Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek
81 (Nr. 145) 1611
Piotr starosta kcyński i Jan Czarnkowscy, ss. o. Stanisł., robią działy, star. kcyński dostał takie dobra ojczyste i stryjowiste; całe mczko Łopienno, wieś Łopieńska, Wylamowo, Gadecz, część w Dobiejewie, Morakowo i Czerlienino w pp. gn. i kc., również 1/2 mczka król. dzierż. Kleczka, całe wójt. w Kleczku, połowicza Poska wsi Gulczewa Gołe wieś pusta dziedzina dziedziczna Pruchnowo i część wsi dziedz. Czechy w p. gn., 1/2 mczka Czlopy z całkowitymi wsiami należ. do niego; Szonowem, Trzebinią, Piecziskami, Czucharzem, Drzonowem w p. pozn. Jan dostał całe d.: Będlowo, Szeroczko Małe, Wronczino, Zaparczin i inne pustki należne, Dupiewiec Mały, Dupiewo W., Brzoza, Niepruszewo, Konarzewo, Palędzie, wsie os. i pusty Nowy Dwor Radwanków Doraczewo (?), Podleś w p. p. pozn. i kc. (p. 789) Jak siostry rodz. i panna Helena i panna Barbara

82 (Nr. 145) 1611
Małgorzata Herstopska, c. o. Wawrzyńca H., w tow. bci rodz. Macieja i Jana H. H., pw. Mikoł. Krzyskowskiemu, s. o. Jana K. dz-owi cz-i Herstopni i Dłuska (p. 794)

83 (Nr. 145) 1611
Maciej i Jan, oraz Andrzej i Marcin Zbierscy, stryjowie i nepoci, ol. Andrzeja Zb. z p. przedec. spadkob., pw. Stanisławowi, Kasprowi i Krzysztofowi Szczodrowskim, ss. o. Jana S. Katarzyna Kawicka (?) wd. po Marcinie Szczodr. (p. 825)

84 (Nr. 145) 1611
Maciej i Jadwiga Rogalińscy, dzieci ol. Adama R. z Agn. Ordzińskiej, c. o. Stanisł. Ordz. (p. 845)

85 (Nr. 145) 1611
Dorota wd. po Eustachym Morawińskim, Jadwiga, Anna, Elżbieta, panny Chociszewskie, cc. i spadkob. ol. Wojciecha Ch., pw. Rafałowi i Andrzejowi Latalskim, ss. o. Jerzego hr. na Łabiszynie (p. 900)

86 (Nr. 145) 1611
Andrzej Goliński, s. o. Dersława, pw. Wojc. z Ruśca Izdbińskiemu2 o niestaw. żony Ewy Dąmbrowskiej (p. 455)

87 (Nr. 145) 1611
Piotr Rogaczewski, w im. sw. i X. Adama kan. pozn. Wacława R. R., ss. o. Jana, i Anny R., żony pozw. bcia rodzeni, pw. Stanisławowi Strachowskiemu impossess. 4 (p. 913)

88 (Nr. 145) 1611 2
Zofja i Małgorzata Gosławskie, ol. Agnieszki Gosł., ol. Macieja Słupskiego s. Turewskiego żony, córki i spadkob., (p. 918) one cc. ol. Stanislawa Gosł.

89 (Nr. 145) 1611
Małgorzata Gosławska, Macieja Słupskiego s. Turewskiego spadkob. w im. sw. i siostry rodz. Gosł. wd. po Janie Przylepskim pw. Eufrozynie ż. Stanisława Jordana, Annie ż. Pawła Unińskiego, siostrom swym rodz. (p. 931)

90 (Nr. 145) 1611
Piotr Bzowski, s. o. Melchjora B. i Stanisław s. o. Jakuba B. układ. Piotr części po stryju rodz. ol. Dobrog. Bz. łowczym pozn. w Gułtowie, Drzązgowie i Ostrowie pus. Stanisławowi B. synowcowi swemu, za 2. 200 złp. zobow. się sprzedać (p. 967). Jabłonowska rodz. siostra ol. Dobrogosta B.; Piotr B. dalej nazywany stale s. o. Piotra Bz. Ten Piotr B. starszy Krzysztofa

91 (Nr. 145) 1611
Maciej Zorzewski Maciejowi, Wacławowi, Łukaszowi, Janowi i Wojciechowi Popowskim, ss. o. Stanisława Pop. (p. 1142) Jadwiga Jutrowska wd. po Stanisł. P., obec. żona 2-o v. Starzechowskiego (p. 1160)

92 (Nr. 145) 1611
Jadwiga z Trzcianki Strzeżmińska wd. po And. Staręskim, s. ol. Marcina St., i Andrzej i Sebastjan Staręscy, stryjowie ol. tegoż Andrzeja rodzeni, a opiekunowie synów jego małolet. Adama, Stefana i Piotra St., pw. Mikołajowi Grabi prycyp., Wojciecha i Bronisł. Grabiom bciom rodz. pryncypała, Andrzejowi Skórze z Gaju Obornickiemu podczasz. kalis. i And. Czarlińsk. jako pomocnikom, oraz czeladzi i sługom Obornickiego, iż w niedzielę przed Wniebowz. N. M. P. w Obornikach, gdy tam ol. And. St. zatrzymał się na nocleg w gospodzie jadąc w interesach do Stan. Szubskiego, i tam w nocy przez powyższych został zamordowany (p. 1230)

93 (Nr. 145) 1611
Bartłomiej Bardziński brat rodz. i spadkob. ol. Kaspra B. pozyw. Andrzeja Skórę z Gaju Obornickiego tenut. Obornik, o to, iż się namówił z Andrzejem Czarlińskim i siostrą jego Anną Czarl. wd. po Stanisł. Niemieczkowskim i 2-o v. po tym ol. Kasprze Bardz., siostrzeńcami swymi, na zabójstwo tego Bardzińskiego zamord. przez nich w jego własnym dworze w Wielżynku w piat. po sw. Wawrzyńcu

94 (Nr. 145) 1611
Wojciech Korzbok Zawacki Stanisława Złotkowskiego szwagier rodzony, który to Zł., chory bawi na Śląsku u doktora, protest. pw. Abrahamowi Ciświckiemu. Mczko Zbąszyń, wsie Karsew, Przyprostynia, Strzyżewo, Pierzyny, Chrośnica, Łomnica w pow. kościan. sa w dożyw. tegoż Zł. od ol. Anny Zbąskiej ż. 1-o v. ol. Jana Ciświckiego, 2-o v. Stanisł. Zł. żony, Abraham C. skorzystał z nieobecności Zł. i w sobotę po sw. Michale zbrojnie zajechal Zb. i zajął te dobra (p. 1242)

95 (Nr. 145) 1611
Marcin Wyrzyski, s. o. Wojc. W., Ludmile Lubińskiej, wd. po Mikoł. Niemojewskim z pw. Marcinowi i Annie ż. Krzysztofa Wyssockiego Niemojewskim, ol. Mikołaja N., synowi i córce z niej zrodz. (p. 1293)

96 (Nr. 145) 1611
Zofja Konarska, c. o. And. K., ż. Jana Gałczyńskiego pw. Maciejowi, Pawłowi i Piotrowi K. K., ss. o. Stanisł. K., (p. 1343) Jan Dobczyński dz. Góry i Zalesia pw. Sebastjanowi, Pawełowi i Piotrowi K. K., ss. o. Stanisł. i matce ich Katarzynie i in. op. (p. 1341) Maciej, Paweł i Piotr K. K. (p. 1339) Konarscy M., P. i P. dz-e Brzostowa po ojcu (p. 1363) matka ich Kat. Koszutska

97 (Nr. 145) 1611
Jadwiga i Agnieszka panny i Małgorzata ż. Jana Zdzychowskiego, Nieświastowscy, cc. ol. Kapra Nieśw. z ol. Anny Chłapowskiej, panny w tow. Wojciecha Sędziwoja Nieśw. stryja, aktorki i Jadwiga Włościejewska, wd. po ol. Kasprze Nieśw., obecnie 2-o v. ż. Macieja Zaleskiego, i Damian i Mikołaj Nieśw. jej synowie, posesorzy i dziedzice części Nieświastowic, pozwani (p. 1442)

98 (Nr. 145) 1611
Jan Chlebowski z Wybranowa pw. Małgorzacie wd. po Marcinie Domasławskim, Barbarze wd. po Stanisł. Rożnowskim, ol. Bogusza Żabickiego siostrom rodz. i spadkob. i pw. Małgorzacie i Kat. Żegockim, cc. ol. Anny Żabickiej z Wojc. Żegockiego, (p. 1444)

99 (Nr. 145) 1611
Wojciech i Wszeniborz stryjowie i Paweł, Walenty i Jan, nepoci Gołoccy, ol. Stanisława G. zabitego, spadkob. pw. Hieronimowi Radomickiemu i wspólnikom o poranienie ol. Stan., który z tych ran zmarł (p. 1492)

100 (Nr. 145) 1611
Jan z Skoków Roznowski pisarz zs. pozn., protest. pw. zięciowi Stanisławowi Objezierskiemu, mężowi córki swej Jadwigi (p. 1503)Przeglądanie 3095 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Relacje > XVII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników