Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123124125126[127]128129130131Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2523 (Nr. 1094) 1676
Piotr Chełkowski, s. o. Wojc. z I i Wład. Ch. s. o. Mik. w im. sw. i ż. Konstancji Smoguleckiej z II kontr. (f. 161v)

2524 (Nr. 1094) 1676
Kat. Biegańska, c. o. Wojc. z ol. Zofji Giecówny, 2-o voto Walerjana Mycielskiego żyny, żona Jana Więckowskiego, kwit. żydów pozn. z 600 złp. na poczet 5. 000 złp. z s. oryg. 13. 000 złp. zap. ol. dziadowi N. Wojciechowi Giecowi, a przez Jana B. brata rodz. zezn. sced. zezn. (f. 166)

2525 (Nr. 1094) 1676
Cecylja z Konar Kołaczkowska, ż. Jana Leszczyńskiego K. W. K., GWP. kasuje swe prawa dożyw. na d. król.: Kaski, Jaktorowo, Baranów i Olendry w stwie sochaczew., wobec zapisu danego przez jej męża i przez nią Andrzejowi Morsztynowi podsk. W. K. i Kat. Gordon małż. (f. 166v)

2526 (Nr. 1094) 1676
Adam Niedrowski i Jan Gierzyński plent ojca swego Marcjana G., jako ol. Mac. Malewskiego wsi Pijanowic, Goliny i cz. Golinki Małej w woj. pozn. dziedzica, spadkobiercy z I i Kazimierz Brudnicki z II kontr. (f. 168)

2527 (Nr. 1094) 1676
Wijciech Gierzyński, s. o. Tomasza G., daje plencję stryjowi Marcjanowi G. (f. 169v) do windykowania spadku po ol. Jeżewskim wsi Karsy w p. raciążskim f.

2528 (Nr. 1094) 1676
Joanna ze Skrzypna (Twardowska) wd. po Rafale Objezierskim żupniku bydgoskim spełniając zobow. ol. męża wobec Jadwigi z Nowejwsi żony Jana Woźnickiego, zap. jej daje (f. 171v)

2529 (Nr. 1094) 1676
Mikołaj Rogaliński, s. o. Wład. klana nakielskiego, Marjanna Blińska wd. po Stefanie R. stryjenkę swoją, oraz Aleksandra i Adama RR. synów jej kwituje (f. 174)

2530 (Nr. 1094) 1676
Wojciech Skrzetuski, s. o. Stanisława S., zwalnia poddanego z Konina (f. 174v)

2531 (Nr. 1094) 1676
Magdalena Wilkostowska, c. o. Stanisł., z ol. Anny Przecławskiej virgo adulta, ogród w Pozn. za bramą kościoła parafialnego w stronę kość. WW. Św. sław. Hieronimowi Gąsawskiemu farmaceucie pozn. sprzedaje (f. 175)

2532 (Nr. 1094) 1676
Kat. Kurowska, c. o. Jana K. z ol. Marjanny Czerwińskiej z 1-go małż. swej matki, i ol. Anny Cz. żony 1-o v. ol. Mikołaja Chylińskiego, 2-o v. Benedykta Postupalskiego ciotki swej rodz. bp. +-ej spadkob. jedyna, ż. Mac. Czapiewskiego (f. 179)

2533 (Nr. 1094) 1676
Kazimierz Krzywosądzki, s. o. Jana Trojana K. z I i Jan Przybyszewski, s. o. Mikołaja z II kontrakt małż. dat. w Popkowicach s. v. 14. 000 złp. rob. (f. 181v)

2534 (Nr. 1094) 1676
Dorota wd. po Wład. Przyborowskim, Zofja ż. Stanisława Jaraczewskiego, Teresa ż. Łuk. Tarzeckiego Krasowskie, cc. ol. Jana Kr. i ol. Barbary Kr. 1-o v. ol. Wojc. Bagińskieg, 2-o v. ol. Dobrogosta Ponińskiego żony, bp. +-ej siostry rodz. i spadkob. kwitują Bogusława wojskiego poznań. i Jana Wojciecha braci rodz. Bojanowskich, ss. o. Stefana B. sędziego surrog. gr. pozn. z 1. 000 złp., z s. oryg. 2. 000 złp. przez ol. Stef. B. ol. małż. Ponińskim zapis. (f. 183)

2535 (Nr. 1094) 1676
Bogusław Chłapowski dz. Kadlewa, Bodzyniewa, Marszewa, Chrzęstowa (f. 189v)

2536 (Nr. 1094) 1676
Krzysztof na Międzychodzi Unrug sta gn., kwit. Ernesta Wedelskiego dziedzica obec. dóbr Chalin i Srzem z 1. 000 złp. zap. ol. Jerzemu U. ojcu zezn. przez Tomasza Srzemskiego, s. o. Tom. poprzedniego dóbr tych dz-a spos. długu (f. 191v)

2537 (Nr. 1094) 1676
Jadwiga Pigłowska, c. o. Mac. P. z Marjanny Budziejewskiej 2-o v. żony Kazimierza z Przybyslawic Minora cześnika ciechanowsk., żona Jana Popowskiego, prawa spadkowe po ojcu do m. Mielżyna i wis Mielżynka i Lipego ceduje ojczymowi, zastrzegając sobie jedynie prawa płynące z kontr. o Sliwno (f. 193)

2538 (Nr. 1094) 1676
Piotr Kosicki, s. o. Jakóba, w im. sw. i ż. Urszuli Wilkonskiej rob. skrypt Andrzejowi Karczewskiemu s. o. Jana K. dat. 28/III we wsi Białcz (f. 194)

2539 (Nr. 1094) 1676
Marjanna Raczkowska, c. o. Adama R., ż. Aleksandra Markowskiego, s. o. Balt., w tow. Łuk. R. rodz. i Krzysztofa Pogorzelskiego wujecz. braci swych kasuje oprawę (f. 195v)

2540 (Nr. 1094) 1676
Daniel Bronisz, s. o. Daniela, z I i Barbara Żółtowska c. o. And. Ż., wd. po Wojc. Kokowskim z II kwit. się z kontr. dzierż. wsi Wódki w p. gn. (f. 196)

2541 (Nr. 1094) 1676
Anna KociUska wd. po Aleks. Kuczkowskim, zap. 10. 000 złp. cc. swym Marjannie i Barbarze pannom po 5 każdej jako posag (f. 197)

2542 (Nr. 1094) 1676
Agnieszka Więckowska, c. o. Łuk., panna dojrzała, kwit. Kaz. Rogowskiego jako op. małol. Broniszów Piotra i Jana, ol. Krzysztofa, ol. Eljasza syna, synw, zrodzonych z Doroty z Sienna Sulmowskiej z 15 złp. (f. 199v) z praw rocz. od pewnwj sumy przez ol. Annę z Mielżyna, ol. poprz. Eljasza B. żony ol. Marcinowi Więck. bratu swemu rodz. zapis.Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123124125126[127]128129130131Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników