Przeglądanie 5353 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 7.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 7
45385 (Choryń)
1872.23/VI. * (Choryń), ch. 18/VIII. Władysław Tadeusz Józef s. G. Edmunda Taczanowskiego i G. Anieli z Baranowskich dz-ców Choryni -- J. Tadeusz Trąpczyński z Marszewa Marja z Rożnowskich Baranowska z Rożnowa

45386 (Choryń)
1866.6/II. * (Vevey w Szwajc.) ch. cerem. 1873.7/III. Józef Edmund Władysław, s. poprz. [G. Edmunda i G. Anieli z Baranowskich] Taczanowskich dz-ców Ch. -- Władysł. T. dz. Szypłowa v. Stanisława Baranowska z Marszewa

45387 (Choryń)
Tertuljan Maciej Wincenty v. Koczorowski mł. z Dembna pow. Wyrzysk, 1883.15/X. x Stanisława Agnieszka Katarzyna v. Taczanowska v. z Choryni on 26, ona 19 -- Wład. T. z Szypłowa i Stefan T. z Ch.

45388 (Choryń)
1868.24/VI. (w Salzbrunn) +, a poch. w Ch. 30/VI. J. Józef Taczanowski l. 70, dz-c Ch., Mieszkowa etc., s. Maksymiljana i Drwęskiej, hydrops Zostawił 2 ss. pełnol. i +-a córka Morawska która zostawiła 2 dzieci

45389 (Choryń)
1878.14/IX. (Choryń) + Edmund de Taczanowski l. 56, dz-c Ch. s. Józefa i Katarzyny de Hersztopska. Tussis

45390 (Choryń)
1890.12/VII. (Ortona we Włoszech) + G. Stefan Taczanowski l. 28, 8 mies., 6 dni, dz-c Ch. s. Edmunda i Anieli z Baranowskich

45391 (Brodnica)
1875.31/XII. * (Chaławy), ch. 1876.6/I. Jakub Witold Sylwester s. Stefana Moraczewskiego i Marjanny Łaszczyńskiej

45392 (Brodnica)
1876.12/III. * (Szołdry), ch. 27/III. Stanisław Marja Emeryk Grzegorz s. Wacława de Mańkowskiego i Antoniny de Chłapowskiej dz-ców dóbr -- Stanisław i Zofja Ch-cy z Szołdr, Tad. Ch. z Turwi, Marjanna M. z Rudek

45393 (Brodnica)
1877.19/III. * (Chaławy), ch. 2/IV. Józef Stanisław, s. poprz. de Moraczewskich [Stefana i Marjanny Łaszczyńskiej] dz-ców, -- Felicjan Łaszczyński z Garbowa i Jadwiga M. z Ch.

45394 (Brodnica)
1880.21/IX. * (Brodnica), ch. 30/IX. Tadeusz Michał, s. Leona Powidzkiego admin. dóbr i Eufrozyny Drzażeńskiej -- Józef P. z Pozn. i Cecylja Drzażdeńska z Gniezna

45395 (Brodnica)
1886.1/VII. * (we Wrocławiu) córka martwa G. Deryderego Chłapowskiego i Teresy z Dembińskich

45396 (Brodnica)
1887.19/III. * (Grabianowo), ch. 24, Kazimiera Józefa, c. Winc. Piotra de Chełmickiego i Kazim. de Parczewskiej dz-ców Bzowa, -- Józef P. z Grab. i Walerja Ch. z Bzowa

45397 (Brodnica)
1888.10/XII. * (Szołdry), ch. 12, Stanisław Ludwik Marja Józef Damazy, s. Dezyderego Chłapowskiego i Teresy v. Dębińskiej dz-ców Goździchowa -- Ludwik D. dz-c Góry w Sandom. i Marja Mańkowska z Wrocławia dz-a Winnogóry

45398 (Brodnica)
1889.24/VIII. * (Brodnica), ch. 17/IX. Jadwiga Zofja Marja Bartłomea, c. Wacława de Mańkowskiego i Antoniny Chłapowskiej dz-ców Br. -- Dezydery Chł. dz-c Goździchowa v. Zofja Koźmian z Krak.

45399 (Brodnica)
1875.12/I. Wacław-Henryk de Mańkowski s. Emeryka i Tekli z Lipkowskich, z Borówki na Podolu x Antonina Marja Wiktorja de Chłapowska c. Stanisł. i Zofji Kurnatowskiej z Szołdr, mł. 24 v. 22. -- Tad. Chł. z Turwi Napoleon M. z Rudek, Wiktor Unrug z Mełpina

45400 (Brodnica)
1886.30/VI. Wincenty Piotr Jakub G. Chełmicki, s. Florentego i Walerji z Rutkowskich, z Smieszkowa. (pow. czarnkow.) x Kazimiera de Parczewska, c. G. Józefa i M. Antoniny z Pomorskich z Grabianowa, mł. 30, v. 26. -- Stanisł. Zakrzewski z Żabna Aleks. de Studniarski z Pozn.

45401 (Brodnica)
1897.5/VIII. Paweł Popiel z Kurozwęk x Marja Mańkowska, c. dz-ców Br. mł. 28, v. 19. -- J. Stanisław Chłapowski z Szołdr Teodor M. z Rudek

45402 (Brodnica)
1909.27/XI. Zygmunt Chłapowski z Turwi x Tekla Mańkowska z Br., mł. 39, v. 24 -- Stanisław M. z Kazimierza i Paweł Popiel z Kurozwęk

45403 (Brodnica)
1910.6/VI. Jan Kalkstein z Kąsinowa. x Zofja Karłowska de Gorka, mł. 38, v. 36 -- Zdzisław Brzeski z Manieczek i Edmund Zółtowski z Myszkowa

45404 (Brodnica)
1912.18/VI. Michał Popiel de Wojcza djec. kielec. x Jadwiga Mańkowska z Br., mł. 28, v. 21 -- Paweł P. z Kurozwęk, Zygm. Chłapowski z Turwi, Henryk z WinnogóryPrzeglądanie 5353 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 7.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników