Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona151152153154[155]

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek
3074 (Nr. 189) 1663
Wojciech Żychliński i Zofja Swinarska małż. pw Krzysztofowi Żółtowskiemu s. Adama, głównemu "raptorowi" i Barbarze Żychl. protestantów córce z nim złącz. i Adamowi Żółt. ojcu, inicjatorowi, i innym. Pozwani z klasztoru w mieście Sierpc (f. 4)

3075 (Nr. 189) 1663
Andrzej Szołdrski, Dorota ż. Stanisława Grodzieckiego, Katarzyna ż. Adrjana Miaskowskiego, Szołdrscy, Katarzyna Zajączkówna, wd. po ol. Stanisł. Kierskim, oraz Wojciech i Wacław Kerscy, Anna Zaj. ż. Stefana Słupskiego, Andrzej, Dorota, Jadwiga, Barbara, i Anna Słupscy, ol. Katarzyny Zajączkówny, ol. Piotra Zaj córki spadkobiercy, pw Andrzejowi z Wyszyny Grodzieckiemu, s. o. Adama klan międzyrzec. (f. 16v)

3076 (Nr. 189) 1663
Mac. Drachowski i Agnieszka Przybińska, c. o. Wojciecha P. z ol. Anny Przespolewskiej 1-o v. zrodz., pw Elżbiecie-Konstancji Korniakównie c. o. Aleks. Kor. z ol. Doroty Karnkowskiej, ol. Wojciecha Karnk. bp. +-go siostrzenicy rodz., i Stanisławowi Karnk. klanowi dobrzyń., Nadborowa z przyl. po + Wojciecha Karnk. dziedzicom, (f. 19)

3077 (Nr. 189) 1663
Konstancja Mosczyńska, ż. Wojc. Samborskiego; ol. Jan Skorzewski Złotnik w s. 8. 000 złp. Małgorzacie z Niewieścina wdowie po ol. Jerzym Kurnatowskim w r 1652 zastawił (f. 26v)

3078 (Nr. 189) 1663
Wojciech, Eustachy, Aleksander, Krzysztof, Hjacynt Rozdrażewscy, ss. o. Łukasza R.; Mikołaj Walchnowski sędzia surrog. i podstarości, i Aleks. Tomicki pisarz gr. ostrzeszowski (f. 27v)

3079 (Nr. 189) 1663
Zofja Raczkowska, wd. po ol. Adamie Raczk.; Król mian. op. dla Katarzyny 1-o v. z ol. Anny Przedzińskiej, oraz Marjanny i Teresy sióstr rodz. z Zofji Domiechowskiej zrodzonych, ol. Adama Raczk. córek małol.: matka, Jana Dom. wuja, Stan. Rosnowskiego krewnego (f. 28)

3080 (Nr. 189) 1663
Bogumiła z Przystanek wd. po ol. Kasprze Wierzbińskim intromit. do d. Pomorzanki p. gn. od Ludmiły z Bnina wd. po Piotrze Suchorzewskim i Stanisława S., s. o. Piotra S. za 3. 000 zł. zast. (f. 29)

3081 (Nr. 189) 1663
Wojc. Chwałkowski pw. Dorocie Zorzewskiej wd. po Pieniążku, obecnie ż. Pawła Chrząstowskiego, (f. 29v). Mikołaj, Andrzej, Wojciech, Piotr, PP., bcia rodz. ol. tegoż Pawła Pieniążka (f. 29v)

3082 (Nr. 189) 1663
Obl. z Gr. Nakiel. 1655; Samuel Konarski, s. o. Jana K., na 1/2 dóbr zap pos. 12. 000 złp. ż. swej Urszuli Manieckiej, c. Macieja z Pigłowic Maniec. (f. 36v)

3083 (Nr. 189) 1663
Andrzej Przyjemski klan chełmski i Katarz. Rozdrażewska małż., pw Jerzemu Pląskowskiemu (f. 38v)

3084 (Nr. 189) 1663
X. Franc., Andrzej i Wawrzyniec Borkowie Gostyńscy ss. ol. Marcina G. z I i Urszuli z Droszewa wd. po ol. Marcinie Gostyńskim 2-o voto, z II układ. Oni jej dobra Czerwonawieś, z folw. Kąty za 30. 000 złp. zobowiązali się sprzedać (f. 47)

3085 (Nr. 189) 1663
Jan Arcemberski w im. sw. i Elżbiety Arc. wd. po ol. Piotrze Rozdrażewskim, siostry swej rodz., (f. 50)

3086 (Nr. 189) 1663
Ambroży Trąmpczyński intromit. do wsi Głuchowo i cz-i wsi Pakawie p. pozn. kup. od Kazimierza Radomickiego klana kalis., ście mosiń., w s. 14. 000 złp. (f. 51)

Wojciech Reklewski, s. o. Wojc. R., części W. i M. Długiego, dziedzic i pos.; (f. 57v)

3087 (Nr. 189) 1663
Stanisław, Katarzyna ż. Jakuba Brelskiego, Marjanna, Eufrozyna panny, z ol. Anny Racłakowskiej, ol. Jana Wodeckiego s. i córki, (f. 62v)Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona151152153154[155]