Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona258259260261[262]263264265266Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
5135 (Dziennik Poznański) 1884
Aniela Karśnicka z/d Sulimirska 19/X. + w Mchach w 76 r. Eksp. do par. w Mchach. Dzieci, wnuki i prawnuki (nr 243)

5136 (Dziennik Poznański) 1884
Walenty Biekawski, nauczyciel w Koszutach dziękuje za pamięć w dn. jubileuszu 16/X. (nr 243)

5137 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 21/X. Dziś w kość. w Starogrodzie, w Krotosz. Wojciech Łubieński, dz-c Kiączyna, s. b. posła Bogusława i Anny z Wierzbińskich x panna Joanna Chełkowska, c. Ildefonsa ś. p. Józefy z Łukaszewiczów małż. z Kuklinowa (nr 244)

5138 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 23/X. W Drezdnie w kość. nadwornym Antoni Unrug, por. w saskim pułku ułanów x panna A. Hacher z Drezdna (nr 246)

5139 (Dziennik Poznański) 1884
(l. poprz. 5120a) Wład. Radziejewski w 1843. * w Nowejwsi, maj. hr. Dnieduszyckich, z Piotra i Matyldy z Kurców. Ojciec Władysława, poprzednio właśc. znacznej maj-ści a później dzierż. dóbr hr. Dziedusz. przeniósł się wkrótce z Nowejwsi do Krucza, gdzie Wład. spędził lata dziec. Kiedy rodzice stracili znaczną część maj., poświęcił się po ukończ. nauki szkolnej zawodowi kup. i po kilkuletn. przysposob. założył skład kolon. w Środzie i tam ożen. się z panną Wandą Goździewską, c. zmarł. niedawno obyw. Nikod. Goźdz. (nr 246)

5140 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 24/X. W Besancon + w tych dz. b. of. w. p., kaw. złot. Krzyża Virt. Mil., dr Adolf Zgórski. Rodził się w lubelskim. Po opuszcz. kraju, ukończywszy wydz. med. w Montpellier, osiadł na praktyce w Besancon (nr 247)

5141 (Dziennik Poznański) 1884
We wsi Szadku w p. Kalisk. + Franciszka Skórzewska z/d Suchorska. Eksp. do gr. fam. w Chlewie pod Blaszkami 25/X. Mąż, dzieci. (nr 248 z 26/X. niedziela)

5142 (Dziennik Poznański) 1884
Lucyna Stablewska z/d Suchorzewska 25/X. + r. z Jaraczewa (nr 249)

5143 (Dziennik Poznański) 1884
We wtor. 28/X. w farnym kupiec Bol. Poniecki x panna Paulina Wrzesińska z Środy (nr 252)

5144 (Dziennik Poznański) 1884
W Krak. na Wawelu 23/X. hr. Adolf Milieski x hrabianka Jadw. Tarnowska (nr 252)

5145 (Dziennik Poznański) 1884
Henr. hr. Wodzicki, weter. w. p. z 1831, czł. austr. izby panów, pos. na sejm. kraj., prez. Tow. roln. w Krak., czł. hon. gal. Tow. gosp., wiceprez. Tow. przyj. sztuk piękn. w Krak., pierwszy dyr. Tow. Wzaj. Ubezp., czł. wielk. wydz. Krak. Kasy oszcz., czł. rady zawiadowczej Kolei Karola Ludwika 29/X. + w Krak. w 71 r. (nr 253) Kondukt prowadził kuzyn Kan. Adam Potulicki w Kromieryżu (nr 256)

5146 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 3/XI. Wś Orpiszewek w p. pleszew. nabył od Richthofena za 300 tys. mk. Leon Rychłowski (nr 254)

5147 (Dziennik Poznański) 1884
Józef Goetzendorf Grabowski 3/XI. + Eksp. do Ostrowa. Dzieci. Inowrocław (nr 255) Były dz-c Bombolina od przeszło 30 lat na Kujawach. Zmrał po wieloletn. cierp. (nr 267)

5148 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 4/XI. Maj. Żerniki w p. wągrow., nal. do hr. Bnińskiej z/d Sobierajskiej wystaw. na subh. w term. 1885. 8/I. w sądzie wągrow. (nr 255)

5149 (Dziennik Poznański) 1884
Kaźmirz Wawrowski, 7/XI. + Rodzina. Łężeczki. (nr 259) Drugi nekrolog od podwładnych Dominium Łężeczki. M. innymi podpis. Artur Lossow, rządca dominialny (nr 260) w wiad. z Międrzych. 13/XI., że dzierżawca Łężeczek, lat. ledwie 40 i pochow. w Biezdrowie Chor. od roku (nr 265)

5150 (Dziennik Poznański) 1884
W Gębicach 5/XI. Franc. Chrzanowski z Dankowa pow. mogiln. w Kongr. x panna Klara Skrzydlewska z Dzierzążna (nr 261)

5151 (Dziennik Poznański) 1884
Z Berl., że 8/XI. rodak nasz Stan. von der Osten Sacken z Gniezna złożył drugi egz. na budown. rząd. w Kier. inż. (nr 261)

5152 (Dziennik Poznański) 1884
W Kr. P. 11/XI. + Felix Matecki, b. dz-c Recza. Rodzina (nr 262)

5153 (Dziennik Poznański) 1884
Stan. hr. Czapski 10/XI. + po dł. ciężk. cierp. Czł. Izby Panów, z Bukowca w Pr. Zach. Michalina hr. Czapska (matka) i rodzeństwo (nr 262)

5154 (Dziennik Poznański) 1884
Pozn. 15/XI. Maj. ryc. Marcinkowo Dolne w p. mogilno, 358 ha, nabył od banku pozn. Wład. Suchołka z Bydg. za 222 tys. mk. (nr 265)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona258259260261[262]263264265266Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników