Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona269270271272[273]274275276277Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
5355 (Dziennik Poznański) 1885
Julian Sławski 28/IV. + Siostry i brat (nr 98)

5356 (Dziennik Poznański) 1885
Teofil Mroczkowski 28/IV. + w Jarocinie po dł. i ciężk. cierp. Żona, dzieci, wnuki. Jaraczew (nr 100)

5357 (Dziennik Poznański) 1885
Emilia Rakowicz 3/V. + w Pozn. Siostry z bratankami w Poznaniu (nr 102)

5358 (Dziennik Poznański) 1885
Tekla Koczorowska z/d Trzcińska 3/V. + Syn, synowe i wnuki. Poznań (nekr.) Siostra belwederczyka Edwarda Trzcińskiego. W bardzo mł. wieku zoślub. nieżyj. Jana Koczor., dz-ca Piotrkowic pod Czempiniem. Szczęściem domowym cieszyła się, niedługo, bo mąż zachor. Spadło na nią pielęgn. go przez 7 lat i wychowanie 3ch synów. (wiad. w tymże nr 103)

5359 (Dziennik Poznański) 1885
Elżb. Wrześniewska z/d Sempołowska + dziś. Mąż (nr 104 z 7/V., czw.)

5360 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 7/V. Wczor. u B. Ciała Stan. Smorawski, dyr. cukr. z Miejskiej Górki x panna Maria Skrzydlewska z Wojcina (nr 105)

5361 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 7/V. ks. Andrzej Lubomirski, s. śp. Andrzeja i Cecylii z Zamojskich w Krak. u ś. Piotra x hr. Eleonora Husarzewska, c. Józefa i Karoliny z ks. Jabłonowskich (nr 105)

5362 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 7/V. Dr. Stan. Noskowski osiadły w Marsylii otrzym. od rządu franc. śrebrny medal za zwalcz. cholery w 1884. Za takież poświęc. w epidemii złoty medal dr Babiński, intern. szpitali paryskich (nr 105)

5363 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 12/V. Dobra Świątkowo w p. wągrow. kupił na publ. licyt. Teodor Kalkstein z Jabłówka za 650 tys. mk. (nr 108)

5364 (Dziennik Poznański) 1885
Kaz. Niegolewski, l. 64, + dziś w Włościejewkach. Żona, dzieci, Włoścejewki, 13/V. (nr 110)

5365 (Dziennik Poznański) 1885
Ant. Skalski, of. b. w. p. z 1831. 14/V. + w 77 r. Eksp. z Podłozin do Konarzewa. Rodzeństwo (nr 111)

5366 (Dziennik Poznański) 1885
Dr. Andrzej Witkowski, l. 36 + dziś po dłuższej chor. Cm. Ś. Małg. Żona, synek, rodzice, rodzeństwo. Pozn. 15/V. (nr 111)

5367 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 20/V. Z Berl., że złożył tam 18/V. egz. referend. Józ. Sikorski z Wielkich Chełmów w Pr. Zach. (nr 114)

5368 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 23/V. Wzmianka o ks. dr. Antonim Wolszlegier z Zamartego (nr 117)

5369 (Dziennik Poznański) 1885
Justyna Pągowska z/d Trąmpczyńska 27/V. + Eksp. z domu żał. w Kórniku. Rodzina (nr 120)

5370 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 30/V. Z Berl., że złożył tam egz. państw. z uced. Józ. Krzymiński z Dolska (nr 122)

5371 (Dziennik Poznański) 1885
Kaz. z Skrzypna Twardowski 23/V. + we Lwowie. Matka z bratem, Kobylniki (nr 122)

5372 (Dziennik Poznański) 1885
W Radolinie w Kr. P. + wczor. Stefan Swinarski, l. 16 syn Józefa i Walerii (nr 123 w wiad. z 1/VI.) Radolin jest pod Słupcą (nekr. w nr 124)

5373 (Dziennik Poznański) 1885
Pozn. 3/VI. Konst. Krzyżanowski, inż., zmarł w Tarnopolu w Gal. (nr 125)

5374 (Dziennik Poznański) 1885
We Lwowie w Kat. 5/VI. Włodz. Garapich z Łukawca w Gal. x panna Kaz. Potworowska, wlkpolanka z Silca (nr 126)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona269270271272[273]274275276277Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników