Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona798799800801[802]803804805806Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1
16055 (Nr. 114) 1787
Ignacy Rzeszotarski, s. ol. Piotra Rz. z ol. Marianny z Frezerów, dziedzic części dd. Rzadówka i Szyszynka synowi swemu pułkownikowi wojsk kor. kawalerii narodowej Antoniemu ceduje części swe w tych dobrach (f. 54v)

16056 (Nr. 114) 1787
Marceli Trzciński, s. ol. Stefana T. miecznika dobrzyńskiego dziedzica Karczewa w p. gn., dziedzic Pawłowa w p. kc. Ol. ojciec 1773.14/XI. spisał był kontrakt z ol. Ignacym Urbanowskim kupna sprzedaży Pawłowa (f. 58)

16057 (Nr. 114) 1787
Krystyna Szczaniecka, c. ol. Pawła z ol. Teresy Ostrowskiej, żona Tadeusza de Wodki Wodeckiego kwituje Franciszka Szczanieckiego brata swego rodz. z 21. 250 złp. z sumy większej 85. 000 złp. przez Potockiego obecnie wdę ruskiego ol. Antoniemu Ostrowskiemu pułkownikowi w. kor. zapis. (f. 58v)

16058 (Nr. 114) 1787
Jan Swięcicki i Marianna de Rakietty, c. ol. Wincentego Rakietty kapit. w. kor. z Zuzanny Sutkowskiej, małż. spadek po jej rodzicach cedują Stefanowi Cieszewskiemu chorążycowi halickiemu (f. 59v)

16059 (Nr. 114) 1787
Andrzej Chodubski nabywca praw od Stanisława Chybińskiego s. ol. Jana z ol. Katarzyny Błońskiej (f. 59v)

16060 (Nr. 114) 1787
Piotr Biskupski i Anna z Broniszów małż., dziedzice części Jarotek z I i Franciszek Antoni Konopka komornik ziemski gn. z II kontrakt sprzed. wsi Jarotki w p. gn. s. v. 14. 000 złp. (f. 60). Jej ojciec ol. Ignacy Bronisz pisarz gr. koniński, po którym ta wieś. Konopka, s. ol. Walentego i Marianny z Zakrzewskich, pronepos ol. Antoniego Konopki i Anny z Jałbrzykowskich (f. 60)

16061 (Nr. 114) 1787
Walenty Błędowski w imieniu sw. i żony swej Marianny Lubomęskiej (f. 64). Ich syn Paweł Bł. (f. 64v)

16062 (Nr. 114) 1787
Maciej Wargowski, s. ol. Wawrzyńca W. i Franciszki Jarochowskiej, dziedzic d. Czechy w p. gn. wedle kontraktu spis. w Słępowie 17/I r. b., dobra Czechy ponad tę część, która została już przysądzona Andrzejowi Karłowskiemu, sprzedaje za 18. 000 złp. temuż Andrzejowi Karłowskiemu, s. ol. Jakuba i Modesty z Pretwiczów (f. 66)

16063 (Nr. 114) 1787
Antonina Jarnowska, c. ol. Franciszka Jarn. z ol. Marianny Popowskiej, żony 1-o voto ol. Adama Jaraczewskiego, 2-o voto Franciszka Jarnowskiego, wdowa po ol. Janie Zielińskim kwituje Stanisława Otto Trąmpczyńskiego cześnika kaliskiego sędziego surrogatora gr. gn. dziedzica Mielżyna i Ruchocina z 1. 300 złp. (f. 68v)

16064 (Nr. 114) 1787
Władysław Bieńkowski, s. ol. Józefa B. stolnika gn. i Anny z Kowalskich z I i Józefata Guttrówna, c. Antoniego chorążyca smoleńskiego z ol. Joanny Goreckiej z II małż. dożyw. (f. 69v)

16065 (Nr. 114) 1787
Antoni Otto Trąmpczyński, s. ol. Jana O. T. z ol. Rozalii Garczyńskiej kwituje Stefana Skarbka Rudzkiego instygatora gr. gn. dziedzica Małachowa Wierzbiczan z 8. 000 złp. z kontr. sprzedaży tych dóbr spis. 1783.11/VII. między Janem i Augustynem Jakowickiemi z I i tym Rudzkim z II (f. 71)

16066 (Nr. 114) 1787
Ksawery Kiliński i Barbara z Grodzickich wdowa 1-o v. po ol. Wojciechu Zdzenickim, 2-o v. małż. Ich dzieci: Bonawentura, Klara i Antonia pod op. ks. Antoniego kanonika płockiego Zdzenickiego (f. 72)

16067 (Nr. 114) 1787
Jan Gozimierski skarbnik kaliski dziedzic Popowa Podlesnego s. Popówka w p. gn. z I i Magdalena Stanisławska wdowa po ol. Kazimierzu Siemiątkowskim z II, kontrakt 2-letniego zastawu tych dóbr (f. 72v)

16068 (Nr. 114) 1787
Teresa z Zielińskich wdowa matka, oraz Stanisław, Tomasz synowie bracia m. s. rodzeni Dzierzgowscy, z nich Stanisław Dzierzgowski w imieniu sw. i Franciszka brata swego rodz. im. z I i Jakub Nieżychowski z II zapis. Jakub Dz. i Anna z Zielińskich małż. Jakub Pomian Nieżych. dziedzic Nieświastowic (f. 74)

16069 (Nr. 114) 1787
Marianna Szygowska, c. Józefa Sz. żona Tomasza Truskolawskiego (f. 74v)

16070 (Nr. 114) 1787
Antoni Przybyszewski, s. ol. Józefa P. podwojewodzego gn. b. dziedzica Rzegnowa i Strychowa z ol. Konstancji Pierzchlińskiej kwituje Antoniego Gutowskiego podwojewodzego gn. i Kazimierza Gądkowskiego pisarza gr. pozn. Rzegnowa i Strychowa obecnych dziedziców i posesorów tych wsi (f. 75). Antoni Gutowski dziedzic i pos. Rzegnowa daje zobow. Andrzejowi ze Skrzypna Twardowskiemu pułkownikowi w. kor. dziedzicowi d. Owieczki (f. 76v). Kazimierz Gądkowski dziedzic i posesor Strychowa (f. 75v)

16071 (Nr. 114) 1787
Józef Borsza Drzewiecki podkomorzy JKM i Barbara z Przybyszewskich małżonkowie. Katarzyna Drzewiecka, ż. Jana Zawadzkiego. Spadkobiercy ol. Józefa Przybyszewskiego zrodzeni z ol. Konstancji Pierzchlińskiej: Tomasz, Wojciech, Marcin, Nepomucen, Karol, Antoni, Magdalena panna (f. 77)

16072 (Nr. 114) 1787
Józef Osiński, s. ol. Franciszka Osińskiego z Franciszki Boboleckiej kwituje Józefa Kralla dziedzica obecnego dóbr Kołdrąb z 1. 000 złp. zap. przez Ignacego Niesołowskiego poprzedniego dziedzica dóbr Kołdrąb (f. 78v)

16073 (Nr. 114) 1787
Kazimierz, Felicja i Wojciech oraz Antonina, bracia i siostra panna, Gądeccy, dzieci ol. Władysława z ol. Katarzyny Kaczkowskiej, c. ol. Antoniego z ol. Konstancji Skrzetuskiej 1-o v. zrodz., zrodzone dzieci, ol. Elżbiety Kaczkowskiej bp. +-ej, żony Marcina Umińskiego siostrzeńcy i siostrzenica, z nich Kazimierz G. w imieniu sw. i Katarzyny G. siostry swej, ż. Aleksandra Grodzickiego oraz Antoni Kiedrowski w im. swoim oraz Apolonii z Kaczkowskich, c. ol. Antoniego Kaczkowskiego z ol. Anny Czeszewskiej 2-o voto zrodz., żony swej, kwitują Stefana Garczyńskiego klana rozpirskiego rotmistrza kawalerii narodowej, dziedzica Niechanowa z przyległośc. z sum (f. 79). Antoni Kiedrowski dziedzic dóbr Czachóry i Kiedrowo w pow. kaliskim (f. 79v). Teodor z Rojewa Kaczkowski dziedzic dd. Michalczy i Ułanowa p. gn. (f. 80)

16074 (Nr. 114) 1787
Tomasz Klamborowski w imieniu sw. i żony Katarzyny Paruszewskiej kwit. Ewę z Kossowskich wd. po ol. Józefie Rosenie generale w. kor. dziedzicu Kruchowa z prowizji od sumy 7. 000 złp. (f. 80)Przeglądanie 16685 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona798799800801[802]803804805806Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników