Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek
21 (Nr. 145) 1611
Ernest Ludwik de Wedel Wedelski nabywca praw od Elżbiety Blankiemberkowny wd. po Fryderyku a Borek pw. Elżbiecie Dewiczównie wd. po Henryku Blankiemborku dożywotniczce dóbr Łąnck i Łąngraff oraz Djonizemu, Bernardowi i Konradowi, Henrykowi Bl. Bl., ss. i spadkob. ol. Henryka Bl. (p. 196)

22 (Nr. 145) 1611
Agnieszka z Wyszyny Grudziecka wd. po Łukaszu Bardzkim, 2-o v. ż. Wawrzyńca Tworzyańskiego pw. Janowi, Stanisławowi i Wojciechowi Gorazdowskim, ss. o. Rafała G. i ich opiekunom (p. 202)

23 (Nr. 145) 1611
Urszula Rusiecka wd. po Janie Winieckim, obec. 2-o v. ż. Piotra Bardzkiego, nepotka i jedyna spadkob. z brata rodz. ol. X. Piotra R. scholastyka poznań., pw. Łukaszowi Międzychodzkiemu ol. Stanisława brata rodz. i spadkob. jedynemu, dz-owi Międzychodu po tym bracie i Dorocie Zadorskiej, wdowie po nim, pani oprawnej w tej wsi (p. 210)

24 (Nr. 145) 1611
Wojc. Miliński im. Anny Przistanowskiej c. o. Franc. P. panny pw. Annie z Gogoliny wd. po Aleks. Rozdrażewskim oraz Krzysztofowi, Stanisławowi i Hieronimowi RR. pos-om części Przystanek (f. 213)

25 (Nr. 145) 1611
Jan, Wojciech, Jerzy, Stanisław i And. Sławoszewscy, ss. o. Andrzeja pisarza zs. wschow. (And. małol.) pw. Czarnkowskiemu GWP., o niewydanie pozwu pw. Stanisławowi Gliszczyńskiemu s. o. Piotra Gl. (p. 215)

26 (Nr. 145) 1611
Jakub Kędzierski, Jan Płaczkowski i Wojciech Jemieliński w im. sw. i swych sąsiadów szlacheckich pow. gnieźń. oblatują świad. szlachectwa N. Samuela Wawrzeckiego de Skrzetuszewo. Przyjeżdżał do nich brat "Wasz" pan Samuel W., dziedzic Skrzetuszewa i pokazał pozew o nieszlach. od Marcina Pradzewskiego na Tryb. W. W. Lit. do Wilna. Samuela urodził po mieczu Jan W. +-y, Skrzetuszewscy z których on spłodzony to starożytna szlachta, nieprzychodniowie, dziedzice Skrzetuszewa (p. 220). Dat. w Skrzetuszewie 1611. 9/2 ciż pośw. szl. N. Jana Skrzetuszewskiego (p. 222) który od młodości osiadł w W. X. L. (p. 222)

27 (Nr. 145) 1611
Benedyktynki pozn. pw. Zofji Pogorzelskiej wd. po And. Zbyszewskim, 2-o v. ż. Łukasza Dębińskiego, która w zmowie z synem Jaroszem Zb., przybyli do klasztoru do Pozn. pod pozorem oddania jakichś rzeczy od matki starościny orleńskiej, pannie Dębińskiej, c. o. Wojc. D. sty orliń., która przez matkę za porozum. z synami, oddana do kl. dla chowania i ćwiczenia, tąż starościankę ztamtąd wywabili i gwałtem wywieźli (f. 233) To panna Zofja D. (p. 299)

28 (Nr. 145) 1611
Jadwiga Wilkońska wd. po Stanisł. Bardzkim i po Hier. Słupskim pw. Marcinowi Skrzetuskiemu pos. Barda (p. 240)

29 (Nr. 145) 1611
Elżbieta Herstopska wd. po Wawrzyńcu Her., 2-o v. ż. Jana Poklateckiego, matka Małgorzaty Her., ma iść za Jana P., syna Mikołaja P., matka tego chce. Zapytany o to Maciej H., odparł, iż nie chce o tym wiedzieć, niech czyni co chce, a Jan H. panny Malgorzaty, też brat rodzony przyrodni, zgodził się (p. 249)

30 (Nr. 145) 1611
Jakub i Stanisław Golscy, ss. o. Macieja G., dziedzice wsi Goła w p. pyzdr., w tow. Łukasza i Baltazara stryjów swych, pozw. przez Marcina Sapińskiego, ol. Jana br. rodz. i spadkob. (p. 257)

31 (Nr. 145) 1611
Obl. z aktów piotrk. 1610. Piotr Budziszewski, s. o. Wincentego z pow. pozn., całe d. dziedz. Łopochowo i Gać w p. pozn. i Sławica p. gn., matce swej Katarzynie z Popowa za 4. 000 złp. sprzed. (p. 270)

32 (Nr. 145) 1611
Anna z Pierzchna wd. po Tom. Nieżuchowskim obec. ż. Przecława Węgierskiego, (p. 274)

33 (Nr. 145) 1611
Krzysztof Nieżuchowski stryj i op. Jana, Macieja, Michała, Małgorzaty, Zofji, Elżbiety N. N., dzieci ol. Michała N., ol. zas. Tomasza N. nepotów i nepotki spadkob., w im. sw. i Macieja N. współopiekuna pw. Annie z Pierzchna Słoneckiej, wd. po Janie Słoneckim, 2-o po Tom. Nież., obec. 3-o v. ż. Przecława Węgierskiego (p. 277)

34 (Nr. 145) 1611
Dorota wd. po Eustachym Morawskim, Jadwiga, Anna i Elżbieta panny Chociszewskie, cc. ol. Wojciecha Ch. pw. Jerzemu Latalskiemu, s. o. Jerzego (p. 376)

35 (Nr. 145) 1611
Melchjor i Wojciech Malachowscy, ss. o. Jana M. Kozła, pozw. przez N. Łukasza Mosczyńskiego (p. 378)

36 (Nr. 145) 1611
Jan Spławski dz. Sarbinowa p. gn., pw. Reginie Staruchowskiej wd. po Mikołaju Ulatowskim, 2-0 v. ż. Macieja Żegockiego i jej córce Annie Ulat. jako spadkobierczyni ol. ojca Mikoł. U. i ol. Augustyna Ul. jego brata rodz. spadkobierczyni. Aktor nabył był prawa od Andrzeja U., ol. Augustyna br. rodz., oraz od Macieja, Piotra, Mikołaja, Stanisława i Wojciecha, ol. Wawrzyńca synów, i ol. Augustyna nepotów, i od Stanisława ol. Macieja syna i o. Marcina, tegoż Augustyna brata rodz. (p. 381)

37 (Nr. 145) 1611
Jan Gorzycki pw. Kat. Hakownie wd. po Jerzym Izbińskim (p. 387)

38 (Nr. 145) 1611
Stanisł. Zadorski pw. Andrzejowi, Wojciechowi, Piotrowi i Jerzemu Krajewskim, ss. o. Marcina, dz-om cz-i Krajewic (p. 388)

39 (Nr. 145) 1611
Kat. Dziewierzewska wd. po And. Koczinskim i Stanisław K., s. i spadkob. o. Andrzeja pw. Maciejowi Niegolewskiemu (p. 390)

40 (Nr. 145) 1611
Barbara Pogorzelska wd. po Marcinie Czackim, 2-o v. Z. Mikoł. Przedzyńskiego pw. Marcinowi Słupskiemu (p. 396)Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników