Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek
201 (Nr. 199) 1672
Bogusław i Andrzej Kurnatowscy, ss. o. Dobrogosta tylko co +-go, Andrzej małoletni, pw. Andrzejowi Radolińskiemu daw. sędziemu surrog., obecnie klanowi krzywiń., Kasprowi Modlibowskiemu wtedy pisarzowi, obec. sędziemu surrog., i Jakubowi Gocłowskiemu obec. pis. gr. pozn. oraz Janowi Żelędzkiemu łowczemu kor., s. o. Zygmunta klana międzyrzec. i poprzed. sędziego surrog. gr. pozn. i Stefanowi Drozdowskiemu s. o. And. poprzedniego pis. gr. pozn., oraz pw. Piotrowi ście śrem. i Janowi ście osiec. i międzyłęz. bciom rodz. z Bnina Opaleńskim, ss. ol. Krzysztofa O. wdy pozn. (f. 244)

202 (Nr. 199) 1672
Andrzej Kołaczkowski, s. o. Adama K. i ol. X. Jakuba K. kanonika krak. z brata rodz. nepos, pw. Stanisławowi Bnińskiemu kanonikowi pozn., s. o. Piotra Bn. (f. 282)

203 (Nr. 199) 1672
Maciej Niegolewski z I i Wojciech Trąmpcziński z II kontrakt małż. panny Anny N. ścianki powiedziskiej rodz. siostry zezn. z Trampcz. Posag 40. 000 złp. W tej sumie Niegol. winien d. Słopanowo, którą ol. jego rodz. wuj rezygnował ol. ście powiedziskiemu, puścić. Sprzedał był te dobra ol. Marcin Żegocki ścic kościański za 49. 000 złp. Trąmp. winien dać opr. na Wróblewie, Głuchowie i 1/2 Pakawia, wyłączając sobie Wierzchucino, wszystkie w p. pozn. Dat. Niegolewo 20/6 1667. (f. 302)

204 (Nr. 199) 1672
Panna Marjanna Mankowska c. i spadkob. jedyna ol. Jana M. i siostra rodz. ol. Barbary M. ż. Krzysztofa Pruszaka Bieniewskiego jej spadkob., nabywczni praw od ol. Stanisł. Goszczewskiego, a Krzysztof P. Bien. nabywca praw od Barbary ze Zbyszewic wd. po Stanisł. Goszczewskim pw Zofji Gnuszyńskiej, ol. Jakuba G. siostrze i ol. Anny Godurowskiej, c. o. Stanisł. God. z ol. Doroty Gnusz. rodz. siostry tegoż ol. Jakuba Gn., żony N. Jakuba Oporowskiego, spadkobierczyni, i pw. N. Kazimierzowi Gnińskiemu Gnuszyna po ol. dziedzicu Jakubie Gnusz. possesorowi (f. 309)

205 (Nr. 199) 1672
Florjan Slaski w im. sw. i ż. Zofji Kozierowskiej pw. konwentowi Owińsk. (f. 316)

206 (Nr. 199) 1672
Katarzyna z Sielca Witosławska ż. Zygmunta na Kościelcu i Działyniu Działyńskiego wdy brzesk., sty inowrocł., jedyna spadkob. matki swej, ol. Zofji Smoszewskiej, klana kaliskiego żony (!); Stanisław, Jan, Jadwiga ż. Wojc. Koszutskiego, Marjanna ż. Stanisława Kaczkowskiego, Radzewscy, dzieci ol. Jana R. z ol. Marjanny Pogorzelskiej, Krystyna Pog. wd. po Sewerynie Bielickim, cześniku inowrocł., Adam Konarzewski, s. o. Melchjora K. z ol. Urszuli Pog. ol. Stanisława Pasikonia klana kaliskego, spadkob. (f. 317)

207 (Nr. 199) 1672
Zofja Dziekczyńska wdowa po Piotrze Przecławskim jej zięć o. Seweryn Chyliński mąż jej córki Marjanny P. 2-o v. żony Jędrzeja Bieganowskiego. Pierwszy mąż trzymał w posagu części Więckowic i Więckowek p. pozn. (f. 342)

208 (Nr. 199) 1672
Jan Kierski i Konstancja Borkowska małż. dostają od króla kons. na wrąb do lasów król. wsi Łagiewniki 1672.4/I (f. 354v)

209 (Nr. 199) 1672
Jan i Zygmunt Zawadzcy ol. Adama Z. bcia rodzeni i spadkobiercy, pw. Wojciechowi Z., s. o. Zygmunta Z. (f. 362v)

210 (Nr. 199) 1672 2
Stanisław Przysiecki, s. o. Prokopa P. z ol. Zofji Broniewskiej spadkob. z przyrodnimi, protestuje się o to, iż ol. Jan P. brat starszy oddał go w r. 10-ym życia do pewnego żołnierza na służbę, a sam przez lat 9 używał części dóbr Mierzewa i ruchomości z żoną swoją Konstancją Grzebską. Po + Jana, Balcer Bronikowski, mąż Jadwigi P., siostry rodz. zezn. dobra wziął w pos. pod pozorem posagu i 2 l. dobra te trzymał i dobra niszczył, dzieląc się z Janem Raszewskim skarbnikiem wyszogrodzkim, który też ma żonę rodz. siostrę zezn. Marjannę Prz., on dobra 1 rok trzymał. O te szkody skarży zezn. po powrocie z wojska i obecnego posesora Pawła Bogurskiego (f. 382v)

211 (Nr. 199) 1672
Mikołaj starosta golubski, grzybowski i Zygmunt sta bolemowski bcia rodzeni Grudzińscy, oraz Marjanna ż. Jana Dominika Działyńskiego sty pokrzywnic., ol. Konstancji Urszuli z Konar, ż. ol. Stefana Grudz. sty ujsk. i bolemow., ss. i córka pozw. przez Dorotę z Wierzbna wd. po Janie Kurnatowskim, siostrę rodz. ol. Zofji z Wierzbna, ol. Jana Wysockiego żony, bp. +-ej, oraz Stanisława, Jana, Macieja, i Władysława Tłukomskich, ol. Konstantyna Tł., ol. Jana Tł. z ol. Barbary z Wierzbna siostry tejże Wysockiej rodz. syna, z Teresy Krusińskiej synów, oraz Adama i Marcina, Ewy wd. po Stanisł. Skrzetuskim, Barbary ż. Zacharjasza Janowskiego, Broniewskich ol. Wojciecha Br. z ol. Anny Tł., ol. Konstantyna Tł. ol. Jana Tł. z ol. Barb. z Wierzbna syna, siostry rodz., dzieci, Stefana Wałdowskiego, s. o. Wawrzyńca W. z ol. Marjanny Tł., tegoż Konstantyna siostry rodz., ol. Zofji z Wierzbna Wysockiej spadkobierców, (f. 387)

212 (Nr. 199) 1672
Anna Kociuska, c. o. Aleks. K. z ol. Barb. Gnińskiej, wd. po Aleksandrze Kuczkowskim tylko co +-ym, dziedziczka Dąbrówki w p. kość., w im. sw. i Bernarda ol. Stanisł. Grabskiego 1-o v. i Andrzeja, Stanisława, Franciszka i Katarzyny Dumańskich ol. Jana Dum. 2-o v. z ol. Heleny Wolińskiej siostry rodz. protestującej synów i dóbr poprz. po matce spadkob., małol., protest. pw Wojciechowi Bnińskiemu bezpraw. pos-owi tej wsi (f. 390v)

213 (Nr. 199) 1672
Anna z Pigłowic Smogulecka wd. po Olbrychcie S. z I i Jan Kornatowski z II kontr. małż. dla niego o jej córkę Zofję S. pannę. Bez daty i miejsca a rob. pon. po Niedz. Sexagesima (f. 393v) s. v. 15. 000 złp.

214 (Nr. 199) 1672
Jadwiga z Miłosławia Gorska, c. o. Piotra z Marjanny Sczurskiej, ż. Zygmunta z Lubr. Dąbskiego podkomorzego inowrocław. i Ewa Molska wd. po Janie Daleszyńskim sędzim zs. pozn., Jan, Wojciech, Kazimierz, Piotr, Barbara i Marjanna bcia i siostry rodzeni Daeszyńscy, ol. Franc. D., tegoż ol. sędziego zs. pozn. syna, synowie i córki (f. 396)

215 (Nr. 199) 1672
Stanisław, Aleksander, Zofja, Ludwika, bcia i siostry rodz. z ol. Elżbiety Gorskiej, ol. Piotra G. z ol. Kat. Miękiskiej 1-o v. zrodzonej, synowie i córki Wacława Zaleskiego chorążego łęczyc., Jan Konstanty z Bnina Opaliński wdzic pozn. ojciec, oraz Jan z ol. Marjanny Gorskiej, tegoż ol. Piotra z ol. Miękickiej córki, syn, (f. 399)

216 (Nr. 199) 1672
1672.18/3 Król nakazuje elekcję kandydatów na sędziego zs. pozn. po + Jana Daleszyńskiego sędziego zs. pozn. (f. 410v)

217 (Nr. 199) 1672
Testament Franciszka Kozielskiego. Mianuje exekutorami Mac. Krzyckiego pisarza wschow. wuja żony, Wojciecha Czeluścińskiego brata swego, Stanisł. Gądkowskiego szwagra swego, Kaz. Bojanowskiego szwagra, Annę Siekierzecką matkę żony; Siostra jego pani Ewa Lubowiecka. Zostaje żona i dzieci. Dat. Cerekwica 1671. 9/4. Teraz żyje (f. 416v)

218 (Nr. 199) 1672
Wojc. Wietrzykowski pozw. przez Małgorzatę Wilczyńską wdowę po ol. Janie Ostrowskim wojskim kruśw. 2-o v. ż. Jakuba Trzaskowskiego i Marjannę Ewę Ostr. jej córkę (f. 421v)

219 (Nr. 199) 1672
Jan z Przeręmba Przeręmbski cześnik wieluński, 2-gi mąż ol. Krystyny z Ciświcy, ż. 1-o v. ol. Franciszka Grudzińskiego; ona miała opr. na wsi całej Wysinach, a od niej 2-gi mąż tam miał dożywocie (f. 426v)

220 (Nr. 199) 1672
Stanisł. Gowarzewski wim. sw. i ż. Konstancji Chylińskiej i Zofja Chylińska, o. Bogusława Sochy Chomentowskiego wdowa, skarga pw. Marjannie Przecławskiej o. Seweryna Chyl. rodzonego protestantów brata, a teraz Andrzeja Bieganowskiego 2-o v. żonie, (f. 457)Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników