Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek
41 (Nr. 145) 1611
Jan Kamieniewski nabywca praw od swej matki, żony 1-o ol. Jana Kamienskiego (!) ojca swego, 2-o v. ż. ol. Macieja Kotarskiego pw. Wojciechowi i Janowi Biegańskim, ss. o. Stanisława B., w spr. wyderku Bieganina (p. 397)

42 (Nr. 145) 1611
Marcin Karczewski i Kat. Tharzecka małż., Andrzej i Sebastian Granowscy, i Władysław, s. ol. Mikołaja Gran. a Andrzeja i Sebastiana nepot, dziedzic Karczewa, pw. Jakubowi i Maciejowi Ujejskim pos-om Czykowa W. (p. 399)

43 (Nr. 145) 1611
Gabryel Złotkowski, s. o. Wawrzynca Zł., z ol. Zofji Siedleckiej (p. 401)

44 (Nr. 145) 1611
Stanisł. i Tom. Rosnowscy, s. Grodzieccy, ol. Wojciecha R. s. G. bp +-go bcia rodz. i spadkob., pw. Andrzejowi i Maciejowi Chwalikowskim ojcu i synowi (p. 405)

45 (Nr. 145) 1611
Stanisł., Maciej, Michał i Wawrzyniec Kierscy, ss. o. Stan. K. w tow. Matki Anny z Brodnicy i opiekunów, Jan, Stanisław i Mikołaj Bukowieccy, ss. o. Mikoł. i X. Stanisław, kanonik pozn., Mikołaj i Jan Kokalewscy, ss. o. Stanisława, Zofja Kokal., wd. po Wincentym Szierosławskim (p. 425)

46 (Nr. 145) 1611
Krzysztof Bzowski pw. Annie z Belenczina, ż. Stanisława Włościejewskiego (p. 429)

47 (Nr. 145) 1611
Dorota Zadorska, urodz. z ol. Doroty Radomickiej, ż. Stanisława Kurskiego, pw. Melchjorowi Gorzeńskiemu okupat. Milina (p. 431)

48 (Nr. 145) 1611
Piotr Przecławski, s. o. Wincentego, i Katarzyna Swiniarska małż., pw. Agnieszce Brudzyńskiej wd. po Wojciechu Zbyszewskim, oraz Dorocie i Andrzeja Sobockiego, Annie i Magdalenie pannom Zbysz. ol. Wojciecha córkom i spadkobierczyniom (p. 435)

49 (Nr. 145) 1611
Wojc. Suchorzewski pw. Jadwidze Gałczyńskiej wd. po ol. Sebastianie Gałcz., oraz: Janowi, Wojciechowi, Andrzejowi, Stanisławowi, Maciejowi, Aleksandrowi, jej dzieciom małoletnim (p. 437)

50 (Nr. 145) 1611
Zygmunt Kordzbok Zawadzki pw. Annie z Kościelca wd. po Krzysztofie z Tomic Iwińskim (p. 439)

51 (Nr. 145) 1611
And. Jemiełkowski z Sielnicy, pw. Stanisławowi Jemiełk. s. o. Marcina J., zastawnemu posesorowi części w M. Bruczkowie (p. 449)

52 (Nr. 145) 1611
Helena z Zakrzewa ż. Eljasza Arciszewskiego, dziedziczka Nietaszkowa pw. Janowi Bukowieckiemu zastaw. pos-owi Nietaszkowa (p. 454)

53 (Nr. 145) 1611
Wojciech Kołucki, s. o. Andrzeja K., pw. Maciejowi, Pawłowi i Piotrowi Konarskim, ss. o. Stanisława K., (p. 455)

54 (Nr. 145) 1611
Kat. Siedlecka wd. po Janie Iłowieckim pw. Janowi Roznowskiemu pisarzowi zs. pozn. (p. 458)

55 (Nr. 145) 1611
Anna z Lutomia Bylencka wd. po Melchjorze Wydzierzewskim dziedziczka części wsi Lutom, pw. And. Morawskiemu pos. cz-i tamże (p. 459)

56 (Nr. 145) 1611
Piotr Zbyszewski pw. Melchjorowi Zbyszewskiemu s. o. Andrzeja Zb., ol. zaś Mikołaja i ol. Jana spadkobierca, w tow. stryja i opiekuna Wojciecha Zb. (p. 460)

57 (Nr. 145) 1611
Mikołaj chorąży woj. pozn. i Piotr jego syn Łąccy z Chraplewa pw. Marcjanowi Chełmskiemu, s. Marcjana Ch. chorążego krakowskiego (p. 470)

58 (Nr. 145) 1611
And. Miełoszewski i Elżbieta Komorska małż. pozw. z I i Maciej Dobczyński z II działy Jarocina (p. 475)

59 (Nr. 145) 1611
Jan Paprocki, brat rodz. ol. Stanisławowa P., zamordowanego. Krzysztof, Florjan i Wacław inni bracia rodz., Łukasz, Katarzyna i Zofja Rozdrażewscy, dzieci ol. Mikoł., a ol. Kaspra R. rodzeństwo, Jan Kłodziński z wyroku T. Piotrk. odsiadują za to wieżę (p. 482)

60 (Nr. 145) 1611
Maciej Chociszewski pw. Mikołajowi, Adamowi, Janowi, i Krzysztofowi Mielżyńskim, ss. o. Krzysztofa Ch. i ich opiekunom (p. 483)Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników