Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 9
55699 (Baranów)
1782.10/10. (Dw. Gręb.) Franciszek Maksymiljan, s. poprz. MD. Kręskich [Joachima Kręskiego i Justyny z Magnuskich] -- MD. Stefan Waleski pis. ostrz. i żona z Dziembowskich

55700 (Baranów)
1783.12/2. (B.) Walenty Wiktor, s. JMD. Felicjana Gogolewskiego chorążego wojsk JKMci i Marjanny Makoskiej (Mąkoskiej?), docat. m. B. -- MD. Walenty Topolski chorąży wojsk JKMci i MD Wiktoria T-a capitanea, de Gogolewsko

55701 (Baranów)
1785.18/4. (Dw. Grębanin.) Konstanty Hermenegild, s. poprz. (dodane "hr.") Kręskich [Joacim Kręski i Justyna z Magnuskich], chorążych wieluń. -- G. Florjan Kr. i GV. Salomea Kr.

55702 (Baranów)
1786.21/11. (Dw. Grębanin.) Salomea Elżbieta, c. JMD. Józefa Grabowskiego rewizora JKMci, kwestasza komory w Kępnie i Agnieszki z Magnuskich -- X. Franc. Magnuski kanonik i pleban Wiesszoviensis i Justyna Kręska chorążyna wieluń.

55704 (Baranów)
1790.1/6. (Dw. Mroczeński) Joanna Magdal. de Pasis, c. MG. Xawerego Wężyka stol. dobrzyń. i Marjanny z Karsznickich stolnik. ostrzeszow. -- MGJD. Jan Gwalbert K. ojciec matki i MG. Rozalja 1-o v. Mieniszewska, 2-o v. R-a

55705 (Baranów)
1791.9/6. (Dw. Mroczeń.) Antoni Adolf, s. poprz. GMD. Wężyków [Xawerego Wężyka i Marjanny z Karsznickich] stolnika ostrzeszow. czy dobrzyń. (!!!) -- GD. Michał Walewski z żoną Salomeą de W-ch dz-ce Wieruszowa

55706 (Baranów)
1792.18/6. (Dw. Mroczeń.) Adolf Bazyli Marceli, s. poprz. MGD. z Osin Wężyków [Xawerego Wężyka i Marjanny z Karsznickich] -- MD. And. Sewierski cześnik ostrzesz. i MGD. Elżb. Wężykowa

55707 (Baranów)
1792.30/10. (Dw. Grębanin.) Euzebia, c. poprz. G. Grabowskich [Józefa Grabowskiego i Agnieszki z Magruskich] rewiz. z Kępna -- M. Ignacy Czarnecki i MD. V. Marjanna Kręska

55708 (Baranów)
1793.13/12. (Dw. Mroczeń.) blizn. GMD. poprz. Wężyków [Xawerego Wężyka i Marjanny z Karsznickich] 1) Marjanna Józefa -- GD. Piotr Sokolnicki z ż. Marjanną z Siewierskich 2) Walerjana Łucja Barbara -- GD. Ignacy Marszewski i GDV. Barbara Siewierska

55709 (Baranów)
1795.24/2. (Dw. Mroczeń.) Jujlan Nestor, s. poprz. z Osin Wężyków [Xawerego Wężyka i Marjanny z Karsznickich] dz-ców B. z przyl. -- GD. Maciej Droszewski i MGV. Józefa W-wna z Tokarzewa

55710 (Baranów)
1796.31/5. (Dw. Mroczeń.) Wilhelm Feliks, s. poprz. PMD. z Osin Wężyków dz-ców B. [Xawerego Wężyka i Marjanny z Karsznickich] -- GD. Franc. de Zawacki landrat wieluń. z ż. Teklą z Garnierów

55711 (Baranów)
1796.15/8. (Dw. Baran. zw. Kopiec) Karol Henryk Gedeon Samuel Franc., s. Nob. Nob. Franc. de Zawadzkiego landrata ostrzesz. i wiel. i Tekli de Garnier -- JED. Karol Henryk hr. de Hoym, 1-y min. i prezes króla prus., praefectus całego Sląska i Prus Płd. i JD. hr. de Gasisz, ws. de Garnier dz-ka de Turawa na Sl., MD. Bronikowski prezes kamery piotrk., i GJD. Teresa de Garnier bar. de Zedlitz dz-ka z Wasladeck (??)

55712 (Baranów)
1797.24/10. (Dw. Baran. zw. Kopiec) Eugenjusz Kajetan Melchjor Augustyn Karol Ignacy, * 15., s. poprz. PMD. Zawadzkich laniretów (ona Tekla Ernestyna) [Franciszka de Zawadzkiego i Tekli de Garnier] -- ks. Eug. Würtemberski Stattgard, gen. i gub. W. Głogowa, dalej min. Hoym min. Maltzan., etc. Kunegunda Szembek z Walewskich dz-ka Siemienic, Anna z Tomickich Myszkowskja dz-ka Lututosza i Węglowa, Marja Anna z Karśnickich Wężykowa dz-ka Bar. Mroczyn, Justyna hr. z Magnuskich Kręska dz-ka Gręb. etc.

55713 (Baranów)
1799.13/4. (Dw. Mroczyn) Anzelma Eleonora, c. poprz. GMD. z Osin Wężyków [Xawerego Wężyka i Marjanny z Karsznickich] -- MD. Florjan Kręski i Justyna z Magnuskich K-a

55714 (Baranów)
1799.23/3. (Dw. Baran cz. Kopiec) Ludwika Anna Barbara Albertyna, c. poprz. Zawadzkich [Franciszka de Zawadzkiego i Tekli de Garnier] landr. ostrz. -- MD. Marcin Prądzeński i GM Justyna Kręcka

55715 (Baranów)
1800.22/1. (Dw. Baran zw. Kopiec) Karol Egmont (?) Zygmunt (?) Wilhelm Stefan Mikołaj Jan, * 18., s. poprz. PMD. Zawadzkich landr. [Franciszka de Zawadzkiego i Tekli de Garnier] -- MD. Samuel Bronikowski z m. Kempna kaw. O. Czerw. i MD. Jagkowska, zw. hr. de Schoneik (?) dz-ka Kochlewa

55716 (Baranów)
1802.18/2. (Dw. Mroczyn.) Justyna Juljanna Konstancja, c. poprz. PGMD. Wężyków [Xawerego Wężyka i Marjanny z Karsznickich] -- MGD. Franc. Taczanowski z ż. Domicellą cz-c d. Rudniczysko i MGD. Elżbieta Wężykowa z Tokarowa

55717 (Baranów)
1802.20/5. (B.) Zofja Nep. Franciszka Sybilla, c. poprz. PMG. D. Zawadzkich [Franciszka da Zawadzkiego i Tekli de Garnier] landr. ostrzesz., * 15., -- X., z Magnuskich Kręska etc. (Niemcy)

55718 (Baranów)
1802.17/10. (B.) Maksymiljan s. MGD. Jana Rożalskiego i G. Marjanny Tarczałowskiej -- MG. Karol Sikorski i G. Marjanna Taczałowska (!), M. Franc. Wodziński i GV. Marjanna Tacz. (Na marg.: "strażnik")

55719 (Baranów)
1803.5/12. (Dw. Kopiec w B.) Barbara Franc. Bibianna, * 30/11., c. poprz. PMD. Zawadzkich [Franciszka de Zawadzkiego i Tekli de Garnier] landr. ostrz. -- chrz. mieszcz.Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników