Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona225226227228[229]230231232233Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 9
60228 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1902.25/6. Stanisław de (von) Swięcicki kupiec pozn. z par. Św. Marcina mł., * 20/5.1872. x Aniela Pelec, V. z Lubinia, * 1/8.1882. - Jerzy hr. Tyszkiewcz pos. fabryki

60229 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1903.17/6. Kaz. Jarnatowski dr. med., z par. św. Marcina, * 13/3.1872. x Paulina Józefa Stefania Krzyżanowska z ul. Szewskiej * 13/3.1883. - Witold Brodnicki, kupiec, Bronisł. Wize rolnik

60230 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1904.21/7. Józef de Truski "opulentus" z ul. Głog. wd., * 31/1.1839. x Anna Jachowska, u rodziców na W., Garbarach V. * 5/11.1873. - Roman J. rzeźnik

60231 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1905.20/11. Jan Dobrzycki admin. dóbr ze Smigla, mł. * 13/5.74. x Władysław Ritter, u rodziców w Rynku, V. * 26/5.86. - Zachariasz R. aptekarz, Ludwik Romocki adwokat

60232 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1905.13/2. Bolesław (dodane "Książę Gedroyć") Jurkowski kupiec z ul. Wrocł., mł., * 25/12. 77. x Stefania Lausch, u matki na ul. Gołębiej - Czesław i Ludwik L.L. kupcy. Dopisek "poprawił ks. Jany na podstawie wywodu rodowego sporządzonego przez heraldyka notariusza Dr. Mudreckiego dnia 14/4.1943. w Krakowie"

60233 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1907.2/2. Edward Gnosus Gąsiorowski mł. * 14/10.75., szewc z W. Garbar x Stanisław Białek, V. * 19/4.78., z W. Garbar - św. nieszl.

60234 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1907.27/6. Cezar Gnsus Budziszewski, fenerator ul. Dominik., wd. * 27/8.1823. x Klementyna Banaszkiewicz, wd., ul. Dominik, * 2/2.51. - św. nieszl.

60235 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1908.25/2. Kazim. Madaliński inż. kultury z Sieradza, * 11/1.1869. x Wiktorja Morawska V. * 17/2.1874. - Ignacy M. ojciec, Stefan Mor. adwokat, brat

60236 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1910.20/9. G. Kiejstut Henryk Piskorski urzędnik bank. w Przejeździe, * 14/11.1882. x Stanisława Biskupska. * 11/11.1887.

60237 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1900.27/1. + Leon Wituski (* 27/6.1825.), emeryt prof. gimn. Św. M.M. s. Józefa admin. dóbr, i Agn. Chudzińskiej. Donosi syn Tadeusz

60238 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1900.14/2. + (poch. 17.) Pelagia Trzebuchowska de gente Sławińska, * 4/3.1827., mężatka c. Andrzeja T.(!!!) (von/de) pos. dóbr i Julj. Pijon. Edmund syn zmarłej

60239 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1901.24/6. + (poch. 27.) Władysław (de) von Chosłowski, kupiec * 14/6.1845., s. Teofila pos. dóbr i Florentyny de (von) Krzyckiej

60240 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1901.21/9. + Helena Święcicka z hr. Dąmbskich, * 31/12.1849. mężatka, c. Gustawa D. pos. dóbr i Leokadji D. kurcz serca, mąż

60241 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1902.3/1. + (poch. 6.) Walerja de (von) Żelazowska z d. Rankowicz, * 14/10.1862., c. Rudolfa R. admin dóbr i Leopoldyny Jaekel. Donosi mąż Władysław Ż.

60242 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1902.21/12. + (poch. 24.) Wincenty de (von) Chrzanowski * 5/4.1837., człowiek prywatny, s. Pawła pos. dóbr i Józefiny V. Bronisz pażdz. Donosi syn Przemysław

60243 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1903.14/2. + (poch. 17.) Roman de Rogala Koczorowski l. 60, agent s. Walentego pos. dóbr i Anastazji de (von) Moraczewskiej. Donosi wdowa Anna z d. Bjeńkowska

60244 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1903.5/5. (poch. 8.) Witold hr. Dąmbski * 1844., urzędnik bankowy, s. Gustawa D. i Leokadii D., rak, Donosi dr. Heliodor Święcicki

60245 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1903.1/11. + (poch. 4.) Marja de (von) Krzyżańska * 15/4.1873. c. Stanisława Krzyżanowskiego (!!!) kapital. i Anny Radońskiej. Donosi ojciec, zapal. płuc, krwotoki

60246 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1905.14/1. + (poch. 17.) Maksymiljan de Jackowski, * 12/10.1815., kapital. s. Józefa pos. dóbr i Józefy Brzezińskiej. Syn donosi

60247 (Poznań - Św. Maria Magdalena)
1905.9/11. + (poch. 12.) G. Eustachja Alkiewicz * 21/10.1825. wdowa, c. G. Wilh. Lekszyckiego i Michaeli Gottwald. Donosi córkęPrzeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona225226227228[229]230231232233Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników