr. 1) 1609
Stanisł. Trampcziński Otha, s. o. Wojc. Otha Tr., całe cz. Biskupic os. i Bystrzycy pus. p. kon. Krzysztofowi Biskupskiemu za 1. 000 złp. sprzed. (f. 349)

206 (Nr. 1) 1609
Wojc. Kotowiecki na 1/2 części Gałązek w p. kalis. ż. swej Dorocie Roliance Bratuskiej, c. o. Stan. R. Br. zap. pos. 900 zł. (f. 350v)

207 (Nr. 1) 1609
And. Jezewski, s. o. Jak., na 1/2 cz. Gorzyc p. kal. zap. pos. 700 zł. i t. w. ż. Zofii Włostowskiej, c. Jana Wł. (f. 352)

208 (Nr. 1) 1609
Wojc. Łubiński całe cz-i wsi Smoszewo i całą wś. Gadowo Tyburcemu, Stanisł. i Mikoł. Złotnickim ss. o. Marcina Zł. rez. (f. 353v) a oni Ł-mu dają tu dożyw. (f. 354v)

209 (Nr. 1) 1609
Obl. z gr. wieluń. 1609 Piotr Rossowski, s. Jakuba R. dziedzic Rossoszycy i Wturku p. kalis., Małgorzacie z Rudnik Biskupskiej, c. Jana B. cześnika sieradz., sponsae suae, zap. pos. 5. 000 zł. i t. w. (f. 355v)

210 (Nr. 1) 1609
Jakub Wierzbięta Doruchowski, s. Mac. D., minę żelaz. Zalesna zw. we wsi Doruchowo p. ostrzeszow. daną sobie przez ojca w dziale z Wacł. i Krzysztofem bćmi DD. ojcu Mac. D. rez (f. 357v)

211 (Nr. 1) 1609
Adam Chwalenczki, s. Olbiński i Zofia Galęska małż. dożyw. (f. 357v)

212 (Nr. 1) 1609
Paweł Zdzenicki Bach, s. o. Wojc. Z. B., 2 łany roli w Zdzenicach między rolami Marcina i Jana Bachów Annie Z., ż. Jana Wilczeskiego rez. (f. 358)

213 (Nr. 1) 1609
Jan Radlicki, s. o. Stanisł. R., całe cz. wsi Raysko tj. dom z ogr. kościołowi w Raysku na jego naprawę rez. (f. 359v)

214 (Nr. 1) 1609
Jan, Wojc. i Jak., ss. o. Stan. Pruślińskiego, i Jan, s. o. Jak. P., bcia stryj., ten ostatni w im. Zygmunta P. s. ol. tegoż Stanisława, a Jana, Wojc. i Jakuba, brata rodz. małoletniego, części Pruślina p. kalis. na Jana, Wojc., Jakuba i Zygm. spadłe po ol. ojcu ich Piotrowi Rososkiemu sprzed. za 1. 000 złp. (f. 361)

215 (Nr. 1) 1609
Walentyn Swiezyński i Lucja Baszkowska małż. dożyw. (f. 363v)

216 (Nr. 1) 1609
Bartł. Strzałkowski, s. o. Piotra S. Fliaka, całe cz. Strzałkowa p. pyzdr. Mac. Radolińskiemu sprzed. za 4. 000 złp. (f. 364)

217 (Nr. 1) 1609
Wacł. Węgierski, s. o. Kaspra W., żonie Urszuli Gorzińskiej na 1/2 wsi Węgry, Mączniki, w p. kalis. zap. pos. 3. 000 złp. (f. 365)

218 (Nr. 1) 1609
Łukasz Smardowski, ol. Mikoł. brata rodz. i spadkob., części placu, domu i budynków na tym placu w Smardowie w p. kalis. Franciszkowi Sm. bratu swemu daje (f. 366v)

219 (Nr. 1) 1609
Mac. Szadkowski ż. Annie Roliance Bratuskiej daje ożyw. swych dóbr (f. 367)

220 (Nr. 1) 1609
Jak. Kotarbski, s. o. Marcina K. Beza, na cz-ch wsi Kotarby p. kalis., ż. Annie Kuczkowskiej, Jana Kuczk. siostrze rodz., zap. pos. 250 zł. i t. w. (f. 369)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników