Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona778779780781[782]783784785786Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
15659 (Nr. 111) 1784
Ksawery Rudkowski, s. ol. Franciszka Rutkowskiego z Joanny Morawskiej porcje spadkowe po śmierci oficjała metropol. gn. i klana przemęckiego Morawskich ceduje Michałowi i Piotrowi Biskupskim (f. 39)

15660 (Nr. 111) 1784
Wojciech Bębnowski 25 zł. węgier. z sumy większej 50 zł. węgier. zapis. przez Samuela Mośka Żyda synagogi gn. ceduje siostrze swej rodzonej Katarzynie Bębnowskiej, ż. Antoniego Popławskiego (f. 40)

15661 (Nr. 111) 1784
Anna z Prokopów żona Michała Zagórskiego w tow. brata rodzonego Adama Prokopa sumę 534 złp. z sumy 7. 000 złp. po ol. Zuzannie Prokopównie na Węgorzewie dziedz. ol. Tomasza Rokossowskiego wojskiego gn., z kompl. zawartej w Sroczynie między zezn. oraz Karolem, Adamem, Aleksandrem i Krystyną ż. Franciszka Swinarskiego braćmi i siostrami m. s. rodzonymi Prokopami 1782.11/III. ceduje swemu synowi Tomaszowi Zagórskiemu (f. 41v)

15662 (Nr. 111) 1784
Tadeusz na Trzcinnie Trzciński stolnik bydgoski dziedzic Starężynka z I i Walenty Bątkowski z II kontrakt 28/V r. b. dzierżawy tej wsi (f. 42)

15663 (Nr. 111) 1784
Aleksander Żorawek, s. Wojciecha i Małgorzaty Skąmpskiej kwituje N. Wojciecha Samsonowskiego z posagu za G. Brygidą Samsonowską jego córką a swoją żoną (f. 43) 7/VI

15664 (Nr. 111) 1784
Ksawery Kiliński z I i Franciszek Raszewski w imieniu Teresy z Krzyżanowskich Raszewskiej wdowy matki swej jako jej plent z II kwit. się z sum (f. 44). Nepomucen i Franciszek bracia rodzeni Raszewscy (f. 44v)

15665 (Nr. 111) 1784
Andrzej wojski województwa gn., Maciej chorąży kawalerii narod., z I i Wojciech porucznik kawalerii narod. z II bracia m. s. rodzeni Sulerzyscy kontrakt kupna sprzedaży wsi Wiewiórczyna p. kc. dat. w Gn. 14/VI s. v. 16. 000 złp. (f. 44v)

15666 (Nr. 111) 1784
Konstanty Rokossowski, s. ol. Tomasza R. wojskiego gn. dziedzica Węgorzewa (f. 45v)

15667 (Nr. 111) 1784
Franciszka Modlibowska, ż. Franciszka Krassowskiego męża uciążliwego, sumę 26. 000 złp resztę z sumy większej 46. 824 złp. z kompl. spis. w Kromolicach 1783.15/XII. m. Karolem Modlibowskim podczaszym wsch. dziedzicem Kromolic, Mokronosa, Karczewka i Przybyszewa z I i zezn. z II spadkobiercami ol. Kaspra Modlibowskiego klana międzyrzeckiego ceduje synowi swemu Stanisławowi Krassowskiemu (f. 45v)

15668 (Nr. 111) 1784
Józef Imbier Objezierski zastawny Włoszanowa p. kc. posesor sumę 1. 916 zł. węg. i 7 złp. przez Macieja z Brudzewa Mielżyńskiego starostę wtedy wał. obecnie podkomorzego wsch. kawalera św. Stan. od zezn. pod zastaw Włosz. wziętą na kontrant 3-letniego zastawu Włosz. spis. w Pozn. 1775.27/VII. ceduje Maciejowi Dobrogojskiemu podczaszemu bracławskiemu (f. 46)

15669 (Nr. 111) 1784
Karol Siemiątkowski kwituje Wiktorię z Ciborskich wdowę po ol. Ignacym Jaraczewskim matkę, Ewagriusza regenta grodzkiego kcyńskiego, Ksawerego i Dominika kapitana wojsk koronnych braci m. s. rodzonych Jaraczewskich byłych i Stanisława Otto Trąmpczyńskiego miecznika kaliskiego sędziego surrogatora gr. gnieźnieńskiego obecnego dziedzica Ruchocina z sum. Ci Jaraczewscy spadkobiercy ol. ks. Aleksandra Jaracz. dziekana chockiego 1761 (f. 47)

15670 (Nr. 111) 1784
Antoni Norbert Grabski jako plent Teresy z Cieleckich wdowy po ol. Stefanie Glińskim kwituje Jakuba Nieżychowskiego dziedzica Nieświastowic z prowizji od 5. 500 złp. w kontr. sprzedaży tej wsi spis. 1782.28/V. między Teresą z Zielińskich wd. Dzierzgowską z I i tym Nieżych. z II na gruncie zostaw. (f. 50)

15671 (Nr. 111) 1784
Zofia z Elżanowskich wdowa po ol. Jakubie Lubomęskim matka i Walenty Lubomęski syn, w im. sw. oraz: Jana, Antoniego, Ignacego, Józefy, Franciszki dzieci i rodzeństwa swego rodzonego LL., kwitują Wawrzyńca Kurnatowskiego dziedzica Gurowa z prowizji od s. 800 t. (f. 51) przez ol. Teresę z Trąmpczyńskich Kurnatowską matkę Wawrzyńca skryptem datow. w Giewartowie 1762.7/I. zapis.

15672 (Nr. 111) 1784
Katarzyna z Browińskich ż. Jakuba Chrząstowskiego (f. 51v)

15673 (Nr. 111) 1784
Szymon Suliński kwituje Ignacego Złotnickiego i Annę z Nowowiejskich c. ol. Józefa Nowowiejskiego, małż. Złotnickich z sum (f. 52v)

15674 (Nr. 111) 1784
Antoni Kołaczkowski i Franciszek Malczewski kanonicy metropol. gn. kwit. w im. sw. i całej kapituły gn. Juliannę z Morawskich żonę Stanisława Ulatowskiego, Józefatę pannę, oraz Jana sędziego surrog. gr. wsch., ks. Stanisława kan. kat. pozn. i Walentego Morawskiego z 2. 000 złp. przez ol. Franciszka Morawskiego jako dziedzica Budzisławia Kościelnego z rąk ol. Leona z Chomęcic Morawskiego kanonika metopolit. gn. podnies. a na aniwersarz przeznacz. (f. 52v)

15675 (Nr. 111) 1784
Krzysztof Lubowiecki i Kazimierz Gądecki w imieniu swojem i Weroniki Lubowieckiej panny kwituje Antoniego Rudnickiego sędziego gr. kowalskiego i Teresę z Racięckich, c. ol. Ignacego Rac., małż. z zapisów na Przecławiu wsi dziedzicznej ol. Ignacego Racięckiego (f. 53)

15676 (Nr. 111) 1784
Józef Chrzczonowski rotmistrz kawalerii narodowej w imieniu swoim i żony Marianny Myszkowskiej kwituje Marcelego Ponińskiego dziedzica klucza wrzesińskiego z 4. 500 złp. połowy sumy oryg. 9. 000 złp. zapis. przez ol. Macieja Ponińskiego stolnika wsch. stę babimojskiego ol. Gabrielowi Wojcickiemu 1747 r. Anna Myszkowska siostra rodzona żony zezn. (f. 54)

15677 (Nr. 111) 1784
Onufry Ostrowski sta gronowski dziedzic Retkowa z racji s. 4. 875 złp. Marcelemu Ponińskiemu dziedzicowi kl. Wrześni sumy posagowej Marianny z Myszkowskich Chrzczonowskiej daje ew. (f. 54v)

15678 (Nr. 111) 1784
Zuzanna Żychlińska wdowa po ol. Dominiku Baczyńskim kwituje Jana Kalksztejna pisarza gr. konińskiego z 200 złp. (f. 55). Józef i Faustyna z Guzowskich małż. Kołudzcy (f. 55)Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona778779780781[782]783784785786Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników