Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników





Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
41 (Nr. 1) 1500
N. Stanisław Pozwantny jako stryj naturalny, Jan Smuszewski i Jan Rakowski jako wujowie rodzeni (!) opiekę dóbr dziedz. Wincentego Bronikowskiego dziedzica Bronikowa, N. Kasprowi Zbarzewskiemu i ż. jego Dorocie, jako ciotce tegoż Winc., na l. 3 zezn. (f. 25v)

42 (Nr. 1) 1501
MD. Jadwiga, klanowa lędzka, kwit. z opr. swego pos. który miała od ol. Wojciecha Gorskiego sty wschow. na swej części w Dębowejłęce Andrzeja i Macieja dziedziców w Kakolewie (f. 26v)

43 (Nr. 1) 1501
ND. Mikołaj Ossowski na swej cz. wsi Ossowasień ż. GD. Katarzynie zap. pos. 200 zł. w. (f. 26v)

44 (Nr. 1) 1501
N. Andrzej Kakolewski pusty łan w Dębowejłęce sprzed. na wyd. za 10 grz. N. D. Krzysztofowi Olbrachcickiemu, którego dwór na przeciwko tego łanu (f. 27)

45 (Nr. 1) 1501
N. Katarzyna Krzycka dziedziczka w Ossowejsieni 2 km. ib. z rolą, łąkami etc. za 40 zł. węg. sprzed. GD. Mikołajowi Ossowskiemu (f. 27) na wyd.

46 (Nr. 1) 1501
Jan Krzycki z ż. Katarzyną ręczą Mikołajowi Ossowskiemu, iż całą część, którą Mikołaj nabył od Anny Heklewy z Ossowejsieni na wieczność za 150 grz. zostanie uwolniona od ciężarów (f. 28v)

47 (Nr. 1) 1501
N. N. Jadwiga i Elżbieta, cc. ol. Mikołaja Bronikowskiego ze stryjem Stanisławem Poświątnym i wujem Wycząszkim za 300 grz. N. Wincentemu (Br.) (f. 28v)

48 (Nr. 1) 1501
N. Wincenty Bronikowski ze str. N. Stan. Poświątnym i wujem N. Andrzejem Wyczyąszkim, 1/2 wsi Bronikowo na wyd. za 80 grz. ND. Dorocie Zbarzewskiej, ciotce (f. 29)

49 (Nr. 1) 1501
N. Jadwiga i Elżbieta, cc. ol. Mikoł. Bronikowskiego kwit. z ojc. 1/2 Bronikowa Wincentego Br. brata swego stryj. (f. 29)

50 (Nr. 1) 1500
N. Jan Kotwicz dziedzic w Gorczynie na 1/2 części w Gorczynie należ. z działów brater. zap. 300 zł. w. pos. i t. w. ż. N. Elżbiecie (f. 31), ze strony Elżb. tej X. Jan de Kluny pleban wschowski.

51 (Nr. 1) 1502
N. Jan Radomiecki na 1/2 wsi Boguszyno w z. wsch. i na całym allodio i inw. zap. pos. 200 zł. w. i t. w. ż. N. Katarzynie z Kobylina (f. 31v)

52 (Nr. 1) 1502
N. Benedykt Zadorski część dziedz. z pr. bliższ. po N. Michale Piotrowskim bcie swym rodz. we wsi Piotrowice p. wschow. N. Mikołajowi Trzebińskiemu za 200 zł. w. w posagu za Małgorzatą siostrzenicą swoją (f. 32v)

53 (Nr. 1) 1498
N. Jan Kotwicz dziedzic w Gorszyna ż. N. D. Elżbiecie opr. 200 zł. w. pos. i t. w na wsiach Garszyna i Wijdranszyna (?) (f. 33) Dryzyna (!)

54 (Nr. 1) 1502
N. D. Helena ż. N. D. Jerzego Starwalth i N. D. Jadwiga ż. N. D. Fryderyka Somerfelth siostry zaś ND. Jerzego Gorschyńskiego i D. Jana Gorschyńskiego brata ze stryjem i wujem najbl. (??), kwitują tychże Jerzego i Jana braci rodzonych (!) z ojcowizny i macierzyzny (f. 37)

55 (Nr. 1) 1502
N. D. Jadwiga, ż. N. D. Fryderyka Somerfeltha, siostra zaś N. D. Jana Gorschyńskiego, ze stryjami i wujami najbliższymi, kwituje tegoż brata rodz. z ojc. i mac. (f. 37)

56 (Nr. 1) 1502
N. Malcher Kotwicz de Myglos poręcza, iż żona jego N. Krystyna, pokwituje z ojc. i macierz. N. Krzysztofa Olbrachcickiego brata jej (f. 38)

57 (Nr. 1) 1502
N. Andrzej Szchankendorf dziedzic w Milgosth stryj i op. N. N. Kaspra i Jerzego dzieci ol. Kaspra Sz. kwituje N. Krzysztofa Olbrachcickiego wuja ich, po matce ich ol. Marcie, Krzysztofa siostrze z jej ojc. i macierz. (f. 38)

58 (Nr. 1) 1502
N. Andrzej Kąkolewski z br. rodz. i niedz. Maciejem K. część dziedz. wsi Dębowałęka w p. wschow., po ol. ojcu ND. Wincentemu Szyrpowskiemu za 220 zł w. sprzed.

59 (Nr. 1) 1502
N. N. Barbara Lasocka kwit. N. Jana Jandrzychowskiego z oprawy na cz. tego Jana we wsi Szedlnicza (f. 40)

60 (Nr. 1) 1503
Krzysztof Olbrachcicki przedkłada dokumenty ugody genera swego Malchra Kotwicza dotyczący wiana Krystyny siostry rodz. zezn. (f. 40v). Jan Olbrachcicki wuj tej Krystyny (f. 40v)



Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników