Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
81 (Nr. 1) 1507
Ugoda między ND. Kasprem ze Zbarzewa z I i siostrą jego rodz. Anną Organiściną z II. Kasper ma jej dać 20 grz. (f. 59v)

82 (Nr. 1) 1507
Tomasz (Jezierski) chorąży poznański, z d. Nowawieś i N. D. Dorota z Gołanic i Jezierzyc Gołaniecka z osobna i razem pozwani (f. 60)

83 (Nr. 1) 1507
N. Mikołaj Drzewiecki 1/2 seu cz. swoją we wsiach: Łysiny, Wygnańczyce, Tylewice w p. wschow. sprzed. wyd. N. Jerzemu Gora genero suo za 600 zł. w. w pos. za swoją siostrę rodz. Reginę (f. 60v)

84 (Nr. 1) 1507
N. D. Katarzyna, ż. D. Mikołaja Ossowskiego, oznajmia iż dług, który winien GD. Jan Thuzzy, ol. GD. Maciejowi Thuchorskiemu pokoj. króla węgier. t. 300 zł. na Katarzynę spadły pr. bliższ. jako po bracie rodzonym, daje synom swym rodz. Andrzejowi i Piotrowi (f. 60v)

85 (Nr. 1) 1508
N. D. Jan Sowiński dziedzic w Sowinach, część we wsi Niechłód zastaw. przez ol. Jan Gołanieckiego ojcu zezn. Maciejowi Kawieckiemu, ND. Annie ż. ND. Piotra Drzewieckiego, a c. ND. Tomasza Bieczyńskiego za 100 grz. wyd. (f. 61)

86 (Nr. 1) 1508
N. D. Barbara Bronikowska pani wienna pozwana przez NN. Michała, Pawła i Jana de Wilkowo o to, iż jej mąż N. Michał Wiczaskowski z dóbr jej wiennych Bronikowo nie pokwitował dz-ów Wilkowa odebrany z ich dóbr Smyczyny kamień młyński (f. 61v)

87 (Nr. 1) 1508
Jan Krzycki z Zbarzewa podsędek wschowski prokurator GD. Piotra kustosza pozn., Łukasza, Sebastjana, Jana, Macieja braci rodz. z Włoszakowic pw. Mikołajowi i Piotrowi Thosom, bciom rodz. niedzielnym, dziedzicom Tylewic, Wygnańczyc i Łysiny (f. 62) W. Wł. też dziedzice w tych wsiach, chodzi o gran. (f. 63)

88 (Nr. 1) 1508
ND. Anna, wd. po ol. Janie Przybyszewskim i synowie jej Jerzy i Zygmunt z Przybyszewa z I i ND. Nankier Dłuski z II zakład (f. 63)

89 (Nr. 1) 1508
N. Piotr Syrpowski w tow. ND. Pawła Wilkowskiego podwojewodzego wschow. wuja i Mikołaja i Bartłomieja Granowskich stryjów, część w Dębowejłęce p. wsch. ND. Mikołajowi Ossowskiemu za 300 grz. sprzed. (f. 63v)

90 (Nr. 1) 1508
N. Jakub Wilkowski część dziedz. we wsi Niemieckie Wilkowo w p. wschow., po ojcu ol. Pawle Wilk. ND. Pawłowi W. podwojew. wschow., bratu swemu rodz. daje i rez. (f. 64)

91 (Nr. 1) 1508
N. Jan Wilkowski cz. w. Niem. Wilkowie p. wsch. swoją daje ż. Katarzynie (f. 64v)

92 (Nr. 1) 1508
Ugoda gran. między ND. Nankierem z Długiego z I i Jerzym i Zygmuntem, braćmi rodz. i niedzielnymi dziedzicami a Przybyszewa i Trzebini z II; Jan Sednicki sędzia, Michał Wilkowski murgrabia wschow. (f. 64v)

93 (Nr. 1) 1509
Piotr Kustosz poznań., Łukasz, Sebastjan, Jan, Maciej z Opalenicy, bracia rodzeni i niedzielni dziedzice Włoszakowie, część s. 1/2 kmieci we wsiach: Łysina, Tylewice, Wygnańczyce, które zdawna należały do Piotra i Mikołaja Thossów, dz-ow z ib. i 1/2 allod. w Łys. i inna allod. w Wyg. zw. "dyschaybe" tymże T-om wieczyście ced. (f. 66v). a T. T. o-im druga 1/2 też ceduje (f. 66v)

94 (Nr. 1) 1509
N. Jerzy Gora część swą d. 1/2 we wsiach Łysina, Wygnańczyce, Tylewice ND. Piotrowi Thossowi za 125 zł. wyd. (f. 67)

95 (Nr. 1) 1509
N. Jerzy Przybyszewski z Trzebini na 1/2 cz-i dziedz. z działów brat. w Przybyszewie i Trzebini zap. 50 grz. pos. i t. w. ż. ND. Marcie (f. 68)

96 (Nr. 1) 1509
N. Krzysztof Olbrachcicki z Dębowejłęki, na wsi Olbrachcice p. wsch. zap. 100 grz. pos. i t. w. żonie ż. Annie (f. 68)

97 (Nr. 1) 1509
ND. Anna Syekowska (?) całą wś. Szczepankowo ND. Mikołajowi Ossowskiemu za 60 grz. wyderk. (f. 68v)

98 (Nr. 1) 1509
N. Piotr Thos na 1/2 części należ. sobie w dd. Łysina, Tulewice (!), Wygnańczyce zap. pos. 100 grz. i t. w. ż. ND. Barbarze (f. 69)

99 (Nr. 1) 1509
N. Nankier Dłuski dziedzic W. i M. Długiego, na 1/2 cz-i należ. z działów brater. we wsiach: W. i M. Długie, Przybyszewo, Kowalewo, Szyedlnicza, w p. wschow. zap. pos. 100 zł. w i t. w. żonie N. Annie Morkowskiej (f. 69v)

100 (Nr. 1) 1509
N. Mikołaj Ossowski kwituje ND. Jana Riwalskiego męża ND. Anny Szyekowskiej z 60 grz. zast. (?) na wsi Szczepankowo w p. wsch. (f. 70)Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników