Przeglądanie 5353 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 7.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona17181920[21]22232425Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 7
45646 (Czarnków)
1884.6/XI. * (Hutka), ch. 16/XI. Wanda Marja Jadwiga, c. G. poprz. Paliszewskich [Władysława de i Marii de Zakrzewskiej] -- Jan Zakrzewski i Jadwiga Wilczyńska z Pozn.

45647 (Czarnków)
1886.6/VII. * (Czarnków), ch. 11/VII. Jadwiga Elżbieta, c. Paulina Plucińskiego, mag. scholar. i Józefy de Swiętochowskiej -- Paulina de Sw. z Cz.

45648 (Czarnków)
1889.13/III. * (Cz.), ch. 3/IV. Wincenty Kazimierz s. Zygmunta de Łaszewskiego i Marji Jędrzejczyk, civ. nobilis. -- Franc. Lniski, Wincentyna de Łaszewska [x z Kat. Zofją Ozdowską 1927.12/VII. w kośc. Sw. Mikoł. w Gdyni]

45649 (Czarnków)
1890.10/I. * (Smieszkowo) ch. 2/III. Sewer Jakub Florenty s. G. Piotra Chełmickiego i Kazimiery Parczewskiej poses. -- Florenty Ch. dz-c Bzowa i Ewa P. z Grabianowa

45650 (Czarnków)
1901.2/I. * (Smieszkowo), ch. 4/V. Antoni, s. Józefa Taczanowskiego nob. dziedzica i Barbary Jerzykiewicz -- Wład. T. syn i Marja Jędryczka

45651 (Czarnków)
1901.10/VIII. * (Cz.), ch. 10/IX. Mieczysław Antoni Wawrzyniec, s. dra med. Franciszka de Ostoja Lniskiego i Wincentyny de Sieberschwech-Łaszewskiej -- Zygmunt de Ł. i Aniela O. L-a

45652 (Czarnków)
1905.6/VIII. * (Brzezno), ch. 11/IX. Marja Łucja, c. Tadeusza de Kościelskiego i Marji Nieżychowskiej, posesorów -- Mieczysław K. i Łucja Dunin [x 1923.8/XI. w Pozn. u Sw. Wojc. Tadeusz Frezer]

45653 (Czarnków)
1906.6/X. * (Brzezno), ch. 9/XI. Halina Jadwiga, c. N. G. poprz. Kościelskich [Tadeusza de i Marji Nieżychowskiej] dz-ców dóbr -- Józefa Swięcicka i Rodryg Dunin

45654 (Czarnków)
1907.3/V. * (Bronisławki, - Oberhof), ch. 30/VII., Marjan, s. Bronisława Karłowskiego nob. i Ofelii Zakrzewskiej nob. - posessionatów nob. -- Nob. Jerzy Trzebiński i Nob. Benigna Z.

45655 (Czarnków)
1907.7/IX. * (Hutka), ch. 10/X. Władysław, s. Bolesława Paliszewskiego Nob. i Heleny Dembińskiej nob. dzierżawców -- N. Wład. P. i N. Antonina D.

45656 (Czarnków)
1908.11/VI. * (Brzezno), ch. 3/VIII. Aniela Antonina Gabriela, c. poprz. [Bolesława i Heleny Dembińskiej] Nob. Kościelskich posesionatów -- N. Antoni K. i N. Zofja Grabska

45657 (Czarnków)
1909.23/III. * (Gembice), ch. 23/V. Marja Halina Antonina c. Bolesława Paliszewskiego i Heleny Dembińskiej, nob. dziedziców -- N. Marja P. N. Karol P. [ 1948.6/X. w Hamburgu Witołd Prabucki]

45658 (Czarnków)
1802.4/VII. (Walkowice) G. Alojzy Modzelewski mł. leśniczy x Anna Woytanoska v. -- św. nieszl.

45659 (Czarnków)
1816.25/I. (Cz.) G. Jan Radzimiński mł. l. 27 x uczc. Franciszka Amalja Aufschlag v. l. 18 -- G. Korneliusz Borowski i uczc. Jan Glass

45660 (Czarnków)
1818.9/XI. (Gębice) G. M. Onufry Jasiński mł. l. 25, kapit. w. pol., dz-c Witakowic i in. w tow. rodziców swych x Anna Zabłocka l. 20, v. za zezw. matki i op. G. Kaz. Paliszewskiego, prezyd. i dz-ca Gębic -- GD. Mik. z Wybranowa Swinarski podcz. kal. dz-c Lubasza Czarnkowa etc., Jakub Potocki z Łubowa, Marceli Urbanowski z Psarskiego

45661 (Czarnków)
1820.7/IV. (Cz.) N. Stanisław Jagielski mł. l. 29, asesor sądu w Szamotułach, x Józefa Mołdrwaska v. l. 22, c. skarbnika pow. czarnk. -- G. Ignacy Zawadzki konsyl. zs. z Cz.

45662 (Czarnków)
1866.25/X. Antoni de Szatkowski, admin. d. Sarbia wd., l. 47 x Antonina de Rakowska v. l. 18, z Sarbi -- Bolesław Swinarski z Sarbi Leopold Paliszewski z Gębic

45663 (Czarnków)
1869.4/VII. M. Stanisław de Jarochowski (... co?) dóbr Pierwoszewo par. Biezdrowa chyba zarządca. l. 28 x Helena de Paliszewska c. dz-ca Gembic, l. 25 v. -- M. Ernest Swinarski z Kruszewa, Bolesław P. z Gembic

45664 (Czarnków)
1873.30/IX. w Pozn. M. Józef de Kęszycki dz-c Chwalibogowa k. Wrześni, l. 23 x M. Wanda Swinarska c. dziedzica Kruszewa, v. l. 22. -- MD. Wład. Niegolewski z Morownicy, M. Leopold Paliszewski z Gembic

45665 (Czarnków)
1875.20/IV. Konstanty de Węsierski kupiec z Pozn. wd. l. 47 x Józefa Szaal v. l. 23 z Czarnkowa -- X. Maks. Sz. prob. w Budzyniu. M. Ludwik Kurnatowski z Pozn.Przeglądanie 5353 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 7.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona17181920[21]22232425Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników