Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona759760761762[763]764765766767Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Orzelscy - Ożegowscy
Ostaszewscy h. Ostoja
Jan, syn Piotra Pawła i Cieleckiej, wspomniany w r. 1719 (G. 94 k. 34), skwitowany w r. 1725 vadium starościńskiego przez Zofię Borzysławską, wdowę 1-o v. po Janie Chociszewskim. 2-o v. po Antonim Rębiewskim, 3-o v. po Antonim z Komorza Kurcewskim, i przez jej synów i córki (I. Kal. 161 s. 49). Sam t. r. kwitował matkę i ojczyma Sczanieckiego oraz swe przyrodnie rodzeństwo, Sczanieckich (ib. s. 427). Mieszkał w r. 1730 w Zawadzie koło Rawicza i był już wtedy czwartym mężem wspomnianej wyżej Zofii z Miełkowic Borzysławskiej, córki Zygmunta i Anny Zakrzewskiej (Kośc. 322 k. 24). Kwitował w r. 1736 w imieniu swoim i żony Walentego Śniecińskiego, dziedzica wsi Koryta (I. Kal. 171/173 s. 660). Nie żył już w r. 1739, kiedy Zofia z Borzysławskich, współspadkobierczyni brata Stanisława Borzysławskiego, swoją część z tej sukcesji scedowała synowi z trzeciego męża, Franciszkowi Kurcewskiemu (Kośc. 320 s. 431). Umarła 29 III 1752 r., mając ok. 70 lat (LM Szczury Górzno). Córka Jana i Zofii, Wiktoria Konstancja, ur. w Zawadzie, ochrzcz. 2 I 1730 r. (LB Poniec).

4. Jerzy, syn Pawła, wspomniany obok braci w r. 1647 (P. 1423 k. 403v), współspadkobierca w r. 1649 bratanka Piotra, dziedzica w Konarzewie (Ws. 208 k. 54), od brata Bolesława w r. 1664 uzyskał zapis 500 zł długu (Py. 153 s. 28). Dziedzic Dębna Małego, w r. 1672 pozywał Łukasza Blińskiego (P. 199 k. 485). Od Stefana Bobrownickiego w r. 1673 kupił za 16.150 złp Bielejewo w p. pozn. (P. 1426 k. 552). Roborował w r. 1686 swój testament (P. 1112 VIII k. 47v). Bezpotomny, nie żył już w r. 1687.

5. Gabriel (Gabriel Ludwik), syn Pawła, ur. w Konarzewie, ochrzcz. 17 VIII 1626 r. (LB Dopiewo). Odziedziczoną po bratanku Piotrze część w Konarzewie w r. 1649 sprzedał za 1.600 zł Hieronimowi Radomickiemu, wojewodzie inowrocławskiemu (Ws. 208 k. 54). Bezpotomny, nie żył już w r. 1665 (P. 1076 k. 228). Zob. tablicę 1.

@tablica

Florian, nie żyjący już w r. 1606, ojciec Walentego, który t. r. od Krzysztofa Kościelskiego, kasztelana inowrocławskiego, nabył na rok wyderkafem za 1.000 zł pusty łan "Wilkowski" we wsi Pobórka ("Paruska"?) pow. nakiel. oraz 10 poddanych w tej wsi osiadłych na rolach (N. 165 k. 285v). Walenty ów, ożeniony z Anną Czerśnicką (!), nie żyjącą już w r. 1628, na wypadek swej śmierci dla zrodzonych z niej dzieci ustanowił opiekunów (N. 176 k. 370). Skwitował w r. 1629 Mariannę z Wagnerów, 1-o v. Pudwelsową, 2-o v. Dembińską, ze sprawy sądowej o rzeczy pozostałe po swej zmarłej córce Zofii O-ej (N. 176 k. 482). Nie żył już w r. 1639, kiedy syn jego Florian, działając w imieniu swoim oraz brata Wojciecha i siostry Anny, skwitował Zygmunta Grudzieńskiego, wojewodę kaliskiego, z 200 zł, stanowiących część sumy 5.000 zł odziedziczonej przez nich po ojcu (N. 178 k. 293). Tegoż Grudzińskiego kwitował Wojciech O. w r. 1641 z 200 złp (P. 1043 k. 527). Anna, córka Walentego, była w r. 1642 żoną Piotra Krajewskiego, a posag 1.000 złp z mocy dekretu Trybunału Piotrkowskiego winien jej był wypłacić wojewoda kaliski Grudziński.

Jan nie żył w r. 1634, kiedy wdowa po nim, Anna Czacka, była 2-o v. żoną Jana Strzykiego (Py. 146 s. 707). Żyła jeszcze w r. 1638 (Py. 148 s. 50).

Jakub, rządca we wsi Ossowo, z żony Agnieszki miał córkę Zofię, ochrzcz. 14 V 1634 r. (LB Szamotuły). Niewątpliwie identyczni z tym Jakubem i Agnieszką małżonkowie Jakub i Agnieszka Sarbska, którzy w r. 1635 od Mikołaja Sobockiego i Eufrozyny ze Sławianowskich nabyli wyderkafem za 800 złp. połowę Złotkowa w p. pozn. (P. 1418 k. 321v). Jakub żonie jednocześnie oprawił 1.000 złp. posagu (ib. k. 323). Oboje w r. 1636 kwitowali tych małżonków Sławianowskich z 800 zł. wyderkafu na Złotkowie (P. 1033 k. 660). Chyba ten sam Jakub, nie żyjący już w r. 1661, był ojcem Mikołaja (Mikołaja Franciszka), który t. r. od małżonków, Rafała Kaniewskiego i Marianny Potockiej, wydzierżawił na trzy lata Wysocko Wielkie w p. kal. (I. Kal. 125 s. 642). Ten Mikołaj, mąż Anny Mańkowskiej (Zaślubionej przed r. 1662), wraz z nią uzyskał w r. 1667 od Marianny Bromierskiej, wdowy po Zygmuncie Cybulskim, cesję sumy 2.500 wyderkafowej na wsi Siernicze Wielkie p. gnieźn. (Py. 153 s. 106). Oboje małżonkowie w r. 1668 wydzierżawili Siernicze Wielkie małżonkom Rechniczom (ib. s. 42). Zawierali w r. 1677 kontrakt z Pawłem Trzaską Solarskim i żoną jego Zofią O-ą (I. Kal. 138 s. 689), może siostrą Mikołaja? Żyli jeszcze owi Solarscy w r. 1685. Mikołaj i Anna w r. 1678 wydzierżawili Momoty Maksymilianowi Białoskórskiemu (Py. 154 s. 91), aś w r. 1686, pod zakładem 1.500 zł., Janowi Żakowskiemu (Py. 155 s. 62). Jako zastanicy dóbr Siernicze Wielkie i Małe w r. 1690 pozywali Chryzostoma Koczorowskiego, "bezprawnego dziedzica" tych dóbr (I. Kon. 68 k. 198v). Wydając córkę Katarzynę za Sebastiana Modlibowskiego, dziedzica Myszakowa, w r. 1699 roborowali pod zakładem 5.000 zł. kontrakt spisany w Pyzdrach 7 VIII t. r. (Py. 156 s. 64). Mikołaj żył jeszcze w r. 1710, a nie żyła już wtedy jego żona (I. Kal. 157 s. 73), w r. 1712 nie żył również i Mikołaj (P. 283 k. 119v). Prócz wspomnianej córki Katarzyny, zamężnej Modlibowskiej, która 2-o v. w latach 1710-1742 była żoną Jana Sulińskiego, a nie żyła już w r. 1747, była i inna córka Marcjanna, ochrzcz. 30 I 1688 r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Synowie, Piotr, Ochrzcz. 29 VI 1662 r. (LB Wysocko), i Michał.

Michał, syn Mikołaja i Mańkowskiej, w r. 1709 zapisał ojcu 3.000 zł. (I. Kal. 157 s. 26). Zaślubił w r. 1710 Jadwigę Jemiałkowską (Imiałkowską) (LC Radlin), córkę Hieronima i Anny Trzebińskiej, z którą w r. 1712 spisywał wzajemne dożywocie (P. 283 k. 117v). Był w latach 1716-1720 dzierżawcą Brzostowa w p. pyzdr. (LB Góra k. Jaroc.). Jadwiga żyła jeszcze w r. 1726 (P. 1205 k. 96). Michał jako jedyny (!) spadkobierca rodziców, był też dziedzicem Momotów w p. kal. Poddanego z tej wsi w r. 1730 dawał Piotrowi Sapieże, dziedzicowi Koźmina (I. Kal. 167 s. 9). Pełnił też funkcje dworzanina w Koźminie i umarł tam 5 III 1733 r. (LM Koźmin). Synowie: Andrzej i Stefan, o których niżej, Franciszek Ksawery Mikołaj, ur. w Brzostowie, ochrzcz. 10 XII 1717 r., Jakub Antoni, ur. tamże, ochrzcz. 12 VII 1720 r. (LB Góra k. Jaroc.). Z córek, Zuzanna, ur. w Kuczynie, ochrzcz. 17 VIII 1712 r. Niewątpliwie też Barba, niezamężna, zmarła w r. 1736, pochowana 19 V w Koźminie u Bernardynów (LB, LM Góra k. Jaroc.), jak również Eleonora, marła w r. 1737, pochowana tamże (A. B. Koźmin, W. 50).

1. Andrzej (Andrzej Klemens), syn Michała i Jemiałkowskiej, ur. w Kuczynie, ochrzcz. 19 XI 1713 r. (LB Koźmin). Mąż Zofii Raciborskiej córki Franciszka i Katarzyny Łętkowskiej, 1-o v. wdowy po Andrzeju Sieroszewskim, dziedzicu wsi Kuszyna, która w r. 1767 skasowała swe prawa dożywotnie na tej wsi, odebrawszy sumę 2.000 zł. od brata swego pierwszego męża, Jana Sieroszewskiego (I. Kal. 206/208 k. 20). Andrzej od Marcina Zaremby, starosty prośniatowskiego, w r. 1768 dostał poddaną z Przespolewa (Kśc. 330 k. 220v). Swojej drugiej żonie, Marcjannie Zabłockiej, córce Macieja, wojskiego sieradzkiego, i Barbary Kowalskiej, krótko przed ślubem, 4 IX 1767 r. zapisał sumę 5.000 złp. na sumie 13.000 złp. zabezpieczonej sobie na Staniewie w p. pyzdr. przez Aleksandra Gorzeńskiego (I. Kal. 214/216 k. 170). Oboje w r. 1770 spisywali wzajemne dożywocie (ib. 209/213 k. 68v). Andrzej nie żył już w r. 1771, kiedy Wiktoria z Raciborskich Moraczewska, siostra i jadyna spadkobierczyni jego pierwszej żony, skwitowała owdowiałą Marcjannę z pozostałych po swej siostrze ruchomości, wedle inwentarza sporządzonego przez Andrzeja 3 III 1770 r. (ib. k. 18). Marcjanna w r. 1774 kwitowała Aleksandra Gorzeńskiego z 5.000 złp. (ib. 214/216 k. 117).

2. Stefan (Egidiusz Stefan), syn Michała i Mańkowskiej, ur. w Brzostowie, ochrzcz. 9 IX 1716 r. (LB Góra k. Jaroc.), skwitowany w r. 1751 przez Zygmunta Kurcewskiego z aresztu sumy 1.100 złp. własnej Stefana, a lokowanej na wsi Pudliszki, dziedzicznej Miaskowskiego, podstolego poznańskiego (I. Kon. 78 s. 479). W latach 1767-1771 trzymał zastawem od Piotra Koźmińskiego, chorążyca wschowskiego, Jankowo Kuczkowskie (LB Kuczków; I. Kal. 209/213 k. 31). Zaślubił 12 XI 1769 r. Helenę Chlebowską z Czechla (LC Kucharski), córkę Wiktora i Anny Bielawskiej, z którą wzajemne dożywocie spisał w r. 1769 (I. Kal. 209/213 k. 20v). Wydzierżawił od ks. Karola Parczewskiego, posesora Sowiny Kościelnej i Sowinki Błotnej, w r. 1772 obie te wsie, pod zakładem 16.000 zł. (ib. k. 31). Jako spadkobierca brata Andraeja, w r. 1774 kiwitował brata ciotecznego, Aleksandra Gorzeńskiego, rodzącego się z Doroty Imiałkowskiej, zastawnego posesora Staniewa (ib. 214/216 k. 170). Był w latach 1775-1778 posesorem Karsek, wsi dziedzicznej Michała Nowowiejskiego (ib. k. 236). Helena Chlebowska umarła w Karskach 11 (13?) V 1776 r. (LM Lewków). Stefan ożenił się 2-o v. 24 II 1778 r. z Ludwiką Skarżyńską z Gałązek Małych (LC Droszew). Nie żył już w r. 1791 (I. Kal. k. 494v). Synowie urodzeni z Chlebowskiej to, Augustyn Stefan Jan, ur. w Sowinie 26 VIII 1772 r. (LB Sowina), Jan Nepomucen Feliks Józef, ur. 26 V 1775 r. (LB Lewków). Córka z pierwszej żony Agnieszka, żyjąca w r. 1791, i Helena (Helena Klara Marianna), ur. w Jankowie, ochrzcz. 25 VIII 1771 r. (LB Kuczków), w r. 1806 żona Adama Bielskiego, dzierżawcy Myszkowa w pow. szadkowskim. Ze Skarżyńskiej syn Paweł Seweryn, ochrzcz. 13 I 1779 r. (ib.), oraz córki: Zofia Łucja, ochrzcz. 12 XII 1779 r., i Salomea Barbara, ur. 4 XII 1779 r. (ib. Jan w imieniu własnym i rodzonej siostry, panny Agnieszki, mianował w r. 1791 plenipotentem Andrzeja Chlebowskiego (I. Kal. 231 k. 794v). Zob. tablicę 2.

Ostaszewscy h. Ostoja 2
@tablica

Jadwiga, córka zmarłego Jana, sługa Anny Modlibowskiej, w r. 1656 pobita we dworze w Modlibogowicach przez Aleksandra Goreckiego (I. Kon. 56 k. 203). Władysław, mąż Doroty Doruchowskiej, w r. 1660 zobowiązał się oprawić jej posag (Ws. 59 k. 172). N. pod chorągwią chorążego kaliskiego jeździł 1669 r. z pospolitym ruszeniem na elekcję (P. 196 k. 478). Ks. Tomasz, syn zmarłego Jana, kwitował w r. 1681 Serafina Głębockiego, łowczego inowrocławskiego, z 750 złp, pozostałych z sumy 2.750 złp (I. Kon. 63 k. 543). Eremian (Remigian) i Regina, zamieszkali w Chmielince, rodzice bliźniąt, Pawła i Andrzeja, ochrzczonych 3 I 1683 r. (LB Lwówek).

Marcin, nie żyjący już w r. 1700, ojciec Józefa (P. 1139 XII k. 66v), który zaślubił w Poznaniu 7 IX 1698 r. Zofię Wilkowską, wdowę 1-o v. po Adamie Kamińskim (LC Św. Marcin, Pozn.). Oboje ci małżonkowie kwitowali się w r. 1700 z Andrzejem Gorzyńskim z kontraktu zastawu Modlibogowa Stryżnego (P. 1139 IX k. 39v). Oboje w r. 1707 od Wincentego Granowskiego wzięli pod zakładem 9.000 złp w zastaw Granówko w p. kośc. (Kośc. 310 s. 38). Józef był w r. 1708 dzierżawcą Żelęcina (LB Grodzisk), a potem Kołaczkowa, gdzie 5 V 1711 r., będąc już wdową, umarła Zofia, pochowana w kościele w Witkowie (LM Witkowo). Syn ich Aleksander, w imieniu którego matka w r. 1711 manifestowała się przeciwko Kazimierzowi Boleszowi (P. 282 k. 172). Aleksander ten, współposesor Kołaczkowa, obok Konarzewskich, dziedziców tej wsi, jak też innych jej posesorów, był w r. 1713 pozywany przez Wojciecha Urbanowskiego (P. 288 k. 30). Nie wiem, czy ten sam Aleksander był chrzestnym 20 IV 1751 r. (LB Strzelno).

Wojciech, mąż Heleny Kaniewskiej, wdowy 1-o v. po Janie Iwanowskim, która w r. 1704 kwitowała z rocznej prowizji od sumy 500 zł Krystynę z Czernych, wdowę po Andrzeju Zaleskim, rotmistrzu J. Kr. Mci, i po Adamie Molskim, stolniku i sędzim surogatorze grodzkim kaliskim (I. Kal. 157 s. 166). Oboje nie żyli już w r. 1715 (Kośc. 311 s. 400). Teresa, pierwsza żona Augusta Kołudzkiego, sędziego ziemskiego inowrocławskiego, nie żyła już w r. 1727. Jan i Jadwiga z Nieborskich, oboje już nie żyjący w r. 1729, rodzice Anny, żony 1-o v. Andrzeja Rudkowskiego, 2-o v. Wojciecha Mysłowskiego, wtedy już wdowy po obu tych mężach (P. 1218 k. 116v). Szymon, subdelegat grodzki radomski, w r. 1702 plenipotent Ignacego Nieżychowskiego, podkomorzego wschowskiego specjalnie do spraw związanych z dobrami Koszów i Koszowska Wola w wojew. sandomierskim (Ws. 93 k. 86v). Wojciech, chrzestny 16 V 1767 r. (LB Nakło). Stanisław zaślubił w r. 1769 Kazimierę Rzymowską, córkę Jana i Ludwiki z Drwęskich, wdowę 1-o v. po Józefie Markowskim, 2-o v. po Franciszku Zaborowskim, nie żył już w r. 1773 (Py. 158 k. 252v). Wdowa w r. 1784 kwitowała z 2.000 złp Ignacego Dembińskiego, dziedzica Kołaczkowa i Wierzchowiska w p. gnieźn. (Py. 163 k. 287v).

Wojciech, mąż Agnieszki Morawskiej, córki Józefa i Marianny Gutowskiej, 1774 r. (LB Biezdrowo). W latach 1776-1783 mieszkali oni w Łężeczkach (LB Chrzypsko). Był Wojciech w r. 1776 plenipotentem swego szwagra, ks. Jana Tomasza Morawskiego, proboszcza biezdrowskiego (P. 1353 k. 129). Żył jeszcze w r. 1788 (P. 1365 k. 201). Agnieszka z Morawskich umarła w r. 1785, pochowana 3 VI (LM Wilczyna). Synowie porodzeni w Łężeczkach: Kazimierz Józef, ochrzcz. 4 III 1776 r., Ryszard Michał Franciszek, ochrzcz. 28 VIII 1777 r., Sykstus Bernard, ur. 29 III 1781 r., zmarły tamże 9 IV 1781 r., Józef Benedykt, ur. 19 III 1783 r. (LB, LM Chrzypsko). Córka, Elżbieta Paulina, ur. w Biezdrowie, ochrzcz. 10 IV 1774 r. (LB Biezdrowo). Ojciec działając w r. 1788 w imieniu własnym i nieletnich dzieci wyliczył: Józefa, Franciszka, Benedykta, Antoniego, Elżbietę i Annę (P. 1365 k. 201). Identyfikacja ich z tymi, których znamy z aktów chrztu chyba niezbyt łatwa.

Anna z Brzeżańskich O-a w r. 1777 uzyskała zapis 5.000 zł od Wawrzyńca Pierzchlińskiego (P. 158 k. 541). Józef, chorąży w chorągwi pancernej Łuby, chrzestny 20 X 1785 r. (LB Śrem).

Adam (Adam Dawid), kapitan 9 pułku wojsk Księstwa Warszawskiego, chrzestny 18 XI 1811 r. (LB Św. Trójca, Gniezno). Był już wdowcem po zmarłej żonie Barbarze Pokrzywnickiej, kiedy w Gnieźnie 2 II 1812 r. żenił się 2-o v. z Panną Karoliną Müntzberg z Gniezna(LC Św. Trójca, Gniezno). Posesor wsi Obora w r. 1817 (LM Św. Trójca, Gniezno), posesor Łabiszynk, Woli i Rudek w latach 1818-1831, umarł w Gnieźnie w Targowisku 8 V 1840 r., mając lat 70 (LM Św. Wawrzyniec, Gniezno). Z drugiego małżeństwa pozostawił dwoje dzieci, ale jego dzieci było znacznie więcej, lecz przeważnie pomarły wcześnie. Z synów, Antoni zmarł 11 VIII 1817 r., mają trzy czwarte roku (LM Św. Michał, Gniezno). Józef zmarł 15 I 1818 r. (ib.). Z córek, Marianna umarła 23 III 1817 r., mając lat trzy i pół (LM Św. Trójca, Gniezno). Eleonora zmarła w Łabiszynku 7 III 1817 r. mając rok (LM Św. Michał, Gniezno). Salomea, ur. w Łabiszynku 2 XI 1818 r. (LB Św. Michał, Gniezno), wyszła 8 II 1834 r. zas "ur." Franciszka Kręglewskiego, 46-letniego, rozwodnika, dzierżawcę (LC Św. Michał, Gniezno). Joanna Franciszka, ur. w Łabiszynku 17 VIII 1823 r. Paulina Marcjanna, ur. tamże 1 VI 1826 r., zmarła tamże 16 XII 1827 r. Emilia Anna, ur. tamże 29 VI 1829 r., zmarła tamże 31 VIII 1830 r. (LB, LM Św. Michał, Gniezno).

"Ur." Rozalia, zamężna za Franciszkiem Ksawerym Gellertem (Gellertowie "uczciwi" mieszcznie), aktuariuszem sądu pokoju w Gostyniu, chrzestna 24 IV 1820 r. (LB Stary Gostyń). Żyli oboje w r. 1828. "Ur." Franciszek i Agnieszka, małżonkowie O-cy, chrzestni dziecka Gellertów 14 XI 1824 r. (ib.). Marianna, chrzestna 24 VIII (?) 1832 r. (LB Juncewo). Karol, komisarz dóbr Modliszewo, chrzestny 25 XII 1843 r. (LB Kobylin). N. Ostaszewski, mąż Zofii Nejmanowny, urodzonej z Katarzyny Kęszyckiej, liczącej w r. 1849 lat 51 (LB Św. Marcin, Pozn.). Karol zmarł w Gnieźnie 19 III 1888 r., mając 73 lata, pozostawaiając żonę, córkę i siostrę (Dz. P.).

Adam "de Ostoja O. ", dr praw i filozofii, z Wzdowa w Galicji, syn Wojciecha Teofila i Idy Emmy hr. Załuskiej, liczący 28 lat, zaślubił 22 X 1889 r. Marię Chłapowską, córkę Stefana i Marii z hr. Ponińskich. Świadkiem ślubu był Stanisław O., dziedzic Klinówki (LC Kościan).

Nie wiem, czy do Ostojów O-ch zaliczyć należy ks.Jana od Krzyża Bedę O-go, dra teol., opata-elekta lubińskiego, chrzestnego 27 IV 1817 i 14 III 1819 r. (LB Lubiń) oraz 12 X 1830 r. (LB Dalewo), zmarłego w Lubiniu 6 VII 1834 r. (Nekr. Benedyktynek, Pozn.).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona759760761762[763]764765766767Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników