Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona119120121122[123]124125126127Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2443 (Nr. 1140 VI) 1701
Władysław ze Skrzypny Twardowski, s. Macieja sędziego surrog. gr. i podstarość. kalisk. kwituje urzęd. grodzkich z wydania papierów odnoszących się do dzierż. dóbr Jankowic i Ceradza (f. 16v)

2444 (Nr. 1140 VI) 1701
Barb. Swinarska ż. Jana Poklateckiego obec. cyw +-go (f. 17)

2445 (Nr. 1140 VI) 1701
Stanisław Niesołowski, s. o. Hier., kwit. Mikołaja Kochowskiego s. o. Teodora K. z 6. 000 złp. (f. 17v)

2446 (Nr. 1140 VI) 1701
Plenci Filipa Konarzewskiego hr. na Szubinie sty koniń. dziedzica Wziąchowa i Małgowa z I i Jan z Chomęcic Morawski klan przemęcki z II kontr. sprzedaży tych dóbr w p. pyzdr. s. v. 140. 000 złp. (f. 19)

2447 (Nr. 1140 VI) 1701
Ol. Stefan Grudziński i Anna Kościelecka małż., zapisali ol. Wojciechowi Kolnickiemu 25. 000 złp. jako posag ol. Kat. G. c. tegoż Stefana 1649 r. kontraktem małż.; suma ta po Kat. G. s. K. spadła na ol. Stefana, Barbarę ż. Stan. Rossowskiego, Annę ż. ol. Stefana Janisławskiego i Teresę i Konstancję panny Kolnickich jej syna i córki, którzy to scedowali ol. Janowi Kierskiemu burgrabiemu pozn., burgarbia im zwrócił, poczem ol. Stefan, Barbara R. i Konstancja w im. sw. i 2 pozostałych sióstr w r. 1690 znów scedowali ol. burgrabiemu. Teraz zaś syn burgrabiego Michał Jan Kierski ceduje to Mikołajowi, Franciszkowi, Krzysztofowi bciom rodz. Rossowskim, ss. Stan. z ol. Barbary Kol., oraz Annie wd. po Janie Sławskim, 2-o v. ż. Zapendowskiego, oraz Teresie i Konstancji pannom Kolnickim Rossowskiej siostrom rodz., oraz Janowi Kolnickiemu s. o. Stefana K. z Anny Zadorskiej (f. 21)

2448 (Nr. 1140 VI) 1701
Wojciech Rokossowski, s. o. Macieja z I i Stanisł. Korzbok Łącki z II kompromis o sprzedaż Woycieszyna i Gołembowa w p. pozn. s. v. 87. 000 złp. (f. 22)

2449 (Nr. 1140 VI) 1701
Wojciech, Marjanna ż. Kaz. Białoskórskiego, Zofja panna, rodzeństwo Kotarbscy dzieci ol. Marcina z Doroty Noskowskiej, w im. sw. i Anny K. siostry rodz., oraz Marjanna ż. Mikoł. Ostrowskiego ol. Stanisława Cywińskiego z ol. Anny Noskowskiej dzieci (!) w im. sw. i Teresy Cyw. panny, z I i Eustachy Noskowski z II kontr. sprzedaży cz. Mszyczyna w p. kość. spadłej po ol. Adamie N. bracie ciot. Kotarbskich i Cywińskich (f. 2)

2450 (Nr. 1140 VI) 1701
Zygmunt Godurowski, s. o. Baltazara, w im. sw. i Anny Żychlińskiej c. Kaspra Ż. z ol. Kat. Duninówny żony swej, sumę 2. 000 złp. należ. żonie z dóbr Rogaczewa W. w p. kość. i przez Jana Kurcewskiego koło sprzedaży tych dóbr ol. Stanisławowi Franciszkowi Macynie 1695, ceduje Dorocie Mieszkowskiej, c. Macieja Odrow. Mieszk. wd. po Stanisł. Franc. Macynie, 2-o v. po ol. And. Strzeleckim (f. 24)

2451 (Nr. 1140 VI) 1701
Mikołaj Teodor Rosen podstoli wschowski, s. o. Fabjana Kostena pułkownika JKMci, na Strzyżewku w p. gn. zap. 2. 000 złp. Annie Żychlińskiej, c. o. Kaspra Ż. z ol. Kat. Duninówny, ż. Zygmunta Godurowskiego (f. 25v)

2452 (Nr. 1140 VI) 1701
Jan Karwowski, s. o. Jana, w im. sw. i ż. swej Anny oraz Bogumiły sióstr między sobą rodz. Moszczyńskich, córek ol. Jana M. z I i Wojciech Włoszynowski z II kontr. sprzedaży wsi Leszcze w pow. bydgoskim s. v. 5. 000 złp. (f. 42v)

2453 (Nr. 1140 VI) 1701
Jakób Czeszewski, s. Wojc. z ol. Kat. Gzowskiej, kwit. ojca z ojc. i mac. (f. 33v)

2454 (Nr. 1140 VI) 1701
Eustachy Noskowski, s. o. Piotra, Annie i Zofji Kotarbskim pannom, cc. o. Marcina K. z Doroty Noskowskiej i ol. Adama N. ol. Sebastjana N. z ol. Anny Jarosławskiej syna bp. +-go spadkobiercom zap. sumę z ceny Mszyczyna (f. 47)

2455 (Nr. 1140 VI) 1701
Stanisław Necz, s. o. Jerzego N., kwit. Wojciecha Dameckiego ol. Wincentego bp. +-go brata rodz. i spadkobiercę z prow. od s. oryg. 10. 000 złp. (f. 47v)

2456 (Nr. 1140 VI) 1701
Anna Mięszkowska, c. Macieja Odrow. Mieszk, z ol. Anny Zakrzewskiej, żona Kaspra Miaskowskiego, kwituje brata rodz. Jakóba Mieszk. z 10. 000 złp. (f. 48)

2457 (Nr. 1140 VI) 1701
Anna Kurnatowska, c. o. Jana z Zofji Smoguleckiej ż. Władysława Dobrzyckiego, kwit. br. rodz. Adama Kurnat. z ojc. i mac. (f. 48v). Wład. Dobrz. s. .. Chryzostoma D. (f. 53v)

2458 (Nr. 1140 VI) 1701
Wojciech Rokossowski, s. o. Mac., Ocieszyno, Gołembowo w p. pozn. Stanisławowi Korzbok Łąckiemu, s. o. Piootra Ł. sprzedaje (f. 51) za 87. 000 złp.

2459 (Nr. 1140 VI) 1701
Marcjan Otto Trąmpczyński, s. o. Stefana, w im. sw. i Konst. Gorayskiej, z I i Jan Paruszewski, s. o. Mac., w im. sw. i Teofili Kowalskiej z II kontr. (f. 54)

2460 (Nr. 1140 VI) 1701
Marja Elżb. Magirówna de Logo wd. po Wojc. Kośmider Gruszczyńskim kwit. Andrzeja z Radomicka Daleszyńskiego i Zofję Baranowską małż. z 300 złp. (f. 60)

2461 (Nr. 1140 VI) 1701
Stefan i Andrzej Dąmbrowscy, ss. o. Stanisł. D. z ol. Zofji Grabowieckiej, w im. sw. i Marjanny D. panny, oraz Jan s. ol. Jana D. z ol. Teresy Jaruchowskiej, oraz panna Anna D., c. ol. Franc. z ol. Marjanny Krzyżanowskiej, bracia i siostry m. s. rodzeni i stryj., kwitują Władysława Naramowskiego z 900 złp. przez niego zap. oryg. Stanisławowi i Franciszkowi bciom rodz. D. i Janowi bratankowi D., zezn. ol. Stanisława i Franciszka bratankom 1684 zap. (f. 60v) Anna c. o. Franc. i Marjanna c. o. Stan. to siostry m. s. stryj. (f. 61v). Wład. Naramowski s. o. Łukasza, kwit. Jana N. s. o. Stanisł. brata swego stryj. z 1. 000 złp. z ceny wsi Krzesiny p. pozn. (f. 62)

2462 (Nr. 1140 VI) 1701
Andrzej Radolicki, s. o. Jana wsi Dambek w p. nakiel. dziedzic z I i Jan Korytowski s. o. Stanisł. z II kontrakt 3 l. dzierż. wsi Dambki (f. 62v)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona119120121122[123]124125126127Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników