Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona224225226227[228]229230231232Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 9
60208 (Czerniejewo - dupl. WAPP)
1870.4/9. * (Radomice), ch. 23/10. Kazimierz, s. poprz. Janczakowskich [Włodzimierza i Emilii de Musielskie] stat. gen., pos. R. - chrz. nieszl.

60209 (Czerniejewo - dupl. WAPP)
1874.2/4. * (Radomice), ch. 26/4. Marja, c. poprz. Janczkowskich [Włodzimierza i Emilii de Musielskie] stat. gen., pos. d. R. - G. Władysław Chrzanowski pos. wsi i Józef[a] z Musielskich ż. jego

60210 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1892.24/12. *, ch. 9/1. Kazimiera, c. Romana Trąmpczyńskiego sekret. i Anny Nowickiej, - Józef Weber, kupiec, V. Stef. Wielewieyska

60211 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1894.4/2. *, ch. 4/3. Zofia Albertyna Weronika, c. Stef. Cegielskiego pos. fabryki i Albertyny Nieżychowskiej - Jan Motty adwok. i Franciszka Moszczeńska ż. dziedzica dóbr

60212 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1899.27/10. *, ch. 10/12. Anna Marja Antonina, c. Bolesława Broekere dra med. i Szeliskiej - Antonina Szeliska, babka dziecka, Seweryn Matuszewski, woźnica. (x 29/1.1924. w Pozn. Franciszek Czapski)

60213 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1901.3/5. *, ch. 2/6. Ewa Helena Izabella, c. Edwarda de (von) Mieczkowskiego pos. dóbr i Zofii Heyduckiej - Stanisław M. ojciec, Izabella H. wdowa

60214 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1902.5/9. *, ch. 23/11. Jadwiga Marja Helena, c. poprz. dr. med. Broekere [Bolesława i Antoniny Szeliskiej] - Melchior Wierzbicki adwokat, Jadwiga Mellis mężatka

60215 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1902.29/1. *, ch. 18/12. Marja Ludwika Stanisława, c. poprz. de (von) Mieczkowskich [Edwarda i Zofii Heyduckiej] pos. d. Sirosławek par. swieć. - Edward Donimirski pos. i Helena M. mężatka

60216 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1903.26/10. *, ch. 25/11. Oleńka, Marja Antonina, c. Walerjana Józefa Konrada Łebińskiego i Haliny Korybut Daszkiewicz, redaktorów "Wielkopolanina" czasopisma - Józef Krzeczunowicz pos. dóbr, wd. Aleksandra Kunow (x w Pozn. u Św. Marcina Antoni Peretiatkowicz)

60217 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1905.7/10. *, ch. 23., Bogusław Leopold, s. poprz. Nob. Mieczkowskich [Edwarda i Zofii Heyduckiej] poses. dóbr - Stanisł. M. architekt, Anna Karwowska ż. doktora

60218 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1906.19/6. * 5/8. Marja Antonina, c. Juliana Hermana von Gościńskiego i Walerii Żakowskiej, kapital. - chrz. nieszl.

60219 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1888.17/4. Antoni Chłapowski dr. med. ze wsi Hochstublau (Zblewo) djec. chełmiń. x Adamina Ziemniewicz przy matce w par. tut., mł. 33, panna 30 - Konstanty Chł. insp. dóbr, Ant. Stefański sekret.

60220 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1889.4/6. Leon Górski dr. med. ze Stęszewa mł. 44, x Marja Szulc, V. 24 - Marceli Motty, prof., Nikodem G. dz-c dóbr

60221 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1891.3/2. Aleksander Jordan dz-c Chomęcice, par. Konarzewo mł. 28 x Kazimiera Kaniewska u ojca w par. tut., l. 20 - św. nieszl. ślub daje X. Aleksander J. pleb. z Niepruszewa

60222 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1894.20/10. Bogdan Wichierkiewicz z Gdańska, mł. 39 x Marja Sławska u rodziców, z par. tut., l. 19 - Stanisław W. radca sąd. i Bogdan W. dr. med.

60223 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1895.30/4. Winc. Pawłowski bud. z Odolanowa, mł. 27 x Wanda Kierska l. 35 - Emanuel K. bud., Aleks. Kalk

60224 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1895.26/11. Bronisław Wize dz-c d. Dakowy mł. l. 28 x Marja Krzyżanowska z par. tut., l. 19 - Sędzia Meissner z Leszna i Filip W. z Jeżewa

60225 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1898.8/11. Witold Mora de Korytowo Korytowski prawidus b.r. directionis finans de Leopoli (* 8/8.1850.) mł. x Wanda Zaborowska z par. tut., panna (* 15/6.1878.) - Mieczysław hr. Dąmbski pos. dóbr, Lech Z. pos. dóbr

60226 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1900.6/11. Feliks Franc. de (von) Siemiątkowski dr. fil. z Drohobycza, mł., (* 9/2.1867.) x Aniela Józefa Thiedeman, u matki, w par. tut. V. (* 22/7.1878.) - św. nieszl.

60227 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1901.6/10. Feliks de (von) Drwęski murarz mł. * 24/5.1876., x Kat. Martocińska de gente Hałas wd., * 3/11.1863. - św. nieszl.Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona224225226227[228]229230231232Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników