Przeglądanie 6924 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 1
81 (Czempiń)
1758.28/4. w pał. czemp. ch. Marjanna z bliźniąt, c. poprz. [Jana i Wiktorji z Szołdrskich] Załuskich

82 (Czempiń)
1759.1/1. (Jełowiec) Józef Jan Antoni, s. G. poprz. [Kajetana i Wiktorji z Szołdrskich] Poklateckich -- MD. Ludwik Zakrzewski podczaszyc łęczycki i staruszka wdowa GD. Kat. Zakrzewska

83 (Czempiń)
1759.22/1. (Gorzyczki) Agnieszka Dorota, c. G. Dyzmy i Teresy z Krzyżanowskich Raszewskich dzierż. Gorzyczek -- G.D. Jan Nep. syn ich i GV. Rozalja R.

84 (Czempiń)
1759.31/3. (cz.) Sixt. Jan Nepom., Ignacy Józef s. G. Józefa i Zuz. Rzepnickich ekonomów - nieszl.

85 (Czempiń)
1759.15/10. (Borówko) cerem. nad poprz. [Józefa i Zuz.] Rzepnickim -- MD. Jan Slaski pis. gr. kcyń. tenut. Krajkowa, i Kat. z Jabłonowskich Gruszczyńska sędzina gr. wałecka z Jasienia

86 (Czempiń)
1761.1/2. (Piotrkowice) Franciszek Salezy Michał, s. G. Marcina i Kat. Magnuskich ekonomów z Piotrkowic -- G. Michał Izdebski ekonom z Gorzyc i Gorzyczek i GV. Józefa Rzepnicka c. ekonoma z czemp.

87 (Czempiń)
1762.4/10. (Gorzyczki) Józefata Tekla, c. G. Michała i Ewy Izdebskich ekonomów (* 29/9) -- G. Aleks. Biedrzycki pos. części Gołębiń w Gorzyczkach i G. Anna Sliwnicka ze Srocka

88 (Czempiń)
1767.23/7. * (Piotrkowice) Jakub, s. G. Wawrzyńca i Wiktorji z Przybysławskich Skąpskich ekonomów z P. -- GD. Florentyna S. wdowa - cerem. 21/10. JM. D. Feliks Szołdrski scic łęczycki dziedzic Czemp. i Antonilla z Zakrzewskich Potocka klanowa kamieńska, dz-a Piotrkowic

89 (Czempiń)
1770.2/11. (Borówko) Katarzyna Karolina (* 28/10) c. GD. Franciszka Zychlińskigo i Anny z Dziergoskich -- GD. Ignacy Druff dworz. czemp. i GD. Kat. Broniszowa pos. Tarnowa

90 (Czempiń)
1783.7/5. (cz.) Stanisław Florjan Wojciech s. G. Piotra i Elżbiety Smolińskich - nieszl.

91 (Czempiń)
1783.29/6. (Borowo) Piotr Feliks s. N. Ignacego i Elżb. Glińskich Kosickich -- Feliks Szołdrski dz. cz. i Marjanna Elżb. z Kotwiczów Mojaczewska dz-a Borowa

92 (Czempiń)
1783.10/7. Jan Michał s. N. D. Ignacego i Elżb. z Kosickich Glińskich -- Michał Mycielski dz. Gorzyczek i Gorzyc i MD. Zuzanna Starzęcka panna, c. klana gn.

93 (Czempiń)
1788.7/7. (Piotrkowice) Jan Nep. Felix (* 18/5) s. M. Macieja Kmity i Franciszki Szpotańskiej, posesorów Piotrkowic -- Feliks Szołdrski sta łęczycki dz. czemp., i Antonilla Potocka kl. rogoz.

94 (Czempiń)
1794.27/2. (cz.) Józef l. ok. 4, s. G. Augustyna i Zuzanny Decentkoska Czerwińskich -- Balbina z Suchorzewskich Szołdrska dz-a Gołębina

95 (Czempiń)
1689.20/1. + V.N. Katarzyna Gorzyńska + w dworze Tarnowskim

96 (Czempiń)
1700.27/1. + JMD. Zofja Szołdrska klanowa biechowska

97 (Czempiń)
1703.10/6. + JMD. Andrzej Szołdrski klan. biechowski, dz. Czempinia

98 (Czempiń)
1703.18/12. + GD. Maciej Zakrzewski tenut. czempiń., i GD. Wojciech Wyganowski

99 (Czempiń)
1706.16/12. + GD. Stefan Srzemski z Iłowca

100 (Czempiń)
1715.5/6. + N. D-a ZeligowskaPrzeglądanie 6924 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników