Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Aberderowiczowie
Aberderowiczowie, mieszczanie. Sł. Jan, obywatel pozn., dostał 1652 r. zapis długu 1600 zł od Franciszka Sędziwoja Czarnkowskiego, kaszt. poznańskiego (P. 1065 s. 1609). Może ten sam dzierżawił 1674 r. Radoszew (dziś Radosiewie) koło Czarnkowa od Andrzeja Gembickiego, łowczego kor. (Kc. 131 k. 448v). Bracia Jan i Jakub skwitowani 1679 r. wraz z tym Gembickim przez córki zmarłego Henryka Kleista (Kc. 132 k. 31). Wdowa po Janie, Elżbieta Endzlerówna, wyszła 1686 r. za Andrzeja Skrzydlewskiego (P. 1112 X k. 25v).

Abes
Abes Fryderyk, dziedzic wsi Szlanknysz (na Śląsku?) wspólnie z Kotulińskimi wydzierżawił 1647 r. od Piotra Gniewka i jego żony części wsi Golinka (Ws. 51 k.81v).

Abrahamowiczowie
Abrahamowiczowie. Maciej z woj. lubelskiego żonie uczc. Dorocie, córce sł. Marka Słodzinki, obywatela pozn., zapisał 1574 r. dług 800 zł (Ws. 13 k.93v). Dorota "Słodzińska", wdowa po Macieju, 2-o v. żona Wojciecha Łabęckiego, mianowała 1609 r. plenipotentami swych synów Rafała i Jana A-ów (I. Kal. 75 s. 317).

Abramowiczówna
Abramowiczówna Antonina wyszła przed r. 1811 za ur. Alojzego Katerlę, mieszkańca Zydowa (LM Jarząbkowo).

Abramowska
Abramowska Katarzyna, 1544 r. żona Walentego Jaroszewskiego Karasia (Kon. Z. l k. 129).

Abramsonowie
Abramsonowie. Krystjan, mąż Elżbiety Janikowskiej, 1701 r. 2-o v. żony Kazimierza Wiesiołowskiego (N. 192 s. 39), nie żyjącej 1728 r. Z niej synowie: Franciszek, Kazimierz, Mikołaj i Walenty skwitowali 1728 r. ojczyma (N. 202 k.14v). Walenty, ekonom Sapiehów w Koźminie, zaślubił 4 XI 1736 r. Zofję Strzeszewską i z niej miał syna Michała, ochrzcz. 8 IX 1739 r. (LC i LB Koźmin).

Abratowicz
Abratowicz Wawrzyniec, plenipotent 1728 r. Ruszkowskiego (Ws. 83 k. 49)

Abschatz h. własnego
Abschatz h. własnego, przybysze ze Śląska. Jan zw. Gon (?) miał w l. 1545-53 stosunki pieniężne z Nostitzami z Drzewców (ws. 3 k.63v, 98v, 235). Jego żoną była 1549 r. Barbara Kotwicka (ib. k. 137v). Córka Anna 1548 r. żona Jana Strawalda (ib. k.11ov).

Erazm, ze wsi Czaple na Śląsku, koło Góry, 1559 r. dostał zapis ewikcyjny od Jana Lindel dziedzica w Drzewcach (ib.4 k. 301v). Joachim, syn zmarłego Henryka z Czpel. kwitował 1598 r. Drzewieckich (ib.16 k.57v). Erazm z żoną Małgorzatą dzierżawili 1634 r. Gierłachowo w p. kośc. od Krzyżanowskich (ib.47 k.246v). Jan Asman z żoną Małgorzatą (czy nie identyczni z poprzednimi?) dzierżawili 1635 r. część wsi Kawcze w p. kośc. od Jana Kawieckiego (ib.k.361). Jan Krzysztof z żoną Joanną Heleną dali małżonkom Wojerzom skrypt dat. we wsi Smysłów 24 VI 1726 r. (ib.84 k. 27v) Anna Magdalena ("Abszacówna cz. Ossowska"), żona 1-o v. Maksymiliana Schlichtinga, wojskiego wschow., 2-o v. w 1715-24 Krystiana Rudolfa Litwitza (P.1248 k.33; Ws.79 k.95; 80 k.117v; 84 k.67; 159 k.155). Ludmiła, siostra bar. Adolfa Juliusza, dziedzica wsi Kamienie (Steine) koło Oleśnicy, żona Gustawa Zitzewitz, nie żyła w r. 1739 (Ws.80 k. 28v; 87 k. 87).

Achlerowie
Achlerowie, mieszczanie krak. Pisali się z Prażyc i używali h. Dąb. Ur. Zygmunt Prokop, syn Aleksandra Erazma i Reginy Nieradzkiej (raz nazwanej Wyleżyńską), nie zyjących 1694 r. (ib.208 k.533v),wnuk Zygmunta i Zofii Stankarówny, która była 2-o v. żoną Józefa Otwińskiego, a żyła jeszcze w r. 1661 (Kośc.167 k.448), ok. 1684 r. podpisek i regent grodz. kościański (Kośc.307 k.612; 309 s.11). Zaślubił w Kościanie 2 II 1693 r. Annę Helmikównę, wdowę po Wojciechu Godurowskim, burmistrzu Kościana (Lc Kościan; Kośc.308 s.300) Zmarła 11 III 1714 r. (LM Kościan), a Zygmunt t. r. ożenił się z Teresą Ossowską, córką Jana pisarza grodz. Kościańskiego i Zofii Mielińskiej, zapisując jej 1500 zł długu (Kośc.311 s.293). W r. 1711 manifestował się przeciwko Benedyktowi Kęszyckiemu, który go "zelżywie" pozwał na Trybunał Piotrkowski (P.282 III k.287). Czy nie chodziło tu o zarzut nieszlachectwa? W l. 1717-32 był komisarzem przysięgłym woj poznańskiego i kaliskiego (Ws.158 k.146v; P.1221 k.155v). Umarł 13 XII 1736 r. w wieku ok. 70 lat, żona zaś zmarła 10 III 1737 r. w wieku lat 53 (LM Kościan). Potomstwa nie zostawili (Kośc.172 k.111; 360 k.45).

Adamczewscy
Adamczewscy. Elżbieta, córka Andrzeja i Katarzyny, ochrzcz. 10 IV 1670 r. (LB Skalmierzyce). Maciej, po którym Wdowa, Konstancja Bielska, córka Marcina i Marcjanny Krąkowskiej, posesorka części wsi Tubalczów w p. sier., szła w r.1762 2-o v. za Wojciecha Dalewskiego (I.Kal.196/8 k.9). Aleksander, liczący lat ok. 80, zmarł w Ostrzeszowie 1 VIII 1791 r. (LM Ostrzeszów). Chyba ten sam Aleksander z żony Katarzyny Kobylskiej miał syna Antoniego Bazylego, ur. w Smardowie 26 V 1782 r. i córkę Antoninę, zmarłą w Wysocku 25 VIII 1782 r., w wieku lat 4 (LB i LM Wysocko). Owdowiała Katarzyna z Kobylańskich (!), licząca lat ok. 50, zmarła 27 VIII 1794 r. (LM Doruchów). Błażej, ekonom, z żony Marianny Kamockiej miał syna Juliusza, który umarł mając rok i 3 miesiące i został pochowany 4 XI 1787 r., oraz córkę Mariannę zmarłą, kiedy miała rok i 7 miesięcy, a pochowano ją 2 V 1796 r. (LM Ostrzeszów)

Adamowski
Adamowski Józef zaślubił 20 XI 1776 r. Mariannę z Przeworskich wdowę Cybulską (KC Gniezno, Sw. Trójca). Wincenty, sektertarz w dobrach Siemianickich, i jego żona, Marianna z Maniszewskich, rodzice Jana Wincentego Bonawentury, ochrzcz. 18 VII 1792 r. (LB Opatów). Józef Kazimierz, "biedny szlachcic", były urzędnik pruski, ojciec "ubogiego" plebana w Imielnie, liczący lat ok. 83, zmarł w Imielnie 2 II 1825 r. (LM Imielno). Katarzyna, w r. 1826 żona mieszcznina Antoniego Gostomskiego (LM Imielno).

Adamski
Adamski. Spadkobiercami Dominika, nie żyjącego 1767 r., byli: Wojciech h. Rutkowski, stolnik żytomierski, z siostrą zamężną Siedlecką, Barbara z Ostrowskich wdowa Wolęcka i Ewa z Biesiekierskich(?)wdowa Rzeszotarska (Kc.147 k.176).

Adaszewski
Adaszewski ur. Kazimierz z Poznania świadczył 30 X 1808 r. przy ślubie ur. J. Popławskiego (LC Sroda).

Adruhen
Adruhen Marianna, 1676 r. żona generała Michała Żebrowskiego (P.1427 k998).

Adziewicz
Adziewicz Katarzyna zaślubiła przed 1 III 1684 r. Michała Radzieckiego (LB Witkowo).

Akliński
Akliński Jan, wiceregent grodzki poznański 24 X 1702 r. (LC Sw. Wojciech, Poznań).

Aksak h. własnego
Aksak h. własnego Barbara Imbelina, córka Stefan, sędziego ziem. kijowskiego, 1686 r. podprzeorysza cysterek w Owińskach (P.1112 XII k.82).

Aksamitowscy, Axamitowscy h. Gryf
Aksamitowscy, Axamitowscy h. Gryf. Wincenty, generał wojsk pol., ożeniony z Wincencją Stopani, ur. w Rzymie, zmarłą w Poznaniu 16 V 1838 r. w wieku lat 56 (LM Poznań, Św. Marcin), miał z nią syna Augusta, ur. ok. 1804 r., i córkę Matyldę (Mechtyldę), ur. ok. 1813 r., przed 21 IX 1835 r. żonę Romana Ziołeckiego.

Albinowscy, Elbinowscy
Albinowscy, Elbinowscy. Boniecki znał A-ich h. Jastrzębiec. Stanisław, dzierżawca Prusinowa 1708 r. (Kośc. 310 s.106), mąż Doroty Zawadzkiej (jak się zdaje wdowy 1-o v. po Macieju Skrzetuskim) 1714 r. (I.Kal.159 s.169; Ws. 88 k.42v). Córka ich Marianna zaślubiła 25.XI 1731 r. Franciszka Jarochowskiego (LC Nowe Miasto). Była wdową 1762 r.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników