Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona227228229230[231]232233234235Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4526 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 24 kw. wczor. w kapl. w Taczanowie Stanisław Nieżychowski z Ganówka x Łucja Taczanowska z Taczanowa (nr 94)

4527 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 24/IV. Wiktor Czeczott, pianista wirtuoz. Wzmianka (nr 94)

4528 (Dziennik Poznański) 1883
(l. poprz. 4516) Djon. Fel. Łaszcz. 1853.9/X. * Gim. M. M. w Pozn. ukończył w 1824. Prawo w Wrocł. i Berl. Referend. 1827. Prac. w Wągrowcu i Pozn. na pocz. 1831 podp., po 3 mies. of. w bat. strzelców kaliskich. Virt. Milit. 9 mies. fortecy. Kończy z karj. sąd. i poświęca się agron. (nr 94)

4529 (Dziennik Poznański) 1883
Stan. hr. Dunin 24/IV. + w jaktowie. Eksp. do par. Rodzina (nr 95)

4530 (Dziennik Poznański) 1883
Dziś po dł. ciężk. cierp. zmarła (matka) Bronisława Kozłowska z/d Bychowska. Eksp. z Węgierz do Pakosci na Kalwarię. Gr. fam. Dembińscy z córką. Węgierce, 25 kwietnia (nr 97)

4531 (Dziennik Poznański) 1883
Polidor Wałdowski 13 kw. + po dł. i ciężk. chor. w 70 r. (ojciec i dziadek). dzieci. Eksp. do par. w Podstolinie. Dat. Michorowo (nr 86). Dz-c Michorowa i Montek w p. sztumskim. 1813.6/VII. * w Zajezierzu tut. pow. (wiad. z ziemi malb.) z Ant. i Doroty z Kalksteinów. Szkoły w Brunsberdze na Warmii. Osiadł w maj. dziedz. Montowie w p. lubaw. Żon. w 1845 z Florentyną Wilczewską, c. Piotra, dz-ca Michorowa i Montek. Ze wzgl. na spłatę rodzeństwa musiał sprzedać w r. 1852 ojcz. maj. za mierną cenę rodakowi, w którego rękach jest Montowo do dzisiaj. Dnia 1 kw. 1873 stracił jedynego syna Stan. na ukończeniu studiów uniw. w Berl. (nr 98) 29 kw., niedz.)

4532 (Dziennik Poznański) 1883
Tekla Skrzydlewska z/d Mukułowska 29 kw. + Eksp. z Zakrzewa pod Kłeckiem, pogrz. w Śremie (nr 99 z 1 maja, wtorek)

4533 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 30/IV. Wś Gembice w p. krobsk. nabyła z rąk niem. hr. Maria Mycielska za 510 tys. mk. (nr 99)

4534 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 30/IV. Maj. szlach. Strugę pod Kiszewą w p. starogrodz., 560 m. kupił od Wolskiego za 54 tys. mk. kupiec z Gdańska (nr 99)

4535 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 30/IV. Onegd. w Warsz. u Wiz. Adam Breza z Świątkowa x panna Izabela Golstand z warsz. (nr 99)

4536 (Dziennik Poznański) 1883
W warsz. 28 kw. + Adam Łęski, b. dyr. kom. skarbu, b. sekr. stanu dla spraw Kr. P. w Petersb. (nr 99)

4537 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 1/V. Kunegunda z ks. Giedroyciów Białopiotrowicz niegdyś dama dworu ces. franc. Józefiny + w dobrach Radzikowie. Lat 90 (nr 100)

4538 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 1 maja. Pisma franc. donoszą o zgonie Teodory Wolskiej w Lugdunie. Poświęciła się nauczycielstwu i pielęgn. chorych (nr 100)

4539 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 2/V., Wład. Plucinski z Granowa nabył wczoraj od Treskowa z Nieszawy maj. ziemski Węgorzewo pod Kiszkowem z folw. Popkowice, 2. 200 m. za 366 tys. mk. (nr 101)

4540 (Dziennik Poznański) 1883
Teofil z Korytowa Korytowski 3/V. + w Grochowiskach (był ich dz-cem). Eksp. do par. w Rogowie. Równocz. nastąpi złoż. do fam. grobu przewiez. z Poznania zwłok Kaźmiry Koryt, zmarłej tam 1866.11/IX. + Rodzina (nr 102) Gimn. w Trzemesznie. Po wojskowości objął w młodych b. latach włość. przekaz. w działach przez ojca a w kilka lat po tym zaślubił Anastazję z/d Poleską. [patrz. l. p. 4544]

4541 (Dziennik Poznański) 1883
Córka (z Kr. P.) zaprasza na nab. żał. u Św. Marc. w Pozn. w 9-tą roczn. śmierci Kornelii Kościelskiej z/d Żerońskiej (nr 102 z 5/V., sob.)

4542 (Dziennik Poznański) 1883
Z Berl., że 4/V. hr. Ant. Potulicki złożył egz. referend. w tamt. Kammergericht. (nr 103)

4543 (Dziennik Poznański) 1883
W Gal. 2/V. + Ign. Jasieński Krajewski jeden z najdzieln. tow. broni z 1863 i Sybirak. W Złoczowie dn. 5/V. + Faustyn Krukowiecki., weter. z 1831 (nr 105)

4544 (Dziennik Poznański) 1883
(l. poprz. 4540) Wzmianka o 2ch synach pozost. po stracie 2ch córek, z których jedna już ukończ. nauk. na cholerę w 1866. + St. syn dr. Witold Korytowski, sekr. przy min. Dunaj. oraz wicesekr. w austr. min. skarbu. Młodszy Adam, agronom ma wstąpić niebawem w poczet obyw. ziemsk. (nr 105)

4545 (Dziennik Poznański) 1883
Pozn. 10/V. W Krak. wczor. Leon Sapieha, s. Adama x Teresa Sanguszkówna, c. Pawła (nr 106) [L. poprz. 4524]Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona227228229230[231]232233234235Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników