Przeglądanie 2174 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona82838485[86]87888990Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 1
1666 (Nr. 866) 1514
N. Maciej Pomorzeński daje zobow. Marcinowi Izdbieńskiemu za Jana P-go syna swego oraz Katarzynę z Domasławia ż. Jana (luka na nazw.) iż uwolnią Marcinowi całe części dziedziczne wsi Wielkie Ryszewo i Zalesie p. kc. Marcinowi przez Jana i Katarzynę za 70 grz. wiecz. sprzedane (f. 65v)

1667 (Nr. 866) 1514
N. Maciej Biegański prok. NN. Blyczbora, Jana, Anny i Heleny, rodzonych, dzieci N. ol. Macieja Lutyńskiego, przeciw Wojciechowi L-mu o wygn. ich z dóbr ojczystych, tj. z połowy łana roli osiadłej (f. 66) i innych części we wsi Lutynia

1668 (Nr. 866) 1514
N. Katarzyna Płaczkowska, małol. c. ol. Jana Pł. zw. Pakala, w towarzystwie Jakuba Koszutskiego stryja i Piotra Pł. brata rodz. oraz Piotra Piątkowskiego wuja, kwituje Macieja Płaczkowskiego z 12 grz. za dd. ojcz. i mac. ze wsi Płaczki p. pyzdr. (f. 68)

1669 (Nr. 866) 1514
NN. Dorota, ż. Stanisł. Wierzbieńskiego i Helena, ż. Bartłom. Łusczewskiego cc. ol. Stanisł. Otuskiego, kwitują Tomasza U. Brata rodz. z dd. ojcz. i mac. (f. 68). Tomasz O., Regina i Elżbieta, brat z siostrami (f. 68v)

1670 (Nr. 866) 1514
NN. Stanisław i Piotr, bracia rodz. Otorowscy, zobow. się Wincentemu O-mu, iż wyderkują mu swą cz. we wsi Krzestkowice p. pozn. za 25 grz. (f. 63v) i poręczają że to samo zrobi ich rodzony brat Mikołaj O. (f. 64)

1671 (Nr. 866) 1514
N. Hektor Mileński jako prok. Jadwigi ż. Jana Ulanowskiego pw. Stanisł., Janowi, Jakubowi i Jerzemu, braciom rodzonym niedzielnym de Kłodzino o wygnanie jej z 2 cz. wsi Kłodzino p. gn. (f. 69v)

1672 (Nr. 866) 1514
N. Wojciech Wodecki chłopiec małol., w tow. Jana Korzkiewskiego stryja i Mikoł. Gwiazdowskiego wuja, kwituje Jana Lubowiczskiego z dzierżawy 4 letniej we wsi Wódki folwarku (f. 71)

1673 (Nr. 866) 1514
NN. Jan i Piotr, rodzeni niedzielni, dziedzice w Szczytnikach, ręczą N. Janowi Goruńskiemu, dziedzicowi w Piotrowie, za to, iż uwolnią całą cz. wsi Daszewice w pow. pozn. G-mu przez nich i Barbarę matkę ich za łąkę we wsi Swiekotki p. pozn. z dopł. 30 grz. wymienioną (f. 71v)

1674 (Nr. 866) 1514
G. Mikołaj Słupski kwituje Andrzeja Prandzeńskiego z 200 grz. posagu za Małgorzatą siostrą Andrzeja Pr., a ż. Mikołaja (f. 72)

1675 (Nr. 866) 1514
N. Andrzej Wargowski kwituje Jana i Piotra rodzonych z Ocieszyna, z 40 grz. długu (f. 72v). Katarzyna, ż. zezn. kwituje tychże z 60 grz. dł. (f. 73)

1676 (Nr. 866) 1514
NN. Jan i Wojciech Komorniccy, płacą winę, bo nie stanęli z pozwu matki ich Doroty o wygnanie z połowy łąk w lesie, zw. Wilcze Łąki i z poł. łąk folwarcznych przez ol. Marcina męża jej jej opraw. (f. 73)

1677 (Nr. 866) 1514
Ks. Wincenty Karczewski, pleban w Kamieńcu, ręczy N. Janowi Wielżyńskiemu, iż uwolni całą swą cz. dziedz. i macierz. we wsi Krzestkowice p. pozn. Janowi przez siebie oraz Katarzynę, wd. po ol. Janie Gorzyckim, obecnie ż. And. Pieszkowskiego i Małgorzatę, ż. Jana Jeziorkowskiego, za 200 grz. wiecz. sprzed. (f. 76)

1678 (Nr. 866) 1514
N. Anna Strzeżewska, c. ol. Mikołaja S., powódka z I i Bartłomiej S. zw. Smyk z II, termin o 60 grz. i spokojne posiad. części wsi Strzyżewo Smykowo (f. 76)

1679 (Nr. 866) 1514
N. Helena, żona Macieja Polanowskiego, winna Annie Padniewskiej, siostrze swej rodzonej, 80 zł. w. za część wsi Padniewo przez Annę Helenie sprzedanej (f. 76v)

1680 (Nr. 866) 1514
N. Katarzyna, wdowa po ol. Janie Gorzyckim, kwituje ks. Winc. Karczewskiego plebana w Kamieńcu brata swego rodzonego z dd. ojczystych w Karczewie (f. 77)

1681 (Nr. 866) 1514
N. Barbara Osiecka, ż. Dobrogosta Jezierskiego, kwituje Wojc. Kołypskiego z 70 grz., w których ona tego Wojciecha całe wsie Modliszewo os., Łabiszynko i Ciołkowo pustki z mł. wod. Zwolanów p. gn. na wyderk. nabyła (f. 77v)

1682 (Nr. 866) 1514
N. Jerzy Borzysławski płaci winę, bo nie stanął z pozwu Barbary wdowy po ol. Piotrze Wranczyńskim, o zagarnięcie jej dóbr oprawnych w Wronczynie (f. 78)

1683 (Nr. 866) 1514
N. Katarzyna, c. ol. Tomisława Krzestkowskiego, w towarzystwie Wincentego Sławieńskiego wuja, kwituje Sędziwoja Krzestkowskiego brata swego z ojca rodzonego z dd. ojczystych i macierzystych we wsi Krzestkowice p. pozn. (f. 78v)

1684 (Nr. 866) 1514
N. Elżbieta Bawarowska, ż. op. Wita mieszcz. de Navkyel, kwituje Stanisława B. małol. chłopca syna ol. Macieja brata jej stryj. rodzonego, z dd. ojcz. w Mn. Baworowie p. pozn. (f. 79)

1685 (Nr. 866) 1514
N. Małgorzata Kunińska, żona Michała Kunińskiego w tow. Jana Wituchowskiego, stryja i Jerzego Kaczlińskiego wuja, kwituje swego ojca Mikołaja Sławieńskiego z dd. ojcz. i macierz. we wsiach W. i M. Sławno p. pozn. (f. 79v)Przeglądanie 2174 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVI wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona82838485[86]87888990Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników