Przegl±danie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Czę¶ć 9.
Na pocz±tek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona217218219220[221]222223224225Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Czę¶ć 9
60067 (Pogrzybów)
1852.5/7. + (P.) G. Stanisł. Feliks Franciszek Niemojowski dz-c d. P., l. 38, s. Gabriela dz-ca dóbr w Kr. Pol. i Katarzyny Lubowidzkiej. Apopl. + we Wrocł. ale tu poch.

60068 (Pogrzybów)
1857.4/7. + (P.) Eleonora Niemojewska l. 35, c. Walentego Skorzewskiego dz-ca dóbr i Franc. Karnkowskiej puerperium

60069 (Pogrzybów)
1862.17/12. + (P.) Leopold Niemojewski, l. 53, dz-c P-a i Jedlca, s. Makarego i Ewy N-sch, paraliż, 3 dzieci

60070 (Pogrzybów)
1871.6/1. + (Raszkówek) Izabella de Savage Nasierowska, l. 73

60071 (Pogrzybów)
1853.20/10. G.M.D. Leopold Niemojewski dz-c d. Jedlec mł. l. 46, x G.D. Eleonora de Skorzewska 1-o voto Niemojewskich wdowa, dz-ka Pogrzybowa, l. 30 ¶lub w Częstochowie - Nep. N. dz-c ¦liwnik

60072 (Siedlec k. Zb±szynia)
1771.17/11. (Zołyń), ch. G.D. Józef Grzyboski ek. z Obry - 17/3.1777., ch. ch. M.G.D. Zygmunt Lossa obec. pos. Tuchony i M.G.D. Dzięmbowska z Powadowa

60073 (Siedlec k. Zb±szynia)
1792.9/9. (Sielec) ch. ch. Panny Eleonora i Teresa Haydes siostry O. Roberta de H. prob. i prowizora Obry

60074 (Siedlec k. Zb±szynia)
1770.17/5. kończ±c trwaj±cy od ponad 22 lat skandal i obrazę Bosk± G. Józef Zakrzewski x G. Franciszka Grabowska. Tajemnie by oszczędzić wstydu potomstwu, której już nadzieja jest

60075 (Siedlec k. Zb±szynia)
1801.3/8. (Karna) ch. ch. M.G.D. Prot, s. M.G.D. Mielęckiego dz-ca K. i panna Katarzyna, tegoż M-go córkę - 1804.5/4. ch. M.D. Prot, s. M.D. pułkownika M-go dz-ca Karny i D. Anna, c. tegoż pułk.

60076 (Siedlec k. Zb±szynia)
1805.23/10. (Karna) ch. ch. G.D. Mikołaj Mielęcki mł. i G.D. Zofia M. panna, syn i córka G.D. pułkownika M-go dz-ca Karny

60077 (Siedlec k. Zb±szynia)
1816.2/6. (Karna) ch. ch. M.G.D. Prot Mielęcki i M.G.D. Anna M-a, panna dz-ca d. Karna

60078 (Siedlec k. Zb±szynia)
1819.24/9. (Kiałpiny) Marjanna Teresa Henrieta, c. G.D. Anton. Bielaskiego i Eleonory, poses. wsi K. i Charzymin - J.D. Henrieta Ernestyna de Pinto hr. i M.G.D. Karol Bronikowski konsyl. pow. babim. Cerem. 24/1. - ass. J.G.D. Henryk hr. de Pinto, dz-c d. Obra i M.G.D. Justyna Wittwer, sędzina pok. pow. babim., M.G.D. Stefan Dziembowski rotmistrz wojsk prus. i Jan Wittwer sędzia pok. p. babim. M.G.D. Ignacy Skrzycki pos. wsi Zodyń i Niebora

60079 (Siedlec k. Zb±szynia)
1820.23/4. (Zodyń) cer. (* 14/1.) Honorata Ludwika Dorota, c. G.D. Ignacego Skrzyckiego pos. wsi Ż. i Nieborza i Róży Engelrowny - J.D. Henrieta Ernestyna de Pinto hr. dz-ka Obra, G.D. Stefan Dziembowski dz-c d. Powodowo

60080 (Siedlec k. Zb±szynia)
1820.5/10. (Kiałpiny) * Franciszek Henryk, ch. 29/10. s. poprz. M.D. Bielaskich [Anton. i Eleonory] pos. d. K. i Chorzymin - chrz. Niemcy

60081 (Siedlec k. Zb±szynia)
1824.1/2. (Zodyń) *, ch. 7/2. Ignacy Antoni, s. poprz. G. Skrzyckich [Ignacego i Róży Engelrowny] pos. d. Z. i Nieborza - G. Antoni Bielaski pos. Chorzymina i mieszczka z Ko¶ciana (matka Engielrtin)

60082 (Siedlec k. Zb±szynia)
1825.5/1. * (Niebosz), ch. 7/1. Agnieszka, c. poprz. Nob. Skrzyckich [Ignacego i Róży Endrlrowny] (matka Englerówna), pos. d. Zodyń i Nieborza) - M. Eleonora Bielawska, ż. posesora Chorzym

60083 (Siedlec k. Zb±szynia)
1834.8/6. * (Karna), ch. 18/6. Jan Mikołaj Ludwik, s. M.G. Prota Mielęckiego, kapit. jazdy, kaw. Złot. Krzyża i M. Wandy Sokołowskiej, dz-ców K. i Rekliny - M.G. Kazimierz M. dz-c Belęcina, M.G. Emilja z Bnińskich Ostrowska, M.G.V. Antonina M., M.G. Henryk Sokołowski ze Smolska w Kr. Pol.

60084 (Siedlec k. Zb±szynia)
1835.13/5. (Karna), ch. 14. Konstancja Marjanna Emilia c. poprz. Mielęckich [Prota i Wandy Sokołowskiej] dz-ców K. i Reklina - M.G.V. Antonina M-a, pos. Zodynia i Nieborza i sługa

60085 (Siedlec k. Zb±szynia)
1836.11/8. * (Karna), ch. 28/8. Kazimierz Henryk, s. poprz. G.G. Mielęckich [Prota i Wandy Sokołowskiej] - G. Józef Sierakowski dz-c Otusza i G. Kat. z Kęszyckich M-a

60086 (Siedlec k. Zb±szynia)
1837.28/11. * (Karna), ch. 10/12. Seweryn Antoni, s. poprz. G.G. Mielęckich [Prota i Wandy Sokołowskiej] - J.M. Seweryn Ostrowski dz-c Gartów i Rytkowa kapitan i marszałkowa Ponińska z Wrze¶niPrzegl±danie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Czę¶ć 9.
Na pocz±tek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona217218219220[221]222223224225Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników