Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
61 (Nr. 1) 1503
ND. Nankier Dłuski dziedzic w W. i M. Długim, na 1/2 tych dóbr oraz 1/2 wsi Przybyszewo, Kowalewo, i na 1/2 cz. wsi Szyedlnicza w p. wschow. i wójt. wschow. ż. N. Annie Morkowskiej zap. 250 zł. w. pos. i t. w. (f. 43)

62 (Nr. 1) 1503
X. Tomasz Wilkowski wikary in summo pozn. i pleban w Niezamyślu, część dziedz. we wsi Niemieckie Wilkowo, należ. z działów z braćmi rodz. rezygnuje bciom rodz. Michałowi i Szymonowi WW. a Michał W. cz. ib. z działu z Szym. (f. 44v) bratu Szymonowi (f. 44v), a Szymon inne cz. Michałowi (f. 45)

63 (Nr. 1) 1503
ND. dziedzice z Długiego: Stanisław, Dawid, Nankier, Jan, Piotr, Stanisław, Marcin, Henryk i Krzysztof z Olbrachcic 1/2 cz-i wsi Szedlnicza w p. wschow. nabyte pr. bliższ. od ND. Agnieszki zw. Figassewa przez ol. ND. Wincentego Szedlnickiego stryja swego, a męża tejże Agnieszki ND. Kasprowi Dłuskiemu bratu stryj. za 300 zł. węgier. wyd. (f. 46). N. Agnieszka Figasewa ze swym mężem zw. Nikiel Pusch kwit. powyższych dz-ów Długiego z odebrania 300 zł. węg. swoich tj. 150 pos. i t. w. na 1/2 cz. Szedlniczy (f. 45v)

64 (Nr. 1) 1503
ND. Mikoł. Trzebiński na 1/2 wsi Trzebinia i Piotrowice w p. wschow., zap. pos. 200 zł. w. i t. w. ż. swej Małgorzacie (f. 46v)

65 (Nr. 1) 1504
Maciej Gorski starosta wschowski, Tobjan Rogaliński pisarze (gr.) wsch. (f. 47v)

66 (Nr. 1) 1504
N. Jakub Wilkowski, s. ol. Dni W., brat rodz. Pawła W. dwór w Wilkowie po ol. ojcu Pawle W., z działu z br. Pawłem W. posiadany, sprzed. za 28 zł. w. bratu Pawłowi (f. 47v)

67 (Nr. 1) 1504
Zakład między ND. Katarzyną Radomicką s. Krzycką wd. po ol. Janie Rad., z I i ND. Elżbietą Krzycką wd. po ol. D. Krzyckim (f. 48)

68 (Nr. 1) 1504
ND. Katarz. Dłuska wd. po ol. N. Mikołaju Dłuskim oprawę na St. i N. Długim odpuszcza synowi Nankierowi Dłuskiemu (f. 48v)

69 (Nr. 1) 1504
N. Paweł Wilkowski na 1/2 cz-i we wsi Niemieckie Wilkowo zap. pos. 100 zł. i t. w. żonie Małgorzacie (f. 49)

70 (Nr. 1) 1505
N. D. Katarzyna Wilkowska ż. N. D. Szymona Wilk. a ż. ol. Jana Radomickiego oprawę i wiano na 1/2 Boguszyna w p. wschow. przez ol. Jana R. męża jej, a ojca Mikołaja i Piotra R-ich, uczynione na 200 zł. w. i 300 grz. pol. rezygnuje Bernardowi R. stryjowi rodz. tychże Mikoł. i Piotra RR. (f. 50)

71 (Nr. 1) 1505
N. Mikołaj, s. ol. N. D. Jan Gołanieckiego sędziego wschowsk. ze stryjem Janem Krzyckim podsędkiem wschow., i wujem Wojc. Szyedleczkim za zgodą antiqui patri GD. Macieja Grodzieńskiego klana bydgosk. i z matką swoją D. Dorotą Gołaniecką wś. swoją dziedz. Niechłód wydzierż. na 4 l. D. Pawłowi (?) Rydzyńskiemu, mężowi d. Anny, w posagu jej (f. 50v). Wawrzyniec G. brat rodz. niedzielny zezn.

72 (Nr. 1) 1505
ND. Szymon Wilkowski część w. Niem. Wilkowie w p. wschow. w 200 grz. ż. swej Katarzynie Kobylińskiej oprawia (f. 51)

73 (Nr. 1) 1505
ND. Anna dziedziczka w Drzewcach za zezwol. syna N. Mikołaja Drzewieckiego na wsi Drzewce p. wschow. tj. na 5 km. ib. zap. czynsz wyderk. X. Andrzejowi prob. i kanon. wieluń., i altar. wschow. (f. 52)

74 (Nr. 1) 1506
ND. Dorota, ż. GD. Marcina Gruszczyńskiego z Iwanowic wydzierż. Jerzemu Dambrowskiemu de Rzegowa (?), dochody swe ze wsi Gołaniec, Jezierzyce (f. 54v)

75 (Nr. 1) 1506
GND. Małgorzata Bieczyńska ż. G. Tom. Biecz., Barbara Koszutska, ż. N. Jakuba Kosz., Anna Czacka, ż. N. Piotra Cz., siostry rodz., z ojc. i mac. zaspokojone przez GD. Jana Szydlnyczkiego rodziciela swego (f. 55)

76 (Nr. 1) 1506
ND. Zofja ż. Macieja Kromno ma oprawę na wsi Leszno (f. 55v)

77 (Nr. 1) 1506
N. N. Zygmunt, Jerzy, Jan i Ernest bcia niedzielni de Gorczyna Grąszynia (!) (f. 55v)

78 (Nr. 1) 1506
N. Jan Słupski jako prokurator Mateusza (?), Jana, Małgorzaty, Apolonji, dzieci Mikołaja Dokowskiego dziedzica w Sokołowie (f. 56v)

79 (Nr. 1) 1507
N. Kasper Zbarzewski na 1/2 części dziez. we wsi Zbarzewo w. p. wschow. zap. pos. 200 zł. w. i t. w. żonie N. D. Dorocie (f. 58v)

80 (Nr. 1) 1507
N. Jerzy z Gorczyny na cz. z działów w Gorczynie i Drążynie w. p. wschow. zap. pos. 250 zł. w. i t. w. ż. ND. Katarzynie (f. 58v)Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników