Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
41 (Nr. 1) 1605
Wiktoryn Kotliński, wedle umowy z Jadwigą z Głoginina wd. po ol. Krzysztofie Marszewskim, na całych częściach Kotlina p. kalis., które ol. Jan Kotl. dziad trzymał, a które po + dziada spadły na Marcina Wojciecha i Jana, a po bp. +-ci Marcina i Wojciecha na Jana K. ojca zezn., zap. pos. 6. 000 zł. Jadwidze M., c. o. Krzysztofa i Jadwigi "sponsae suae" (f. 80)

42 (Nr. 1) 1605
Mikołaj Kosmowski, miecznik kalis., całe łany roli w Kosmowie, zast. ol. Marcinowi Jemielskiemu obec. w pos. jego spadkob., sprzed za 830 zł. Stanisławowi Przedzińskiemu pis. gr. kal. (f. 82)

43 (Nr. 1) 1605
Stanisł. Przedziński, pisarz gr. kaliski, Józefowi P. bratu swemu rodz., całe części wsi Przedzino p. kalis. ze spadku po ol. ojcu Janie P. i z kupna od ol. Bartłomieja i Wacława P. P. Boguszów., rez. (f. 84)

44 (Nr. 1) 1605
Stanisław i Mikołaj Jemiełkowscy, ss. o. Marcina J., z nich Mik. lat ok. 17, jak zapew. Andrzej i Wojc. J. J. stryjowi rodz. wymierzają swe cz. w Kosinowie z Stem. Przedzińskim pis. gr. kalis. (f. 86)

45 (Nr. 1) 1605
Jan Jakub z Ostroroga, ol. Wacł. syn, dopełn. zobow. danego przez Sędziwoja O., brata swego rodz., Andrzejowi Duninowi Modliszewskiemu ście łomżyń., dobra dziedz. ol. Katarzyny z Leszna O., matki swej, we wsiach: Konska Wielka, Rogów, Wola Konieczka, Goszan i części we wsiach: Nieswienie, Paruchy, Proczwin, i minę żel. Duraczow w p. opocz., przypadłe w działach mac. z tymże bratem, Mikołajowi, Stanisławowi i Wojciechowi, ss. o. Andrzeja Dunina Modliszewskiego sty łomżyń. rez. (f. 88)

46 (Nr. 1) 1605
Krzysztof Sziskowski de Chrostow ż. Elżbiecie Klomickiej daje dożyw. na Chrostowie (f. 90)

47 (Nr. 1) 1605
Maciej Waszilowski i Zofia Nieniewska małż. dożyw. (f. 91)

48 (Nr. 1) 1605
Paweł Potworowski i Kat. Laskowska małż. dożyw. (f. 91v)

49 (Nr. 1) 1605
Wawrzyniec Kucharski, s. o. Ambrożego, ż. Dorocie Choczińskiej, c. o. Jana Ch. z p. lwow., do pierw. sumy posag. w gr. lwow. opraw., dopisuje 200 zł. pos. i t. w. (f. 92)

50 (Nr. 1) 1606
Gabriel Szadowski pos. cz. i we wsi Bogwiedze z I i Jan Radziemski w tejże wsi z II, wymiana cz-i ib. (f. 94). Gabriel w im. sw. i dzieci swych z ol. Anny Chwalęckiej 1-ej żony, cz-i tych dziedziczki

51 (Nr. 1) 1606
Jan Sarnowski, s. o. Jana z p. Szałk., na 1/2 cz. wsi Przatow, zap. pos. 2. 200 zł. ż. przyszłej Dorocie Wturkowskiej c. o. Piotra W. (f. 96v)

52 (Nr. 1) 1606
Mac. Miniszewski, s. o. Sebast., na 1/2 cz. wsi Miniszewo Lubien W. os. i na 1/2 pus. Żygowki, zap. pos. 1. 500 zł. sponsae suae Dorocie Bułakowskiej, c. Stanisł. B. (f. 98v)

53 (Nr. 1) 1606
Stanisł. Kurczewski, s. o. Mac., na 1/2 cz-i wsi Kurczewo, Sliwniki i Momoty, należ. z dziadów z braćmi, zap. pos. 2. 000 zł. ż. Agn. Gorzewskiej (f. 101)

54 (Nr. 1) 1606
Jan Kotarbski, s. o. Wojciecha, prawa do pus. łanu roli "Karasziowskiego" w Chabierowie służące sobie z donacji od Jakuba Przespolewskiego, daje temuż Jakubowi P-mu (f. 103)

55 (Nr. 1) 1606
Jakub Wysocki na 1/2 cz. Wysocka w p. kalis., zap. pos. 300 zł. ż. Agnieszce Kleparskiej (f. 103v)

56 (Nr. 1) 1606
Mikoł. Chelstowski, s. o. Wojc. Ch., całe cz. wsi Chelstowo os. i Podluzice pus. p. kalis. po ol. Pawle Ch. stryju rodz. odziedz. i nabyte, sprzed. za 200 zł. Wojciechowi Wysockiemu (f, 105)

57 (Nr. 1) 1606
Kasper Suchorzewski, całe cz. wsi Karminko M. i Trzebowa p. kalis. Marcinowi Krąkowskiemu za 8. 000 złp. sprzed. (f. 106)

58 (Nr. 1) 1606
Wojc. Radlicki, s. o. Marcina R., na 1/2 cz-i wsi Radliczyce i Gorzuchy p. kalis., należ. z działów z br. rodz. Adrianem R., sponsae suae Zofii Borzisławskiej, c. o. Wawrzyńca B. zap. pos. 1. 500 złp. (f. 107v)

59 (Nr. 1) 1606
Stanisł. Wysocki, s. Jakuba W., całe cz. Wysocka w p. kalis., od ojca nabyte, a w pos. zast. Rafała Kaniewskiego zostające, rez. temuż K-mu s. v. 1. 600 złp. (f. 108v)

60 (Nr. 1) 1606
And. Złotkowski całe wsie: Nowawieś, Gizadki, Toporow, Czolnochow os. sprzed. za 20. 000 zł. Marcinowi Sulimowskiemu (f. 110). Annę Lasocką ż. zezn.Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników