Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona661662663664[665]666667668669Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Nabielscy - Nieniewscy
Narzymscy h. Dołęga
Andrzej nie żył już w r. 1698, a żona jego, Barbara Sulińska, wtedy 2-o v. żona Stanisława Doręgowskiego, kwitowała Władysława Bronikowskiego, starościca soleckiego, ze 100 złp. czynszu od sumy 1.000 złp. (G. 90 k. 178). Katarzyna z N-ch Miełaczewska, dziedziczka Przecławia, chrzestna 1802,10/X. r. i 1806.21/X. r.

Stefan, ur. w 1807 w Obozinie w Prusach Zachodnich, wychował się i odebrał wykształcenie w Królestwie Polskim, gdzie leżały główne dobra rodziców. Był w r. 1826 na Uniwersytecie warszawskim. Wstąpił w r. 1830 do gwardii narodowej, a po Grochowie wraz z młodszym bratem do 1 pułku ułanów. Umarł 1868.9/IV. r. w swych dobrach Jabłonowie w Prusach Zach. Ożenił się w r. 1835 z Otolią (Otylią) Karwatówną, dziedziczką Jabłonowa, z którą miał troje dzieci, z których dwoje zmarło przed nim. Otylia umarła z 27 na 28/V.1867 r. w Gotha, gdzie przebywała na kuracji. Pochowana w Jabłonowie (Dz. P.). Córka ich Maria wyszła w Jabłonowie 1873.24/IX. r. za ks. Feliksa Ogińskiego, mistrza obrzędów dworu rosyjskiego (Dz. P.), a zmarła w Jabłonowie 1914.19/IV. r. i tam pochowana (ib.). Syn Zygmunt, ur. ok. r. 1847, właściciel Jabłonowa i Białobłot w p. brodnickim, umarł w Jabłonowie 1920.1/XII. r., w wieku lat 73, tam pochowany (iv.). Z żony Marii Światłowskiej, zmarłej w Jabłonowie 1924.27/IX. r., tam pochowanej, liczącej lat 68, pozostawił synów i wnuków (ib.). Jednym z tych synów był Tadeusz, właściciel Jabłonowa, zmarły 1926.14/I. r. (ib.).

Jakub i Antonina z Jezierskich, zmarła 1889.9/VII. r. w wieku lat 63, pochowana w Garczynie, rodzice Piotra, ur. 1853.10/III. r., byłego właściciela dóbr ziemskich, zmarłego w Poznaniu 1914.31/I. r., o czym zawiadomiło rodzeństwo (ib.). Od Narzymskiego (którego?) kupił 1878.24/VII. r. dobra Lubieszyn koło Chojnic za 210.000 m. Wolszleger z Szenfeldu dla swego syna Juliana (ib.). Józef, literat, mąż Aleksandry Krajewskiej, która owdowiawszy poszła 2-o v. za Turowskiego i umarła w Warszawie w r. 1886, mając lat 36 (ib., wiad. z 23/V.). Stanisław, pracownik Towarzystwa Hodowli i Zbytu Nasion Buraczanych "Original", sp. z o. o. w Poznaniu, zmarł tam 1934.28/VII. r., licząc lat 61, pochowany na cmentarzu Łazarskim (Dz. P.).

Nasalscy, Nassalscy
Nasalscy, Nassalscy. Stanisław z żoną Jadwigą Dzierzbińską uzyskał w r. 1689 potwierdzenie skryptu danego przez wdowę Katarzynę z Cieleckich Szadokierską i jej syna Władysława (I. Kon. 68 k. 96).

Ignacy, ekonom w Kórniku, chrzestny 1743.16/X. r. (LB Bnin). Z żony Apolonii Sobolewskiej miał córki, Teofilę Aleksandrę, ur. w Runowie, ochrzcz. 1743.1/XII. r. (LB Kórnik), i Annę Aleksandrę, ochrzcz. 1745.1/III. r. (LB Koszuty).

Nasiegniewscy, Nasięgniewscy h. Jastrzębiec
Nasiegniewscy, Nasięgniewscy h. Jastrzębiec z Nasięgniewa w ziemi dobrzyńskiej, koło miasta Lipna. Elżbieta, w r. 1571 żona Piotra Sulińskiego. Maciej, nie żyjący już w r. 1588, ojciec Katarzyny, wtedy żony Pawła Potworowskiego (R. Kal. 6 s. 80), z czasem podstolego kaliskiego, po którym wdową była 1596 r. W XVI wieku niektórzy Mchowscy pisali się też Mchowskimi cz. Nasięgniewskimi. Zob. Mchowscy.

Nasierowscy, Nasiorowscy h. Ślepowron
Nasierowscy, Nasiorowscy h. Ślepowron, wyszli z Nasierowa Dziurawieńca w pow. ciechanowskim. Stanisław w r. 1603 pozywał Andrzeja Karnkowskiego, kasztelanica lędzkiego (Kc. 124 k. 115). Ks. Jakub, proboszcz w Tuliszkowie, w r. 1629 uzyskał od Stanisława z Kalinowy Zaremby zapis 300 złp. długu (Z. T. P. 28b s. 2013). Walerian, syn zmarłego Sebastiana, okazywał w r. 1630 rany zadane przez Zbożego Miecznikowskiego i innych (I. Kon. 46 k. 29v).

Jan, komornik ciechanowski, był ojcem Jana, który w r. 1692 swą część w Nasierowie Dziurawieńcu zastawił w grodzie ciechanowskim synowi Franciszkowi (I. Kal. 178/180 s. 177). Ów Jan iuniur, zmarły między r. 1692 a 1698 (P. 1134 III k. 11), ożeniony z Anną Laskowską, nie żyjącą już w r. 1724, miał też córkę Mariannę, niezamężną, też nie żyjącą w r. 1724 (P. 1197 I k. 100v). Z synów, o już wspomnianym Franciszku mowa będzie niżej. Mikołaj, wspomniany w testamencie brata Franciszka z r. 1711 jako dziedzic ojcowizny w Nasierowie Dziurawieńcu (P. 282 II k. 286v). Stefan, spadkobierca rodziców i siostry Marianny, części w Nasierowie Wielkim w r. 1724 sprzedał bratankowi Andrzejowi (P. 1197 I k. 100v).

Franciszek, syn Jana i Laskowskiej, w r. 1698 oprawił 1.000 złp. posagu żonie swej Zofii Sulińskiej, córce Krzysztofa i Teresy Naramowskiej (P. 1134 III k. 11), która żoną jego była zapewne już około r. 1694. Spisywał w Małym Niałku 1709.14/X. r. testament, polecając pochować swe ciało w kościele Najś. Marii Panny w Komorowie, opiekę zaś nad dziećmi zlecił Aleksandrowi Korzbok Łąckiemu, łowczemu kaliskiemu. Oświadczał, iż w fortunie ojcowskiej w Nasierowie Dziurawieńcu "nie partycypował" i posiada jedynie "sumki" u ludzi. Nie żył już w r. 1711, kiedy ten testament oblatywano (P. 282 II k. 286v). Zofia występowała jako wdowa w latach 1711 (P. 1146 I k. 87v) i 1712, kiedy to pozywał ją zięć Broniewski (P. 285 k. 103v; Kośc. 149 s. 56v). Umarła w Hamrzysku 1737.10/X. r. mając 70 lat (LM Lubasz). Synowie, Andrzej i Maciej. Z córek, Anna, o której rękę spisany byłw Małym Niałku 1711.23/XI. r. kontrakt narzeczeński z Konstantym Broniewskim. Opiekun panny, wuj rodzony Andrzej Suliński zobowiązał się wtedy wypłacić w posagu za nią 3.000 złp. Małżeństwo zostało zawarte przed 1712.16/III. r. (Kośc. 149 k. 56v). Anna była przez 34 lata wdową i umarła mając lat 77 w domu syna, proboszcza w Kobylinie, 1771.13/XI. r. (LM Kobylin). Marianna wyszła 1726.31/VIII. r. za Aleksandra (Józefa Aleksandra) Bąkowskiego, żyjącego jeszcze w r. 1747. Była już wdową 1753 r., nie żyła już w r. 1772.

1. Andrzej, syn Franciszka i Sulińskiej, asystował w r. 1715 przy zapisywaniu oprawy siostrze Broniewskiej (P. 1149 I k. 210). Od stryja Stefana nabył, jak już wiemy, w r. 1724 części w Nasierowie Wielkim. Administrator dóbr krotoszyńskich w r. 1736 (Józefa Potockiego, wojewody kijowskiego, w latach 1732-1735 (LB, LC Krotoszyn). Posesor Gościejewa w p. pyzdr. w r. 1736 (LB Mokronos). Część w Nasierowie Dziurawieńcu, którą dziad Jan zastawił był synowi swemu a ojcu Andrzeja, Franciszkowi, Andrzej teraz w r. 1742 dał bratu Maciejowi (I. Kal. 178/180 s. 177). T. r. dziedzic wsi Chojno i Główczyno w p. kal. (ib. s. 514). Posesor Dobrzycy w latach 1750-1757 (P. 1298 k. 2; LB Mokronos). Od Aleksandra Skrzypińskiego w r. 1753 wziął w zastaw na trzy lata za 40.000 złp. Pabianowo w p. kal. (I. Kal. 196/198 k. 163). Umarł w r. 1768, pochowany 21/V. (A. B. Koło, W. 48). Pierwsza jego żona, Katarzyna Grudzielska, córka Stefana i Konstancji Żółtowskiej (I. Kal. 171/173 s. 355, 226 k. 60, 208), "ekonomowa dóbr krotoszyńskich", umarła tam 1732.19/IV. r., pochowana u Bernardynów w Kobylinie (LM Krotoszyn). Było z tego małżeństwa dziecko, nienazwane z imienia i zmarłe 1729.1/VIII. r. (ib.). Syn Franciszek Marcjan, ur. w Krotoszynie, ochrzcz. 1732.21/IV. r. (LB Lutogniew), zapewne też zmarły dzieckiem. Córka Bogumiła Teofila, w latach 1757-1793 żona Kajetana Miłkowskiego, kapitana wojsk kor., wdowa w r. 1804, żyła jeszcze 1805.27/VI. r. Andrzej ożenił się jeszcze raz, biorąc za żonę Wiktorię Mąkowską, córkę Piotra i Marianny Rosnowskiej, wdowę 1-o v. po Sebastianie Grudzielskim (P. 1298 k. 2). Kwitowała się ona w r. 1735 z Franciszkiem Klińskim, plenipotentem wojewody Potockiego, z kontraktu o dzierżawę Lutogniewa, spisanego 1731.24/VII. r., jeszcze za życia jej pierwszego męża (I. Kal. 171/173 s. 174). Ją jej dzieci z tego pierwszego męża w r. 1735 skwitowała z 1.500 złp. siostra jej Anna z Mąkowskich Kozierowska (P. 1240 k. 140v). Od drugiego męża 1740.8/III. r. uzyskała zapis 10.500 złp., potwierdzony w r. 1742 (I. Kal. 178/180 s. 514). Jej synowie Grudzielscy w r. 1752 kwitowali ojczyma z 3.474 zł., ona zaś równoczesnie kwitowała męża z 2.000 zł. stanowiących część powyższej sumy 10.500 złp. (ib. 196/198 k. 152v, 153). Żyła jeszcze 1766.11/XII r. (LB Konarzewo), nie żyła już w r. 1781 (I. Kal. 221 k. 54). Z niej córka, Julianna Brygida, ur. w Gościejewie 1736.27/XII. r. (LB Mokronos).

2. Maciej, syn Franciszka i Sulińskiej, od Krzysztofa Skórzewskiego i Joanny z Święcickich w r. 1723 wspólnie ze swą żoną posesję sołectwa w Skarboszewie w p. pyzdr., wsi z klucza ciążyńskiego biskupów poznańskich (P. 1194 k. 4). Widzimy go jeszcze w tym sołectwie w r. 1735 (LB Graboszewo). Od brata Andrzeja, jak już widzieliśmy, dostał w r. 1742 części w Nasierowie Dziurawieńcu (I. Kal. 178/180 s. 177). Nazwany w r. 1747 dziedzicem Skarboszewa (P. 1289 k. 170). Żył jeszcze w r. 1757 (P. 1322 k. 51v). Jego żoną była poślubiona przed r. 1721 Konstancja Świejkowska, której nazwisko pisane niekiedy Swipówna (P. 1194 k. 4), niekiedy Swaypowska (P. 1322 k. 51v), co budzi poważne wątpliwości co do jej pochodzenia. Umarła w Skarboszewie 1758.14/IV. r. pochowana w Koźminie w klasztorze (LM Skarboszewo). Synowie: Józef Franciszek, ur. w Chłądowie, ochrzcz. 1721.20/III. r. (LB Witkowo), Wojciech, ur. w Górczynie koło Poznania, ochrzcz. 1723.5(?)/IV. r. (LB Św. Marcin. Pozn.), Maciej i Antoni, o których niżej. Były też córki pomarłe w Skarboszewie pannami, niemal równocześnie z matką, Franciszka 1758.11/IV. r., Marianna 1758.19/IV. r., pochowane tamże (LM Skarboszewo). Matka i córki musiały snać ulec jakiejś epidemii. Wspomniany wyżej syn Józef może był identyczny z Józefem, mężem w r. 1756 Wiktorii Brudzewskiej (G. 98 k. 783v).

1) Maciej (Maciej Stanisław), syn Macieja i Świejkowskiej, dziedzic Miedzianowa oraz pustek: Poniatowa, Posadowa, Popowa i Kuligowa w p. kal., kupił te dobra 1761.16/XII. r. za 45.700 złp. od Stanisława Grabińskiego (I. Kal. 202/203 k. 273). Bezpotomny, umarł w r. 1764, po 16/III. (LB Skalmierzyce; I. Kon. 79 k. 287v; I. Kal. 204/205 k. 92). Zaślubił w r. 1756 Teresę Mikołajewską, córkę Wojciecha i Teofili Kraśnickiej, wdowę 1-o v. po Mikołaju Lisieckim (LC Graboszewo) i wzajemne z nią dożywocie spisywał w r. 1757 (P. 1322 k. 51v). Nazwany przez żonę "mężem uciążliwym" w r. 1762, kiedy kwitowała Lisieckich, swych synów i córkę, z oprawy uzyskanej w r. 1730 od pierwszego męża na sumę 13.500 zł. najpierw na Chwalibogowie, potem na Miedzianowie (I. Kon. 79 k. 287v; I. Kal. 209/213 k. 30). Będąc już wdową kwitowała w r. 1769 swych synów i córkę Lisieckich z 1.100 złp. (I. Kon. 80 k. 189). Żyła jeszcze w r. 1786 (Py. 163 k. 473v).

2) Antoni syn Macieja i Świejkowskiej, ochrzcz. 1735.12/I. r. (LB Graboszewo), odziedziczone po bracie Macieju dobra Miedzianowo wraz z pustkami: Poniatowem, Posadowem, Popowem i Kuligowem w p. kal. sprzedał w r. 1764 za 50.000 złp. Stanisławowi Sadowskiemu (I. Kal. 204/205 k. 95). Skwitowany jednocześnie przez Tomasza Lisieckiego, pasierba Macieja N-go, z 13.500 zł. zabezpieczonych jako posag macierzysty na Miedzianowie (ib.). Za kontraktem z 1773.15/VI. r. od Pawła i Marcina braci Skórzewskich uzyskał 2/XI. t. r. zobowiązanie sprzedaży za 58.000 zł. wsi Mączniki z pustką Rzekty w p. kal. (ib. 209/213 k. 201), a jednocześnie scedował im sumy zastawne jakie miał od Franciszka Rychłowskiego, kasztelanica sieradzkiego, na wsi Mroczki Wielkie w p. kal. (ib.). Formalne kupno Mącznik i Rzekt miało miejsce w r. 1780 (ib. 220 k. 379). Był też Antoni dziedzicem dóbr Podkoce. Umarł między 1780.20/III. r. a rokiem 1784 (LB Droszew; I. Kal. 224 k. 65). Ożenił się w r. 1764 z Łucją Skórzewską, córką Antoniego i Anny Jackowskiej, wdową 1-o v. po Antonim Pągowskim, z którą t. r. zobowiązali się dać sobie wzajemne dożywocie (LC Skalmierzyce; I. Kal. 204/205 k. 131). W imieniu własnym i swych dzieci: Józefa, Ksawerego, Antoniny, Estery, Marcjanny i Marianny dawała Łucja w r. 1784 plenipotencję Piotrowi Miłkowskiemu (I. Kal. 224 k. 65). Żyła jeszcze 1787.11/II. r. (LB Wysocko). Z wymienionych wyżej córek, Antonina, jeszcze niezamężna w r. 1787 (I. Kal. 227 k. 352), a chyba i 1803.13/II. r. (LB Czermin), była już 1809.30/III. r. żoną Antoniego Smogorzewskiego, posesora Podkoców. Żyła jeszcze 1811 r. Estera, niezamężna jeszcze w r. 1787, wyszła przed r. 1802 za Wojciecha Iłowieckiego. Oboje ci małżonkowie byli w r. 1802 posesorami Mącznik, potem Zadowic, a żyli jeszcze 1811.13/IX. r. Marcjanna żyła jeszcze w r. 1787, a żyła wtedy i Marianna (I. Kal. 227 k. 352), która przed r. 1800 wyszła za Józefa (Karola) Iłowieckiego, majora wojsk polskich, zmarłego w Kaliszu (w Obrzębinie?) 1815.1/III. r. Młodszy spośród synów, Ksawery (Ksawery Mikołaj Placyd), ur. w Mącznikach 1776.5/XII. r. (LB Skalmierzyce), żył jeszcze 1800.6/I. r. (LC Pogrzybów).

Józef (Józef Feliks Tomasz), syn Antoniego i Skórzewskiej, ur. w Skalmierzycach, ochrzcz. 1766.1/I. r. (LB Skalmierzyce), dziedzic Mącznik 1802 r. (ib.), dziedzic Boczkowa w r. 1811 (ib.), żył jeszcze 1819.13/VII. r. (LB Ołobok). Jego żoną była Antonina Polewska, córka Ludwika i Wiktorii z Rodrażewskich, z którą wzajemne dożywocie spisywał w r. 1792 (I. Kal. 232 k. 187), i która żyła jeszcze 1819.13/VII. r. (LB Ołobok). Synowie ich to Walenty i zapewne Aleksander. Córka Nimfa Salomea, ur. w Mącznikach 1811.4/IX. r. (LB Skalmierzyce). Inna córka to zapewne Ludwika, ur. ok. 1810 r., żona Aleksandra hr. Rozdrażewskiego, zmarła 1888.29/V. r., w wieku lat 78, pochowama w Wieszczyczynie.

(1) Walenty (Walenty Stanisława Kostka Andrzej), syn Józefa i Polewskiej, ur. w Mącznikach 1802.10/XI. r. (LB Skalmierzyce; w P. S. B. data urodzenia błędna, a powstała stąd, iż mechanicznie odjęto od r. 1888 podany wiek w chwli zgonu, jakoby 80 lat). Kapitan wojsk polskich, ostatni z żyjących Belwederczyków, osiadł po r. 1848 w Oczkowicach p. rawickiego. Dobra te (1.554 m.m.) sprzedał w r. 1888 za sumę 360.000 m. Scholzowie z Buków (Dz. P., wiad. z 4/VI.). Umarł w Poznaniu 1888.27/X. r. (LM Św. Marcin, Pozn.; Dz. P.). Żoną jego była poślubiona po r. 1848 Filipina Wilczyńska. Syn Witold, o którym niżej. Z córek, Karolina (Karolina Józefa Ignacja), ur. w Oczkowicach 1853.13/IX. r. (LB Niepart), wyszła w Poznaniu u Św. Marii Magdaleny 1881.5/VII. r. za Witolda Łubieńskiego z Dolnika w ziemi chełmskiej. Maria, ur. w Oczkowicach 1856.12/III. r., zmarła tam 1874.15/XII. r. (LB, LM Niepart; Dz. P.). Zofia Antonina, ur. tamże 1857.10/VI. r., zmarła 10/IX. t. r. (ib.). Wreszcie Maria Magdalena Cecylia Anna, ur. tamże 1860.29/VII. r. (LB Niepart).

Nasierowscy h. Ślepowron
@tablica

Witold (Witold Józef Aleksander), syn Walentego i Wilczyńskiej, ur. w Oczkowicach 1854.10/XII. r. (ib.), właściciel Witaszewic w pow. łęczyckim, zaślubił na Jasnej Górze w Częstochowie 1895.22/V. r. Annę Zbyszewską, córką Wiktora ze Świerszczowa Glin w Lubelskiem i Julii z hr. Ledóchowskich (Dz. P.).

(2) Aleksander (Józef Aleksander), zapewne syn Józefa i Polewskiej, ur. ok. r. 1798/1800, weteran 1831 r., dziedzic Wysocka Wielkiego 1842 r. (LB Pogrzybów), umarł tam 1871.27/IV. r. mając lat 73 (LM Wysocko W.; Dz. P.). Zaślubił 1842.13/VI. (mając lat 42!) Walentynę (Walentynę Marię Weronikę Justynę) Skórzewską, córkę Walentego, dziedzica Szcur, dziedziczkę dóbr parczewskich, liczącą lat 29 (LC Szczury-Górzno; LC Wysocko, tu data ślubu 1843.15/IV. r., a imiona panny Maria Paulina Walentyna). Przeżyła męża. Syn ich Józef Walenty Aleksander, ur. w Wysocku 1856.11/I. r. (LB Wysocko W.), zmarł dzieckiem. Z córek, Jadwiga, ur. ok. 1843 r., zaślubiła w Wysocku 1866.13/VI. r. mając lat 23 Bolesława hr. Skarbka z Woli Drzązgowej w p. rawskim. Zofia (Zofia Elżbieta Teofila), ur. w Wysocku 1846.22/IV. r. (ib.), wyszła tamże 1868.12/II. r. za Kazimierza hr. Skórzewskiego z Raszkówka, umarła w Paznaniu 1929.4/II. r., pochowana na cmentarzu Jeżyckim. Elżbieta Ludwika Maria, ur. w Wysocku 1847.7/VII. r. (ib.), żyła jeszcze w chwili śmierci ojca. Franciszka (Franciszka Józefa Aleksandra), ur. 1851.6/III. r. (ib.), zaślubiła w Wysocku 1869.16/XI. r. Jana Blumberka Blumera z Pajęczna w gub. piotrkowskiej. Zob. tablicę.

Marcjanna, chrzestna 1702.21/III. r. i 1704.2/IX. r. (LB Strzelno). Wojciech, chrzestny 1771.20/V. r. (ib.). Konstancja, z Krotcza, chrzestna 1712.14/VI. r. (LB Lubasz). Marianna, chrzestna w styczniu 1728 r. (LB Lutogniew). Ewa, chrzestna 1740.29/IV. r. (LB Kobierno). Joanna, chrzestna 1750.1/IV. r. (LB Dobrzyca). Zofia, chrzestna 1753.19/I. r. (LB Sośnica). Józef, w r. 1756 plenipotent Jana Mańkowskiego (Kc. 143 k. 151v). Piotr, chrzestny 1759.28/XI. r. (LB Szubin). Może ten sam Piotr, posesor Witosławia, umarł 1775.26/III. r. (A. B. Górka, W. 43). Józef, ekonom w Modliborzycach, umarł tam 1787.20/IX. r. (LM Parchanie). Żona jego, Kunegunda Kirszenszteyn, licząca lat 46, umarła w r. 1870, pochowana 5/IX. (ib.). Walentyna, chrzestna 1842.8/VII. r. (LB Kołdrąb) N., mąż Izabeli Savage, zmarłej w Raszkówku w domu Kazimierzostwa Skórzewskich 1871.6/XI. r., w wieku lat 73, pochowany w Pogrzybowie (LM Pogrzybów; Dz. P.).

Nasiłowscy
Nasiłowscy różni, a wśród nich zapewne i h. Półkozic, wiodący się z Nasiłowa w pow. radziejowskim. Bracia Jakub i Klemens, z których Klemens miał w r. 1466 sprawę z ks. Mikołajem, plebanem w Piotrkowie, synem Siegniewa z Goliny i Spławia (Kon. 2 k. 106v). Mikołaj jako stryj asystował w r. 1511 przy transakcji Dorocie, córce zmarłego Jana Szczebietowskiego, a żonie Krystyna z Kruków Redecza (P. 1392 k. 430v). Katarzyna, w r. 1549 żona Jana Smoszewskiego "Kija", Piotr, syn zmarłych Stanisława i Anny Jacinowskiej(?), kwitował w r. 1575 "uczc." Agnieszkę, córkę Jana Żegadło, żonę "słwa" Andrzeja Czarnego, kuśnierza poznańskiego, z sumy 40 zł. węg. po swej matce, danych w depozyt. Bratem tego Piotra był Stanisław (P. 926 k. 36v).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona661662663664[665]666667668669Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników