Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona127128129130[131]132133134135Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2603 (Nr. 1094) 1676
Kat. Miaskowska, c. o. Adama z Jadwigi Pigłowskiej, katarzynka na Wronieckiej (f. 396)

2604 (Nr. 1094) 1676
Wojciech, Franciszek, Stanisław i Rafał Miaskowscy, ss. o. Maks. klana krzywiń., w im. sw. i brata rodz. Jakóba M., (f. 397v)

2605 (Nr. 1094) 1676
Jan Pierzchliński, s. o. Stanisława P. nabywca praw od Katarzyny z Pakosławia matki swej, kwituje Adrjana Miaskowskiego klana santoc. z 7. 000 złp. (f. 402)

2606 (Nr. 1094) 1676
Stanisław Gurowski, s. o. Stefana G., w im. sw. i siostry rodz. Anny ż. Adama Zakrzewskiego (brat rodz. Sebastjana G.) sumę zapis. przez Szymona i Wojciecha z Głogowy Kossowskich, ss. o. Krzysztofa ceduje bratu rodz. Sebastjanowi G. (403)

2607 (Nr. 1094) 1676
Annę z Malachowa, ż. Jakóba Rogalińskiego, s. o. Jakóba oprawę i dożyw. na Olekszynie ceduje Stanisławowi Węgierskiemu s. o. Wojciecha W. (f. 405)

2608 (Nr. 1094) 1676
Zofja z Bnina (Opalińska) wd. po Adamie Konarzewskim z I i Franc. Wilkoński w im. sw. i Joanny Wilkońskiej żony swej kontr. 3 lat. dzierż. wsi Dłoń, Kołaczkowice, Skoraszewice (f. 408)

2609 (Nr. 1094) 1676
taż Konarzewska z I i Mac. Karszecki w im. sw. i Katarzyny Mańkowskiej kontrakt 3-lat. dzierż. wsi Wziąchów i Małgowo p. pyzdr. (f. 409v) Maciej Karsz. s. o. Jana (f. 451v)

2610 (Nr. 1094) 1676
Taż Konarska z I i Wład. Strobiszewski w im. sw i ż. Teresy Strob. z II kontr. 3 l. dzierż. wsi Gorka, Sroki, Raszewy p. pyzdr. s. v. 13. 000 złp. (f. 411)

2611 (Nr. 1094) 1676
Jakób Skoroszewski, s. o. Jana Sk. dziedzica części Skoroszewic pow. kościań. (f. 412v)

2612 (Nr. 1094) 1676
Teresa Swieykowska, c. o. Marcina Sw. i spadkob. jedyna, żona Zygmunta Lassockiego, w tow. Stanisława Goślinowskiego brata ciot. rodz. kwituje Jana Opalińskiego wdę kalis. i Zofję Teresę z Przymy małż. z 10. 000 złp. (f. 417v) Zygmunt L. s. o. Kaspra L. nabywca praw od X. Jana prepozyta chojnic. i Wojciecha Przedzyńskich, synów ol. Marcina Przedzyńskiego, sumę 11. 000 złp. zap., a przez Marcina Swieykowskiego przy sprzedaży cz. Zbierska na siebie csed., żonie Teresie Sw. ceduje (f. 418v)

2613 (Nr. 1094) 1676
Kat. Kęsicka, c. o. Jakóba K. z ol. Anny Jerzykowskiej współspadkobierczyni ol. Piotra i Anny z ol. Jakóba Gałczyńskiego JJ. bp. +-ych, wdowa po ol. Andrzeju Gurowskim, swoją część zsum 1. 100 złp. prrzez ol. Stanisława Borzewickiego na Jabłonce spos. zast zapis., ceduje synowi Melchjorowi Gorz. (f. 420)

2614 (Nr. 1094) 1676
Zofja Kokalewska ż. Jana Rozyckiego, a ol. Jakóba K. córka, w tow. brata rodz. Franciszka Kokal. s. 250 złp. sobie z kontraktu między ol. Stanisławem z I oraz Jakóbem i Mikołajem, ol. Jakóba synami z II Kokalewskim braćmi stryj. o wś. Turnowo i Kokalewo ceduje Teresie Kokal. wd. po poprzed. Stanisławie Koakl. 2-o v. żonie Władysł. Łączkowskiego (f. 420v)

2615 (Nr. 1094) 1676
Jan Popowski, s. o. Pawła i Jadwiga z Pigłowic małż., wś. dziedz. Sliwno w pow. pozn. za 24. 000 złp. zastawiają Kazimierzowi Grabskiemu, s. o. Jana G. (f. 423) Ciż Popowscy wsie Czechowo, Jarzębkowo p. gn. za 9. 000 złp. zast. temuż G-mu (f. 425v)

2616 (Nr. 1094) 1676
Franc. Mańkowski, s. o. Tom., X. Janowi M. kanonikowi pozn., daje zobow. iż po odebraniu sumy 18. 000 złp. od kanonika za dobra Soleczno dziś mu sprzedane, żonę swoją Zofję Kierską do akt dostawi (f. 429v). dla skas. jej praw na tej wsi

2617 (Nr. 1094) 1676
Helena z Arciszewa wd. po Janie Gostkowskim 2-o v. ż. Stefana Przybyszewskiego, w tow. Benedykta i Andrzeja Zakrzewskich, braci swych ciot. rodz. kasuje opr. na Przybyszewie i Ogrodach (f. 431v)

2618 (Nr. 1094) 1676
Krystjan Dziembowski, s. o. Krystjana Dz., kwit. Samuela z Bukowca Slichtynka, ol. Jana sędziego zs. wschow. nepota i spadkob. (f. 432)

2619 (Nr. 1094) 1676
X. Kaz. Jan z Bn. Opaliński opat bledzewski, nabywszy dziś wyd. Tomice p. pyzdr. od Pioptra O. sty międzyrzec. temuż wydzierżawia (f. 433v)

2620 (Nr. 1094) 1676
Zygmunt Hersztopski s. o. Mikołaja, winien 1. 000 złp. Maciejowi Rokossowskiemu s. o. Piotrea (f. 446v)

2621 (Nr. 1094) 1676
Elżb. Kozierowska wd. po Jerzym Kamińskim, 2-o v. żona Stefana Cieleckiego, w tow. Stanisława Koz. br. swego rodzonego, oprawę kasuje (f. 448)

2622 (Nr. 1094) 1676
Anna Bojanowska wdowa po Władysł. Trąmpczyńskim 2-o v. obec. ż. Jana Golińskiego; Stanisław Urbanowski pos. wsi Rozbitek (f. 448v)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona127128129130[131]132133134135Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników