Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona100101102103[104]105106107108Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Błeszyńscy h. Suchekomnaty
(3) Erazm, syn Abdona i Mniewskiej, właściciel Walenczowa, zmarł w r. 1871. Po nim z żony hr. Aleksandry Walewskiej córki: Izabela i Helena (Boniecki).

3. Daniel, syn Józefa i Linowskiej, pułkownik wojsk koronnych, podstoli wieluński 1758 r., wziął w zastaw od Garczyńskich, wojewodziców poznańskich, kontarktem z 30 III 1764 r. Grzymiszew w p. kon. za 13.438 zł, a w r. 1770 scedował ów zastaw Kazimierzowi Głoskowskiemu (I.Kon.80 k.199). Deputat do lustracji pow. sieradzkiego z Komisji Skarbu Koronnego 10 III 1768 r. (ib. k.157). Podczaszy wieluński 1777 r. (Boniecki), wziął w r. 1784 w zastaw od Ludwiki z Bogusławskich Chrzanowskiej, pisarzowej grodzkiej gnieźnieńskiej, części Grzymaczewa i Włocina w p. kal. (I.Kal.224 k.333v). Zob. tablicę.

Błeszyńscy
Błeszyńscy różni. Wobec tego, iż na jednym i tym samym terenie występowało kilka rodzin tego nazwiska, bo prócz wymienionych wyżej h. Oksza i h. Suchekomnaty byli jeszcze i B-cy herbów Rawicz, Rogala i Swinka (Boniecki), wypada być nader ostrożnym w określaniu przynależności rodzinnej osób nie dających się włączyć w jedną lub drugą z wymienionych wyżej zwartych całości genealogicznych.

Dorota, w l. 1604-1629 żona Jana Drogoszewskiego, w r. 1652 wdowa po nim, Marianna, w r. 1672 żona Stefana Ulanowskiego. Stanisław, syn zmarłego Jana, dostał w r. 1690 od swego brata ciotecznego Stanisława Mielęckiego cesję praw do spadku po wuju Stanisławie Sucheckim, kasztelanie rozpirskim, we wsi Marszowa p. piotrk. (I.Kal.146 s.59).

Błeszyńscy h. Suchekomnaty.
@tablica

Zofia, w r. 1718 żona Antoniego Wierusz Niemojewskiego (LB Stary Gostyń). Jej siostry niezamężne, Kunegunda i Elżbieta 1719 r. Może bratem ich był Kazimierz, syn zmarłego już Wacława i Zofii Wolskiej, występujący w r. 1719 ? (ZTP 40 k.532). Zofia, w l. 1730-66 żona Antoniego Żychlińskiego. Józef, syn zmarłych, Franciszka i Anny z Kiedrzyńskich spisywał w r. 1732 wzajemne dożywocie z żoną Heleną Szołdrską, córką Jana i Anny z Trąmpczyńskich, wdową 1-o v. po Antonim Glewskim (I.Kal.168/70 s.762). Posesor Sowiny Kościelnej w p. kal. 1734 r. (I.Kal.171/3 s.78), t. r. zrzekł się zobowiązania sprzedaży sobie tej wsi, danego w r. 1733 przez Katarzynę wdowę po Piotrze Pułjanowskim i jej siostrę pannę Zofię Głoskowską (ib. s.197). W r. 1735 żył jeszcze (P.1240 k.40; I.Kal.190/5 s.269). W r. 1749 Szołdrska występowała jako wdowa (I.Kal.190/5 k.59). Franciszek, chrzestny 10 IV 1742 r. (LB Poznań, Sw. Marcin). Helena, posesorka wsi Orla, chrzestna 10 IV 1745 r. (LB Koźmin). Jakub i żona jego Marianna Kędzierzycka, wdowa 1-o v. po Krzysztofie Jezierskim, oboje już nie żyli w r. 1748. Ich córka Zofia, też wtedy już nie żyjąca, była żoną Gulczewskiego (ib.185/9 k.96). Kazimierz i Teresa, chrzestni 20 III 1753 r. (LB Broniszewice). Agnieszka, żona Jana Wysockiego, nie żyjącego w r. 1767. Anna Dorota, ur. w Tarchałach, ochrzcz. 6 II 1769 r. (LB Wysocko). Marianna i jej mąż Stanisław Głuchowski, oboje już nie żyki w r. 1785. Konstancja, żona Józefa Grodzickiego, chorążego wieluńskiego, nie żyjącego w r. 1785. Faustyna B. starościna brzeźnicka, matka chrzestna córki Ignacego Szembeka 4 III 1797 r. (LB Siemianice). Joanna, żona Zawadzkiego, kapitana wojsk polskich, chrzestna 19 XII 1813 r. (LB Niepart). Stanisław, zastawny posesor Bobrownik w latach 1821-1826, mąż zaślubionej przed 12 I 1823 r. Konstancji Worakowskiej, ojciec Józefy, występującej jako chrzestna 7 VII 1826 r. (LB Doruchów). Czy ta sama panna Józefa, chrzestna 25 III 1883 r. ? (tamże). Zofia zamężna Grabowska zmarła w Mikorzynie 14 V 1864 r.

Błędowscy h. Półkozic
Błędowscy h. Półkozic wyszli z Błędowa w p. rawskim. Ponieważ istnieli też B-cy h. Nałęcz, nie mam całkowitej pewności czy aby wszyscy pojawiający się sporadycznie w Wielkopolsce byli Półkozicami.

Kasper, faktor w Graboszewie w l. 1567-70 (Py.106 k.376; 108 k.427). Zofia, zaślubiła Michała Radzockiego, żyli jeszcze oboje 1680. Marianna zaślubiła 11 II 1694 r. w Wieleniu nieszlachcica Godfryda Grossa (LC Wieleń).

Jan i żona jego Zofia Rudzicka, oboje nie żyli już w r. 1694. Ich dzieci wymienione t. r. to: Adam, Franciszek, Henryk i Elżbieta (P.1128 XI k.230). Ta Elżbieta, niezamężna, żyła jeszcze 1723 r. (P.1195 k.8). Była jeszcze córka Zuzanna Salomea, występująca w l. 1720-23 jako wdowa po Karolu Maksymilianie Lichnowskim, sędzim w Opawie. Spośród synów, Franciszek Wilhelm zrazu w r. 1794 nabył sposobem wyderkafu od Macieja Gembickiego za 10.000 zł wsie Ostatkowo, Smerzyn i Smerzynek w p. kcyń. (P.1127 V k.32v), potem w r. 1701 kupił od Piotra Jaskóleckiego za 19.000 zł Kowalewo dostało się siostrze Lichnowskiej, która w r. 1720 sprzedała tę wieś za 19.000 zł Ferdynandowi z Woszczyc Lichnowskiemu (P.1178 k.96v). Henryk chyba żył jeszcze w r. 1723 (P.1195 k.8).

Marianna, żona Jana Samuela Bojanowskiego. Oboje nie żyli już w r. 1698.

Mikołaj, nie żyjący w r. 1715 (P.1149 I k.63), miał z żony Jadwigi Bielskiej, nie żyjącej w r. 1726 (N.202 k.239), syna Jana, w r. 1708 męża Katarzyny Radolińskiej, córki Marcina (P.1171 k.132; P.1191 k.152). W r. 1715 spisał on w Szymborowie z małżonkami Malechowskimi punkta do kontraktu (Py.157 s.59). T. r. kwitował się z Janem Lichnowskim, dziedzicem Sołeczna, z kontraktu zastawu tej wsi (P.1149 I k.32v). Od Józefa Krzesińskiego, zastawnego posesora wsi Hamer, Nowa Wieś, Huta, Jędrzejewo, wydzierżawił 28 XII 1719 r. na jeden rok folwark Hutę (W.90 k.296v). Dzierżawca Prusinowa w r. 1722 (P.1188 k.80). Katarzyna Radolińska umarła w Prusinowie, mając lat około 40, 4 XI 1723 r. (LM Lubasz), a Jan po jej śmierci został księdzem i w r. 1734 był kanonikiem katedralnym inflanckim i proboszczem nieszawskim (N.205 k.224v). Córki Jana i Radolińskiej: Marianna Teofila, ochrzcz. 7 IV 1708 r. (LB Dębno), w r. 1734 żona Kazimierza Turskiego, chorążego kijowskiego, Jadwiga Teresa, ur. w Prusinowie, ochrzcz. 5 X 1723 r. (LB Lubasz) i Franciszka, w r. 1734 żona Józefa Dąbrowskiego, podsędkowicza ziemskiego brzeskiego. O Katarzynie Radolińskiej mówiło się w r. 1766 jako o "bezpotomnej" (P.1342 k.150v), widocznie więc jej córki pomarły przed tą datą i nie pozostawiły potomstwa.

Paweł, nie żyjący w r. 17127, mąż Petroneli Marianny Wyrzyskiej, córki Franciszka i Zofii Dzierżanowskiej (I.Kon.76 k.242v; 77 k.152v), wtedy już wdowy i po drugim mężu Wojciechu Ostrowskim, żony zaś 3-o v. Aleksandra Trzcińskiego (ib.76 k.208). Ich syn Antoni występował w r. 1736 (ib.77 k.20v). Może ten sam Antoni zaślubił 13 II 1738 r. Annę Krzymucką z Kunowa (LC Kwieciszewo). Antoni "z Kunowa" zmarł 29 IX t. r., pochowany w Mielżynie "koło swej matki" (LM Mielżyn). T. r. 30 X zmarła i Anna, pochowana obok męża (LM Kwieciszewo).

Tomasz, w l. 1732-33 mąż Anny N., ekonom stęszewski, ojciec bliźniaczek Heleny i Reginy, ochrzcz. 1 V 1732 r. (LB Obrzycko) i syna Mateusza, ur. w Stęszewie, ochrzcz. 18 IX 1733 r. (LB Stęszew).

Jan, skarbnik rawski, zmarły 1735 r. (Boniecki), miał synów Jakuba i Andrzeja. Z nich Jakub, też skarbnik rawski, starosta zbuczyński, pułkownik JKMci, powołany do służby wojskowej za granicami kraju, scedował w r. 1741 bratu Andrzejowi, też pułkownikowi JKMci, swą substancję po rodzicach oraz sumę 15.000 zł zapisaną przez zmarłego stryja ich Michała, pułkownika JKMci (Ws.87 k.153v).

Helena zaślubiła przed 8 VII 1758 r. Kazimierza Olszewskiego. Julianna i jej mąż Kazimierz Lewald Jezierski, nie żyli oboje już w r. 1767. Ks. Mateusz, dziekan katedralny włocławski, zmarł 14 Ii 1774 r. (Nekr. Franciszkanek Srzemskich). Helena zaślubiła przed 25 IV 1774 r. Jana Piątkowskiego.

Walenty, ekonom w Podrzeczu 1766 r., mąż Marianny Lubomęskiej, córki Stanisława i Jadwigi Gablińskiej (G.105 k.115). Oboje dziedzice części Giewartowa w p. gnieźn. w r. 1780 (.107 k.54). W r. 1782 dnia 20 VII spisali kontrakt sprzedaży tych dóbr za 9500 zł z Andrzejem Żuroch Piechowskim (G.109 k.88v). T. r. sumę 7000 zł, lokowaną na wsi Gostuń, cedowali synowi Pawłowi (ib. k.64, 64v). Żyli jeszcze oboje w r. 1791 (I.Kon.84 k.266v). Syn Paweł (Piotr Paweł), ur. w Podrzeczu, ochrzcz. 29 VI 1766 r. (LM W. Strzelce), w r. 1782 kwitował Karola Gostyńskiego, dziedzica wsi Gostuń, z 1000 zł z sumy posagowej swej matki (G.109 k.64, 64v). Wspomniany jeszcze w r. 1787 (G.114 k.64v). Prócz niego byli jeszcze synowie Mikołaj i Wojciech, występujący jeszcze w r. 1791 (I.Kon.84 k.266v). Nie wiem czy ten sam, czy inny Paweł z żony Józefaty Tuszyńskiej miał synów: Igancego Jakuba, ur. w Sędziwojewie 24 VI 1783 r. (LB Mielżyn), Karola Franciszka, ur. w Morakowie, ochrzcz. 23 I 1786 r. (LB Czeszewo), Józefa, ur. 26 II 1787 r. (LB Mielżyn).

Józef, miecznikowicz owrucki, umarł w r. 1785,pochowany w Kole u Bernardynów (Arch. Bern., W.48). Żona jego Kunegunda Wolska, pochowana tamże t. r. (ib.). Ich synowie Franciszek i Ignacy. Franciszek, dziedzic obok brata wsi Lichenek cz. Mały Trzebuchówek w p. kon., zobowiązał się kontraktem z 4 X 1790 r., iż gdy ukończy lat 24, sprzeda tę wieś za 23.000 zł Walentemu Kościelskiemu (I.Kon.84 k.235v). Obaj bracia w r. 1792 wydzierżawili Lichenek na 6 lat małżonkom Bielawskim (G.117 k.6v).

Kunegunda i jej mąż, Marcin Nałęcz Gosławski, oboje nie żyli już w r. 1786. Tadeusz, generał major wojsk koronnych, wraz ze swą żoną Antoniną Czosnowską posiadane wsie Dąbrówkę, Samsonki i Bolewiny w p. kośc., pochodzące ze spadku po Teresie z Gliszczyńskich Czosnowskiej, starościnie ceceniowskiej, wraz z prawami do tych wsi nabytymi od Bnińskiego, starosty sokolnickiego, Lanckorońskiego, starosty rawskiego, i Jana Czosnowskiego, starosty ceceniowskiego, wydzierżawili w r. 1788 Stefanowi Garczyńskiemu, kasztelanowi rozpirskiemu (P.1365 k.320). Marianna, franciszkanka śremska, zmarła 16 VIII 1805 r. (Nekr. Franciszkanek Sremskich).

Błoccy z Błocka
Błoccy z Błocka w p. kośc. Boniecki daje im herb Leliwę, mocno jednak wątpię, by wszystkich tu wymienionych można było do tego herbu zaliczyć.

Piotr B. na sądach w Kościanie 1393 r. (Leksz. II, nr 1532). Piotr B. na połowie Błocka oprawił w r. 1425 posag 50 grz. swej żonie Katarzynie (P.1378 k.90). Od Doroty, wdowy po Henryku (Hanczlu) z Robaczyna, kupił w r. 1445 za 300 grz. wieś Łąkie w p. kośc. (P.1379 k.106v; Kośc.17 s.581). Mikołaj i Piotr, bracia rodzeni Błoccy mieli w 1438 r. sprawę z Abrahamem z Kiebłowa (Kośc.17 s.41). W r. 1442 mieli z tym Abrahamem i z nimi termin bracia Grobscy (ib. s.259). Jan, Wojciech, Andrzej, Stanisław i Stefan, synowie zmarłego Mikołaja, bracia niedzielni, dziedzice w Błocku, pozywani byli w r. 1460 przed sąd duchowny przez Jakuba z Sepna o dług ich ojca (A. Capit. II, nr 1293). Z nich o Stefanie nie wiem nic więcej.Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona100101102103[104]105106107108Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników