Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona239240241242[243]244245246247Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 9
60508 (Krzywiń)
1640.7/3. Jadwiga, c. poprz. G. N. Bojanowskich [Jana i Katarzyny z Chojna] w Golejewku - G. And. Konarzewski dz-c z Pempowa i Elżb. Choińska

60509 (Krzywiń)
1641.5/12. Barbara, c. poprz. G.N. Bojanowskich [Jana i Katarzyny z Chojna] - X. Jan Zminiewski prob. krzyw. i G.N. Zofja z Dębowej łąki Sęndzińska

60510 (Krzywiń)
1643.26/6. Zofia, c. poprz. G.N. Bojanowskich [Jana i Katarzyny z Chojna] - G. Samuel B., Kat. Brzelska [?] + wkrótce po chrzcie

60511 (Krzywiń)
1638.0/3. lub 0/4.) Marjanna, c. N. Jerzego Żyszkowskiego (w służbie G.D. Żaradeckiego) i Anny Służewskiej z z. sandom. - G. Jan Bojanowski i Ewa Elżb. z Sztemberka Żaradecka

60512 (Krzywiń)
1643.2/8. Anna, c. G.N. Andrzeja Rokoszowskiego i Anny z Krzycka Krzyckiej, córki ol. Ludwika K-go - G.N. Jerzy z Chwalczewa Sobocki i Marjannę z Krzycka Konarzewską, we wsi Jurkowo pow. kośc.

60513 (Krzywiń)
1656.20/9. Teresa, c. G.D. Wojc. i Anny Ramultów ze wsi Wławie - G.D. Marcin Grudzielski

60514 (Krzywiń)
1661.15/12. Jan, s. G.D. Macieja Karszeckiego de Susnie, i Jadwigi, - G. Skoroszeski i G. Karszecka

60515 (Krzywiń)
1662.13/3. Anna Zofja, c. G.N. Mikołaja Zakrzeskiego i G.N. Urszuli Droszeskiej - N. Wład. Krzyżanowski i G. Anna Dr.

60516 (Krzywiń)
1662.1/4. Marjanna, c. N. Wacł. i Barb. Sczerskich - G. M.K. Zakrzeski i G. Anna Wilkońska

60517 (Krzywiń)
1663.0/6. Wojciech, s. M.G. Świętosława z Kopaszewa Bojanowskiego i Ewy - Kucharski i Jadwiga Ryszarzewska

60518 (Krzywiń)
1663.7/7. ch. ch. G. Jan Ostrowski i G.V. Kat. Bojanowska - 1664.6/1. ch. G. Stefan B.

60519 (Krzywiń)
1668.23/7. ch. ch. x Ignacy Zakrzewski kan. pozn. i M.D. Barbara Z. podstolina kaliska

60520 (Krzywiń)
1669.1/5. Stanisław, s. M.G.D. Andrzeja Wyssogoty de Zakrzewo Zakrzewskiego podstolego kalis. i Barbary z Żelęcina klanki międzyrzeckiej (która w 5-tym tyg. po poł. +) M.G.D. Adrian Miaskowski z ż. Anną Żelęcka klanką międzyrzecką a to dziecko * 24/4.

60521 (Krzywiń)
1678.4/7. Paweł Kazim., s. M.D. Wojc. i Kat. Radowickich - G.D. Świętosław Bojanowski i G. Zofja Pawłowska

60522 (Krzywiń)
1678.4/9. Katarzyna, c. G.D. Wojc. i Kat. Radowickich - G.D. Franc. Piasecki i G.D. Bojanowska

60523 (Krzywiń)
1679.24/12. Stefan Jan, s. G.D. Marcina i Anny Węsierskiej dzierż. kopaszewskich - G.M. Jan Pierzchliński dz-c Miaskowic i G.D. Marjannę z Kosikowa (?) Kurska

60524 (Krzywiń)
1681.19/2. Helena Kunegunda, c. G.D. Marcina Węsierskiego dzierż. Kopaszewa i G.D. Anny - X. i Kat. c. G.D. Stanisława Kurskiego

60525 (Krzywiń)
1669.26/5. + G. Barbara z Żelęcina Zakrzewska klanka międzyrzecka ż. G. M.D. Andrzeja podstolego kalisk.

60526 (Krzywiń)
1669.5/9. + G. And. Dąmbrowski z Kuszkowa

60527 (Krzywiń)
1669.2/11. + N. Marcin Koweski we wsi SwieniecPrzeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona239240241242[243]244245246247Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników