Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona244245246247[248]249250251252Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
4858 (Dziennik Poznański) 1884
Nepomucena Wyganowska z/d Radońska, l. 44. 1 stycznia. + po kilkutyg. chor. tyfus. Małżonek (nr 4)

4859 (Dziennik Poznański) 1884
We Lwowie 3 st. + August Korosteński, żołn. z 1831, więzień stanu ze sprawy Juliana Goslara (nr 5)

4860 (Dziennik Poznański) 1884
Elżbieta Majewska z/d Plucińska (matka, babka i prababka) l. 88 4 stycznia. + Eksp. w Konojedzie. Pogrz. w Wągrowcu, gr. fam. (nr 5) Matka Floriana Maj. ze Zbietki + w domu wnuczki w Konojedzie pod Kościanem. Długie lata mieszkała w Łaziskach pod Wągrowcem (nr 10)

4861 (Dziennik Poznański) 1884
W Ostrowie 7 st. Ant. Lorkiewicz, naucz. gimn. ze Lwowa, pochodz. z Miejskiej Górki x panna Jarosława Wawrowska, c. prof. Wojciecha i Klotyldy z Kulczyńskich (nr 9)

4862 (Dziennik Poznański) 1884
W tych dn. + w Krak. Ludwika Dembińska, c. śp. jen. Henryka Demb. (nr 9 z 11 st., piątek)

4863 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 11/I. W Wrocł. Nepomucen Sokolnicki z Zakrzewka x panna Maria Stablewska, c. b. posła Stan. i Stanisławy z Szczanieckich, małż. Stabl. z Zalesia. Ślub dawał ks. dr. Stablewski, poseł (nr 10)

4864 (Dziennik Poznański) 1884
Stan. Przygodzki 9/I. + B. poseł na Sejm berl. i pow. lat 76. Dzieci, wnuki, prawnuki (nr 10)

4865 (Dziennik Poznański) 1884
Emilia pułk-wa Gajewska z/d Garczyńska 9 st. + lat 78. Pogrz. będzie w Wolsztynie. Synowie, córka (nr 10)

4866 (Dziennik Poznański) 1884
Anastazy Jeżewski 11/I. + w Skrwilnie w Kr. P. Rodzina (nr 10)

4867 (Dziennik Poznański) 1884
Dr. Józ. Lipski 11/I. + po dł. ciężk. cierp. Eksp. do par. w Lwekowie. Gr. fam. Matka, żona, dzieci (nr 11 nekr.) Po kilku bolesnych miesiącach groźnej chor. Lat 55. Syn śp. Wojciecha i sędziwej żyjącej matki z Grodzickich. Po rodzicach wziął piękny maj. ziemski. Miał synów i córki. W ciągu 30 lat oczyścił maj. z zobow. i powiększył przykupnem kilku okolicznych oraz nagromadzeniem sporych posagów dla 2 niedawno wydanych córek (nr 14 wzmianka w wiad. z Ostrowa 15) (oddzielna wzmianka w nr 11)

4868 (Dziennik Poznański) 1884
Albertyna Nieżychowska z/d Lipska 12/I. + po kr. lecz ciężk. cierp., w 81 roku. Eksp. z domu żał. w Żelinach do Potulic. Gr. fam. Synowie, wnuki, prawnuki (nr 12 nekr.). Żona zm. w 1867 Józefa Nież., pierwsz. dyr. dawnego Ziemstwa, dz-ca d. Żylickich w pow. wągrow. i Granówka w p. kościan. W lat 8 po mężu, sędziwa już, pochowała jedynego syna Kaźmierza Nież. z Granówka. Opiekowała się pozostałymi wnukami, szczególnie Albertyną wydaną za mąż za Stef. Cegielskiego (oddzielne wspomn. w nr 12)

4869 (Dziennik Poznański) 1884
W Wilnie 6 st. + gitarzysta Marek Konrad Sokołowski (nr 14)

4870 (Dziennik Poznański) 1884
W grudniu zeszłego roku + w Lubomli na Wołyniu Leopold Niemirowski w 77 r. W 1830 był w szkole podchor. Odbył całą kamp. jako of. 4 p. ułanów. Na emigracji, później w Lwowie, skąd wrócił na Wołyń, jako tow. Szymona Konarskiego. Uwięziony (w cyt. Kijow), skazany na śmierć, po roku zamien. na dożyw. Katorgę w Nerczyńsku. Po 10 latach przybyła tu kom. geogr. z Petersb., zainter. się zdolnościami rysunk. skazańca, wykorzystała go w swojej podróży i zwróciła się o ułaskaw. Zmieniono mu katorgę na osiedlenie, a za amnestii przy wstąp. na tron Aleks. II wrócił i osiadł na Wołyniu (nr 15)

4871 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 21/I. Wnuczka Adama Mick. Jadwiga Hryniewiecka, c. Heleny z Mick. i Ludwika Hryn. zamieszkałych we Francji (nr 18)

4872 (Dziennik Poznański) 1884
Tomasz Urbański 20/I. + po dł. cierp., (stryj), w 76 r. Dr. Urbański. Kłecko (nr 18)

4873 (Dziennik Poznański) 1884
Tad. Adamski 21/I. + w 54 r. Żona, córki, zięciowie, wnuki (nekr.). Urz. nowego Ziemstwa, szwagier patrona M. Jackowskiego (w wiad. nr 19) Córki trzy (tamże)

4874 (Dziennik Poznański) 1884
Ant. Jankowski, 21/I. +, paraliż. Emeryt., l. 82. Pogrzeb z Bugaju na cm. miłost. Dzieci, wnuki, prawnuki Miłosław, 21/I. (nr 20)

4875 (Dziennik Poznański) 1884
Wojc. Morawiecki, b. podof. 3 p. szaserów b. w. p. z 1830 właśc. d. Kunic w p. wielickim w Gal., w 1805. *, tam 18 stycznia. + (nr 20)

4876 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 22/I. Stan. hr. Potocki, dz-c Rymanowa w Gal., zięć śp. hr. Tytusa Dział. + wczor. (nr 19). Syn Przemysława i Teresy z Sapiechów 1831.3/V. * w Tomaszpolu, + w Krak. po dł. chor. dokąd przybył dla lecz. Żon. z Anną Dział. c. Tytusa i Celestyny z hr. Zamojskich. zamieszk. w Gal. od 1867 (nr 20)

4877 (Dziennik Poznański) 1884
Szczepan Skaławski 26/I. + w 21 r. Eksp. do par. w Tucznie. Rodzice, brat. Tuczno (nr 24)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona244245246247[248]249250251252Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników