Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona129130131132[133]134135136137Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
2643 (Nr. 1094) 1676
And. Smoszewski, s. o. Stan. z Kat. z Tuczna, zobow. się w przeciągu 2 lat dobra swe dziedz.: Trzciany w p. nakiel. Kaz. Radolińskiemu za 15. 000 złp. sprzedać (f. 509)

2644 (Nr. 1094) 1676
Jadwiga z Pigłowic Maniecka wd. po Wojc. z Grocholina Baranowskim z I i Elżb. z Bronikowa wd. po Samuelu Kuczkowskim z II kontr. o Lankowice p. kc. s. v. 13. 000 złp. (f. 512)

2645 (Nr. 1094) 1676
Stefan, Dobrogost i Eustachy Roznowski, ss. i spadkob. ol. Mikołaja R. kwit. Katarzynę z Tuczna wd. po Stanisł. Smoszewskim, 2-o v. ż. Wojc. Tholibowskiego klana kamień. sty bobrownickiego, oraz Andrzej S. s. o. Stan. S. z 4. 000 złp. (f. 514v)

2646 (Nr. 1094) 1676
Zofja Gablińska ż. Krzysztofa Węgierskiego kwituje Stanisława Grudzińskiego z 1. 000 złp. (f. 517). Franciszkę z G. Chełkowska to jego bratanica (f. 515)

2647 (Nr. 1094) 1676
Anna z Swieckowa wd. po Jakóbie Racięskim, siostra rodz. spadkob. ol. Łukasza bp. +-go (f. 520)

2648 (Nr. 1094) 1676
Mac. Trzebiński z I i Jan Orlikowski z II kontr. 3 let. dzierż. wsi Bendzitowo s. v. 2. 550 złp. rob. (f. 522)

2649 (Nr. 1094) 1676
Wojc. Kośmider Gruszczyński i Barbara z Bronikowa małż. kwit. z 4. 000 złp. Piotra Jastrzębskiego (f. 524v)

2650 (Nr. 1094) 1676
Jasn Potocki i Jadwiga z Wierzenicy małż. z I i Władysław Poklatecki w im. sw i żony Urszuli Niemojewskiej kontr. (f. 524v)

2651 (Nr. 1094) 1676
Władysław Niedrowski, s. o. Mikoł. kwituje Kazimierza Minora cześnika ciechanow. z 1. 500 złp. zap. zobie zast. na wsi Lipie p. pyzdr. (f. 526) Adam-Franc. Złotnicki, s. o. Jana (f. 526v)

2652 (Nr. 1094) 1676
Jan Milewski, s. o. Wawrzyńca ze Byki Milewa M. zap. dług 4. 000 Janowi Korytowskiemu, s. o. Wojciecha (f. 527)

2653 (Nr. 1094) 1676
Piotr Kurnatowski i Jadwiga z Gruszczyc małż. z I i Adam Jaskolecki z II postanowienie; KK. dobra swe dziedz. Latalice p. gn. J-mu za 8. 500 złp. sprzedaje (f. 528v)

2654 (Nr. 1094) 1676
Władysław Wyrzyski, s. o. Michała, kwit. Annę Maniecką wd. po Albrachcie Smoguleckim z 2. 000 złp. (f. 536)

2655 (Nr. 1094) 1676
Helena Barbara Kowalska, c. o. Wojciecha, ż. Krzysztofa Raczyńskiego w tow. brata rodz. Franciszka K., w im. sw oraz Zofji wd. po Wojc. Woźnickim, i Annay KK., sióstr swych rodz., kwit. poprz. Smogulecką wdowę z 1. 000 złp. na wsi Pokrzynno zap. (f. 536v)

2656 (Nr. 1094) 1676
Krzysztof Miliński, s. o. Stanisława, zap. dług 2. 200 złp. Jakóbowi Piotrowi Gocławskiemu pis. gr. pozn. (f. 541v) z ewikcją na Ossowcu p. gn. (f. 543v)

2657 (Nr. 1094) 1676
Prokop Kołaczkowski, s. o. Wojciecha, kwit. poprz. Smogulecką (f. 544v)

2658 (Nr. 1094) 1676
Andrzej Smoszewski, s. o. Stanisł., z Kat. z Tuczna, w tow. stryja rodz. X. Adama S. prob. Studziańskiego, opiek. swego Wojciechowi-Konst. z Goraju Brezie ście nowodwor. i Annie Konstancji Weyherów daje zobow. iż m. Sempelbork i wsi: Wiśniewa, Wiśniewka, Sikorze i Niechorz, os za 90. 000 złp. sprzeda (f. 545)

2659 (Nr. 1094) 1676
Anna z Chełkowa wdowa po Melchjorze Gurowskim, oraz Jan G. w im. sw i Adama, Kaz. i Wład. bci swych rodz. Gurowskim z I i Stanisław i Zofja Srzemscy małż. z II s. v. 11. 000 złp. (f. 554v)

2660 (Nr. 1094) 1676
Stanisław Janowski i Kat. Pilchowska małż. (f. 565v)

2661 (Nr. 1094) 1676
Aleks. Odoliński, s. o. Wojc. O., kwit. Jana Kęszyckiego, s. Hjacynta z 1. 500 złp. (f. 566v)

2662 (Nr. 1094) 1676
Piotr Jastrzębski dz. m. Dupin z I i Wojc. Twardowski z ol. Zygm. brat rodzony i Jadwiga z Chełkowa wd. po Zygm. dzieci ol. Zygm. stryj. i matka, opiekunowie, z II kwit. się z 4 l. kontr. dzierż. Dupina (f. 567v) Piotr J. s. o. Jakóba, (f. 575). z I i Anna z Błociszewa Milewska z II kontr. o Sliwne Goreczki s. v. 1. 800 złp. rob. (f. 576)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona129130131132[133]134135136137Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników