Przeglądanie 8112 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 2.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona398399400401[402]403404405406Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 2
14906 (Śnieciska)
1685.30/4. Rafał Marek, s. G. Wojc. i Barb. z Iwanowic Koźmińskiej Włostowskich -- GD. Władysław Wł. dziad dziecka i GD. Dorota Wilkowska ciotka

14907 (Śnieciska)
1686.12/5. Dorota, c. GD. Jana Pawłowskiego i Katarzyny Sniegockiej -- GD. Wojciech Włostowski i GD. Dorota Chelkowska babka dziecka

14908 (Śnieciska)
1688.20/6. Teresa Barbara, c. GD. Wojciecha i Barbary z Iwanowic Koźmińskiej Włostowskich -- GD. Stanisław Patrczewski(?) i GD. Marjanna Goworzewska de Grab +

14909 (Śnieciska)
1689.14/9. Józefat Zygmunt s. GD. Jana Wojciecha i Barbary z K. Włostowskich -- GD. Zygmunt Sniegocki i G. Barb. Sniegocka

14910 (Śnieciska)
1691.7/10. Zofja Franciszka c. D. Jana Marszewskiego ekonoma w Płaczkach i Zuzanny -- GD. Michał Bogurski i Regina Romonowna, matka rodziny dworu śnieciskiego

14911 (Śnieciska)
1695.14/7. Aleksander Roch s. GD. Wojciecha Jana Ciołka Włostowskiego burgrabiego ... tenut. wsi Sn. i GD. Katarzyny z Ostromencka -- MGD. Maciej z Gembic Gembicki klanic łęczycki i MGD. Dorota Gemb. ż. jego

14912 (Śnieciska)
1695.9/10. Józef Michał, s. GD. Wojciecha Gosczinskiego i GD. Franc. Mosczinskiej, tenut. d. Płaczki -- MGD. Andrzej de Stawice Osziecki łowczy brzeski dz. Brodowa i GD. Marjanna z Gosczinskich Mosczińska

14913 (Śnieciska)
1697.12/11. Józef Augustyn, s. GD. Jana Ostrowskiego tenut. wsi Płaczki i Katarzyny -- MGD. And. de Stawice Osieczki łowczy brzeski i GD. Kat. Pawłowska babka dziecka +

14914 (Śnieciska)
1707.8/5. Marjanna c. Honesti ac Generosi Domini Piotra i Jadwigi Galińskich ekonomów wsi Płaczki -- N. Samuel Kęsicki i GD. Marjanna Smiełowska ze wsi Wienna

14915 (Śnieciska)
1709.4/10. Józef Tomasz s. G. D. Franciszka i Teresy Przybyszewskich tenut. Sn. -- GD. Adam Kurnatowski i GD. Bogumiła Tomicka V.

14916 (Śnieciska)
1711.12/5. Wojciech, s. G. [Franciszka i Teresy Przybyszewskich] -- GD. Kasper Miaszkowski i ż. jego, brat rodz. pani Przybyszewskiej

14917 (Śnieciska)
1715.28/7. Józef s. GD. Mateusza i Zofji Brudnickich ekonomów wsi Winna -- MGD. Adam Poniński sta babimojski i MGD. Krystyna z Ponina Żegocka ścina babimojska

14918 (Śnieciska)
1716.5/1. Stefan s. D. Franciszka i GD. Anny Wegrecki -- GD. Rafał Zabłodzki i GD. Zofja Śniegocka

14919 (Śnieciska)
1726.29/7. Anna Antonina c. G. Kaz. i Teresy Szczepańskich -- Jan Łanczuczki i Joanna Lubonszka V.

14920 (Śnieciska)
1730.16/4. (Śnieciska) Katarzyna c. Anton. Dębińskiego i Róży -- G. Antoni Kraszewski tenut. Sn. i G. Kat. Dzięciołowska

14921 (Śnieciska)
1736.21/9. (Śnieciska) Łukasz Ignacy, s. G. Antoniego Elzanowskiego tenut. fund. pleb. i Franciszki z Pukińskich -- G. Ignacy Woynicz z Zofją ż. swoją z Garbów

14922 (Śnieciska)
1738.22/5. (Śnieciska) Zofja Magdal., c. G. [Antoniego Elzanowskiego i Franciszki z Pukińskich] -- G. Ant. Baczyński tenut. wsi Sn. i G. Marjanna Kurnatowska z Koszut

14923 (Śnieciska)
1735.23/1. Ludwika Emerencja c. G. Stanisława Markiewicza i Zofji z (Kur)natowskich, wsi ...Kijowo tenut. -- ... z Bytynia Kurnatowski z żoną

14924 (Śnieciska)
1736-1738. 13/4. Teofila ..., c. G. [Stanisława Markiewicza i Zofji] tenut. Kijowa -- G. Ant. Baczyński tenut. Sn. i Kurnatowska z Koszut córka

14925 (Śnieciska)
1740.31/5. (Śnieciska) Joanna Elżb. c. G. [Antoniego Elzanowskiego i Franciszki z Pukińskich] -- G. Daniel Woynicz de Swienice i G. Kat. z Pukińskich ż. jegoPrzeglądanie 8112 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 2.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona398399400401[402]403404405406Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników