Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona257258259260[261]262263264265Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
5116 (Dziennik Poznański) 1884
W środę 13/VIII. w uniw. wrocław. Jan Rzepecki bronił dysertacji dokt. Temat z historii lit. polsk. (nr 190)

5117 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 21/VIII. Maj. Zalasewo w p. pozn., 204 ha Maria Wiesowa sprzedała Bernardowi Ulrichowi (nr 193)

5118 (Dziennik Poznański) 1884
Konst. Hosrowski, b. senator Rzepltej Krak., prez. Krak. Tow. Dobrocz., czł. czynny Ak. Krak., b. czł. rady m. Krak. 24/VIII. + w Krak., w 84 r. (nr 198)

5119 (Dziennik Poznański) 1884
Edw. Mańkowski, żołn. z 1831, aptek. w Sieniawie, tamże 27/VIII. + w 73 r. (nr 201)

5120 (Dziennik Poznański) 1884
Cecylia Kotowska 29/VIII. + w Będzitowie po dł. ciężk. cierp. Brat, siostra i rodzeństwo (nr 202)

5120a (Dziennik Poznański) 1884
Wład. Radziejewski + po krótk. tyfoid. chor. 2/IX. + Pogrzeb tamże. Rodzina (nr 204) Żona i dzieci (nr 206)

5121 (Dziennik Poznański) 1884
Aleks Mniszewski 5/IX. + po dł. chor. w 18 r. Rodzina (nr 207)

5122 (Dziennik Poznański) 1884
Franciszka Rogowska 7/IX. +, majorowa. Córka (nr 208)

5123 (Dziennik Poznański) 1884
Prob. Jakób Borowicz w Doruchowie 16/IX. + l. 71. Rodzina (nr 216)

5124 (Dziennik Poznański) 1884
Emil Oppen. 16/IX. + po dł. ciężk. cierp. Rodzeństwo. (nr 217)

5125 (Dziennik Poznański) 1884
Bernard Kalicki 21/IX. + we Lwowie. Lat 46 w 1838. * Dostał się do domu Karola Szajnochy, był jego lektorem i sekret. i tu nabrał zamiłowania i wydał pracę hist. Po powst., w któr. brał udział, był na posadzie sekr. w Wydz. Kraj. Obok tego redakcja pisemek lud. i zarząd drukarnią (nr 221)

5126 (Dziennik Poznański) 1884
Julia Gruszczyńska z/d Wegner, lat 32 + dziś po cieżk. chor. Mąż i 3 dzieci (nr 228)

5127 (Dziennik Poznański) 1884
Erazm Zabłocki 8/X. + w 64 r. gr. fam. w Żerinkach. Dzieci (nr 234)

5128 (Dziennik Poznański) 1884
Krystyna Sobeska z/d Firner, 1v. Zuther, l. 75 + dziś. Dzieci, wnuki. Gniezno, 9/X. (nr 235)

5129 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 13/X. Folw. Karolewo pod Mosiną, 220 m. Duszyński sprzedał Karubskiemu z Kościana za 12 tys. tal. (nr 237)

5130 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 13/X. Wojc. Łubieński nabył od swego ojca Bogusława maj. Kiączyn i Stare w p. szamot., 3. 100 mórg (nr 237)

5131 (Dziennik Poznański) 1884
W Bydg. 15/X. złoż. egz. na naucz. wyższe Jadwiga Broekere, Franc. Przyjemska i Karolina Sikorska (nr 240)

5132 (Dziennik Poznański) 1884
Stefan Moraczewski po ciężk. cierp. + przeżywszy lat 35. Eksp. z Chaław do Brodnicy. Żona, dzieci, rodzina Chaławy, 16/X. (nr 240)

5133 (Dziennik Poznański) 1884
W Borku 14/X. L. Ślaski z Trzebcza w Pr. Z. x panna Joanna Graeve, c. śp. Aleks. i Emilii Koczorowskiej (nr 241)

5134 (Dziennik Poznański) 1884
W Krak. 25/X. Henryk Dzierżykraj Morawski z Luboni, wnuk śp. jenerała x panna Starowiejska Zofia, c. Stan., posła i właśc. ziem. w Gal. (nr 241)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona257258259260[261]262263264265Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników