Przeglądanie 5065 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 8.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona107108109110[111]112113114115Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 8
52792 (Września)
1884.9/V. * (Chociczka), ch. 1/VI. Zofja Helena, c. Oskara de Grabowskiego dzierżawcy wsi i Florentyny de Szeliskiej -- Witold Sz. z Mroczyna ad Baranów, Jadwiga Dobrogoyska z Pozn., Kazimierz Sz. z Rudy Wieczyńskiej (Pol.), Marja Chełmicka z Gutowa ad Żydowa

52793 (Września)
1767.12/VII. (Chocicza Mn.) Wincenty Ignacy, s. G. Józefa i Petronelli Dziesewskich -- Wiktor Boniński mł. i G. Helena Dobrzycka

52794 (Września)
1767.10/VII.(Wrz.) cer. Marjanna Magdalena, c. G. Stefana i Ludwiki Dębińskich, mieszk. w par. marzenińskiej -- GV. Anna Baranowska z dworu we Wrześni

52795 (Września)
1767.3/VIII. (Wrz.) ch. G. Agnieszka Bujalska, wd. ze wsi Staw

52796 (Września)
1767.20/IX. (Gutowo W.) ch. ch. G. Antoni Jankowski na służbie we dw. w G-ch, G. Domicella Grudziecka, miesz. w G-ch

52797 (Września)
1767.21/XII. (Chocicza) ch. ch. M. Augustyn Bardzki, mł. z Białężyc i M. Antonina Łaszczyńska panna z Chociczy

52798 (Września)
1768.13/I. (Chocicza) ch. ch. tenże Bardzki [M. Augustyn] i GV. Zofja Grudzielska z Sokołowa

52799 (Września)
1768.11/II. (Września) Apolonia, c. GG. Łukasza i Kat. Kozłowskich ekon. z Nowejwsi -- chrz. nieszl.

52800 (Września)
1768.10/IV. (Wrz.) ch. ch. MD. Marceli Poniński, komisarz gen. i GV. Zofja Grudzielska z Sokołowa -- 1769.8/VIII ch. G. Adam Koszutski

52801 (Września)
1768.4/XI. (Sokołowo) ch. ch. G. Roch Suski pos. Bierzglinka, i G. Anna Baranowska panna z dworu

52802 (Września)
1768.4/XII. (Wrz.) Antonina, c. G. Piotra i Krystyny Moczarskich -- MD. Marceli Poniński komis. gen. dóbr Września i GV. Anna Baranowska z tamt. dworu

52803 (Września)
1769.7/I. (Wrz.) ch. G. Ignacy Dobrzycki mł. i GV. Anna Mejerowna

52804 (Września)
1769.8/VII. (Wrz.) Estera, c. G. Łukasza i Katarzyny Kozłowskich -- chrz. nieszl.

52805 (Września)
1769.7/VIII. ch. z wody Ludwik Kajetan Wawrzyniec, * 6, s. G. Adama i Anny z Kaczorowskich Grudzielskich poses. Sokołowa. -- G. Leon Gr. i Elżbieta z Łaszczyńskich Walknowska dz-ka Gulczewa - cerem. 1771.20/II. -- G. Józef Urbanowski dz-c, z ż. Konstancją z K-ch

52806 (Września)
1769.13/XII. (Sokołowo), ch. ch. G. Jakub Gorski mł. ; 9/XII (Wrz.) ch. G. Helena Dobrzycka

52807 (Września)
1769.14/XII. (Września) Łukasz, s. nieśl. Józefaty z domu Tarzyńskiej, wdowy po ol. G. Tomaszu Stawskim -- X. i GV. Anna Mejerówna

52808 (Września)
1770.5/IV. (Bierzglino) Eleonora Kornelia, c. G. Kaspra i Marjanny z Lewandoskich Gołeckich -- G. Wawrzyniec Dobrzycki i G. Krystyna Moczarska

52809 (Września)
1770.21/IX. (Chocicza Mn.) Mateusz Michał, s. G. Stanisława i Domicelli Grodzieckich na ów czas w służbach -- G. Wojc. Lipski komor. zs. kaliski, i G. Anna Grudzielska pos. Sokołowa

52810 (Września)
1770.31/XI. (Chocicza Mn.) ch. G. Domicella z Dziembowskich Grodziecka

52811 (Września)
1771.19/V. (Gutowo Mn.) Jan Nep., s. G. Franciszka i Teresy Pławińskich pos. Gutowa W. -- chrz. biedniPrzeglądanie 5065 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 8.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona107108109110[111]112113114115Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników