Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona110111112113[114]115116117118Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Bieganowscy - Bnińscy
Bnińscy h. Łodzia
(1) Konstanty, syn Józefa i Gąsiorowskiej, ur. w r. 1811, około 20 X, porucznik wojsk polskich 1831 r., w r. 1848 dowodził oddziałem jazdy. Kawaler krzyża Virtuti Militari. Dziedzic Gleśna i Strzelewa, sprzedał Strzelewo z przyległościami (6300 m.m.) w r. 1884 za 900.000 zł Tadeuszowi Morstinowi (Dz. P.). Umarł w Glesnie 25 III 1889 r. (Dz. P.). Zaślubił 1-o v. około r. 1832 Izabelę Kęszycką, córkę Jakuba i Brygidy Bnińskiej, ur. 3 IX 1815 r., zmarłą 3 I 1838 r. (LM Poznań, Sw. Maria Magd.) a ożenił się 161 VI 1842 r. w Poznaniu z Jadwigą Kalkstein z Psarskiego, ur. około r. 1821 (LC Sw. Marcin), z którą rozwiódł się. Żyła ona jeszcze w r. 1862 i mieszkała wtedy w Unisławiu (Hip. Wągr., Roszkowo). Po raz trzeci ożenił się w Szmotułach 7 VIII 1855 r. z Seweryną Koszutską, ur. około 1836 r., zmarłą w Berlinie 18 I 1890 r., pochowaną w Gleśnie (Dz. P.). Córki z pierwszej żony: Franciszka (Franciszka Justyna Gabriela), ur. w Gleśnie 26 VI 1835 r. wyszła w Gleśnie 6 VI 1855 r. za Zygmunta Kalksteina ze Stawian, umarła w Poznaniu 1 IV 1862 r. pochowana w Glęśnie (LM Sw. Marcin; Dz. P.; Hip. Wągr., Stawiany), Maria Ksawera Barabara, ur. w Poznaniu 3 XII 1837 r. (LB Fara) zaślubiła 21 I 1857 r. w Poznaniu Jana Mielęckiego, dziedzica Smólska w Król. Polskim (LC Sw. Marcin), umarła 2 XI 1857 r.

(2) Jan Piotr Paweł, syn Józefa i Gąsiorowskiej, ur. w Samostrzelu 30 VI 1818 r., zmarły w Poznaniu 4 XI 1847 r. (LM Sw. Marcin), dziedzic Karny i Reklina oraz w Król. Polskim Osiecza. Ożenił się w Poznaniu 31 VII 1842 r. z Marią hr. Mielżyńską, córką Macieja i Konstancji z Mielżyńskich, ur. w Chbienicach 12 XII 1821 r., zmarłą w Warszawie 25 II 1878 r. Ich syn Józef, o któeym niżej, i córka Emilia Marianna, ur. w Gościeszynie 8 XII 1842 r. (LB Gościeszyn), zmarła w Karnej 1847 r.

Józef Franciszek Maciej, syn Jana i Mielżyńskiej, ur. w Karnej 19 VIII 1845 r. (LB Siedlec; LB Chobienice), zmarł w Mentonie 15 II 1883 r., pochowany w Gostyniu (Dz. P.). Dziedzic Osieczna, zaślubił w Pempowie 21 IV 1868 r. Anielę Marię Natalię hr. Mycielską, córkę Teodora i Ludwiki z Bispingów, ur. w Chociszewicach 23 III 1848 r., zmarłą 25 VI 1915 r. (Dz. P.). Ich syn Jan (Jan Teodor Piotr Paweł Konstanty Maria) ur. w Chociszewicach 19 XI 1871 r. (LB Pępowo), dziedzic Osieczna. Córką Ludwika (Ludwika Maria Konstancja), ur. w Chociszewicach 19 II 1870 r. (LB Pępowo), zaślubiła w Warszawie 10 VII 1889 r. Tomasza Potockiego. Zmarła w Siemianicach 27 III 1899 r.

(3) Igancy Józef, syn Józefa i Gąsiorowskiej, ur. w Samostrzelu 1 II 1820 r., zmarły tamże 16 IV 1893 r. Od r. 1845 właściciel Samostzrela nabytego od ojca. Uczestnik spisku w r. 1846 i powstania w r. 1848. Dożywotni członek Pruskiej Izby Panów. Zaślubił w Neustadt koło Wiednia 4 II 1845 r. Franciszkę Emilię Korzbok Łącką (LC Brody; LC Lwówek), córkę Antoniego i Nimfy Scznieckiej, przybraną córkę panny Emilii Sczanieckiej, ur. w Posadowie 9 III 1827 r., zmarłą w Samostrzelu 16 II 1907 r.(Dz. P.) Z nią córki: Emilia Maria Nimfa, ur. w Samostrzelu 26 XII 1846 r., zmarła w Chbienicach 26 IX 1925 r. (Dz. P.), wydana w Samostrzelu 24 IV 1866 r. za Karola hr. Mielżyńskiego, Maria Ada, ur. w Samostrzelu 21 XI 1851 r., właścicielka dóbr samostrzelskich, zmarła w Samostrzelu 23 III 1934 r., pochowana w Sadkach (Dz. P.). Dobra samostrzelskie zapisała Rafałowi B-mu, wnukowi swego brata Bolesława. Jedyny syn Bolesław.

Bolesław Wojciech Henryk Gabriel, syn Ignacego i Łąckiej, ur. w Samostrzelu 29 XI 1849 r., zmarły w Berlinie 10 III 1912 r. Ordynat na Dąblach 1 I 1902 r. Zaślubił w Choryni 21 V 1883 r. Katarzynę Marię Zofię Tacznowską, córkę generała Edmunda i Anieli z Baranowskich ur. w Marszewie 26 XII 1864 r., zmarłą w Berlinie 11 II 1894 r. Ich córka Katarzyna, ur. w Dąbkach 13 I 1884 r., zaślubiła w Londynie 24 I 1908 r. Joachima v. Alvensleben, właściciela Ostromęcka, z którym rozwiodła się. Synowie: Ignacy, ur. w r. 1887, zmarły 27 IX t. r. (Dz. P.) i Konstanty.

Konstanty Łukasz, syn Bolesława i Taczanowskiej, ur. w Dąbkach 3 I 1889 r., właściciel Dobczyna w pow. średz. (367 ha) 1911 r. i Dąbek w pow. wyrzyskim (1436 ha), kawaler honorowy maltański. Zaślubił w Kościelcu 24 I 1911 r. Irenę Ponińską, córkę Adolfa i Zofii Czapskiej, ur. w Żernikach 25 II 1885 r. Synowie, rafał, o którym niżej i N. ur. w Dobczynie w sierpniu 1919 r. Córki: Maria Zofia Irena, ur. w Poznaniu 31 X 1911 r. (LB Sw. Marcin), zaślubiła w r. 1936 Andrzeja Brzozowskiego, Irena Gabriela Anna Maria, ur. w Poznaniu 23 XII 1912 r. (ib.), Katarzyna Gabriela Maria, ur. w Poznaniu 19 VI 1916 r. (ib.).

Rafał Ignacy Wojciech Adolf Łukasz Maria, syn Konstantego i Ponińskiej, ur. w Dobczynie 27 II 1918 r. Po ciotce swego ojca, pannie Marii B-ej dziedziczce Samostrzela z folwarkami: Mrozowo, Smielino, Ignalin, Kraczki, Żelazno w pow. wyrzyskim (6056 ha), odziedziczył te dobra, a ich zarząd objął ojciec Rafała, Konstanty B. zamordowany przez Niemców w Warszawie 13 X 1943 r. Ożenił się w Balicach 8 XII 1942 r. z Izabelą Marią Karoliną Zuzanną Różą Marceliną Czartoryską, córką ks. Olgierda i Mechtyldy arcyks. austriackiej, ur. w Sielcu 8 VIII 1917 r. Ich syn Karol Andrzej Rafał Antoni Józef Aleksander Konstanty Maria, ur. w Warszawie 15 XI 1943 r.

D) Piotr, syn Mikołaja i Małgorzaty, występował wspólnie ze swym bratem Janem od r. 1412. Wraz z braćmi Wojciechem i Janem współdziedziczył w 1412 r. w W. Darnowie (Kośc.3 k.184), zaś z braćmi Wojciechem, Mikołajem i Janem mieli wieczność Wyskoci (P.4 k.31v). Żonie swej Barbarze (z Pleszewa ?) oprawił w r. 1435 posag 200 grz. (P.1378 k.108v). Za tę Barbarę ręczył w r. 1448 Mikołaj ze Stęszewa, stolnik poznański, iż zrezygnuje ona za 500 grz. Mikołajowi z Pleszewa, chorążemu kaliskiemu, swe części w Pleszewie i wsiach przyległych (P.852 I k.9). Pdstoli kaliski w l. 1447-53 (G.), kupił w r. 1446 (?) za 2000 zł od Elżbiety z Szamotuł, żony Mikołaja z Łabiszyna podczaszego inowrocławskiego, wsie Pełczyno, Chwalibogowo, Panczki w p. pyzdr. (P.1379 k.2020. Dziedzic w Bninie, wyderkował w r. 1450 Łagiewniki Mikołajowi Stęszewskiemu, stolnikowi poznańskiemu (P.1381 k.90). Barbara swe części w połowie miasta Pleszewa i w połowie wsi Baranowo, Piekarzewo, Sucharzewo, Czpyszewo (?), Strzedzewo, Laszowa, sprzedała T. R. Mikołajowi Pleszewskiemu, chorązemu kaliskiemu (P.1381 k.106). Kasztelan lędzki w r. 1456-61 (G.). W r. 1459 pisany z Bnina, Chwałkowa i Nietrzanowa (P.18 k.229). Od Małgorzaty, wdowy po Mikołaju Tumigrale z Borku, jej synów, córki i wnuczki nabył (1459 r. ?) miasto Borek z przyległymi wsiami: Zdziesz, Przecianowo, pół Bruczkowa, Tobołowo, Siedlisko (Kośc.20 s.233). Nie żył jużw r. 1462 (P.1384 k.212). T. r. owdowiała Barbara winna była przysięgać, iż syn ich Mikołaj miał 10 lat (P.18 k.299v). Córki: Agnieszka i Barbara. Z nich Agnieszka w r. 1473 była żoną Jana z Kobylan, stolnika krakowskiego, a 2-o v. w l. 1479-83 Jakuba z Dębna, wojewody sandomierskiego, potem kasztelana krakowskiego. W r. 1475, jako wdowa po Janie z Kobylan, z działu przeprowadzonego ze stryjem biskupem wzięła: Nidom, Czaple, Tulce, Runowo, Wojuczewo i Położejewo w p. pozn. i gnieźn. (P.1386 k.29). Barbara była 1-o v. żoną w r. 1462 Wojciecha Kota z Dębna, 2-o v. w l. 1473-94 Cherubina z Gołuchowa, stolnika łęczyckiego (poznańskiego ?). Z działu w r. 1475 otrzymała wsie Pełczyno, Chwalibogowo, Jaszkowo, Nietrzanowo, Polwica (ib.).

Mikołaj, syn Piotra i Barbary, od Wojciecha z Góry,, kasztelana lędzkiego, i jego brata Andrzeja z Góry kupil w r. 1462 za 1000 grz. ich dziedzictwa we wsiach: Góra, Dębiec i części dwie w Biernatkach (P.1384 k.212). Od Małgorzaty, wdowy po Mikołaju Tumigrale z Borku w r. 1463 nabył za 100 grz. dwie części w Miechorzewie (P.1383 k.180). T. r., działając w asyście stryjów, Andrzeja z Bnina, biskupa poznańskiego, Mikołaja ze Stęszewa, stolnika poznańskiego, Piotra z Opalenicy, kasztelana santockiegio, orza wuja Jana Mielżyńskiego, dał Andrzejowi z Czempinia swemu stryjecznemu bratu miasto Borek i wsie: Przecianowo, Zdziesz, Tobołowo, Siedliska, pół Bruczkowa, Skokowo i Stwołowo, wzamian za miasto Czempiń i wsie przyległe: Piechinino, Tarnowo, Borówko i czwartą część Borowa (ib. k.189). W dziale ze swymi stryjecznymi braćmi: Andrzejem z Bnina oraz Smigielskimi dostał w r. 1470 miasto Bnin i wsie: Jaszkowo, Kuczkowo, Błożejewo, Góra, Peczyno, Nietrzanowo, Chwalibogowo, Położejewo, Biernatki, Dębiec, Czeczewo, Polwica, Pączki, Wojuczewo, Czołowo, Niechorzewo w p. pyzdr., Tulce, Kunowo w p. pozn., dwie części w Przewozie w p. kośc. (P.1385 k.55). Na tych dobrach w r. 1471 oprawił posag 1000 grz. żonie Barbarze z Szamotuł (ib. k.101). W r. 1472, już jako kasztelan kamieński, został nim 1471 r (G.), kupił za 460 grz. wsie Czaple i Nidom w p. gnieźn. od Jana Mielżyńskiego (P.1385 k.138v). Umarł w r. 1473, między 1 III a 21 IV (G.). T. r. Barbara cedowała Andrzejowi z Bnina oprawę swego posagu 1000 grz. na Bninie i wsiach przyległych (P.1383 k.211v). W r. 1475 była już 2-o v. żoną Mikołaja Kościeleckiego (P.855 k.21), a żyła jeszcze 1480 r., kiedy Kościelecki był już starostą inowrocławskim (P.1386 k.119v).

E) Wojciech, syn Mikołaja i Małgorzaty, pisał się z Bnina i ze Śmigla. W r. 1450 był dzierżawcą i gubernatorem dóbr biskupstwa poznańskiego położonych na Mazowszu (Boniecki). Kasztelan międzyrzecki zapewne ok. 1455 r., umarł chyba przed r. 1460 (Boniecki; G.). Miał za żonę w r. 1435 Zuzannę z Gowarczowa (P.1378 k.92), córkę Krystyna Magóry, Rawity, która to Zuzanna wniosła mu Mroczków, Skroninę i Sędów (Boniecki). Jego synowie: Piotr, kanonik poznański, Andrzej, Jan, Mikołaj i Stanisław wzięli w r. 1470 z działów ze stryjem bislupem oba Oporowa w p. kośc., zaś w działach ze stryjecznymi braćmi, Andrzejem i Mikolajem, miasto Śmigiel, wsie: Koszanowo, Brzoszczewo, Przesieka, Nietążkowo, Nowawieś, Kunino, połowę Popowa, W. i M. Oporowa w p. kośc. (P.1385 k.54v, 55). Poszli po nich Śmigielscy piszący się z Bnina.

B. Jan z Bnina, syn Andrzeja, miał w r. 1393 sprawę sądową w ziemstwie łęczyckim (Pawiński, Księgi sąd. łęczyc., nr 2992). Współdziedzic Bnina w l. 1411-38 (Piekos., nr 1447; KDW V nr 623), miecznik poznański w l. 1432-40 (A.Capit. II nr 1069; KOśc.17 s.176; P.14 k.64; G.), kupił w r. 1432 Stęszew od Łodzica Przedpełka Mościca z Koźmina (Kośc.19 k.69; Cieplucha, s. 266). Umarł w r. 1440, między 12 IV a 7 VI (G.; Kośc.17 s.235). Syn jego Mikołaj. Jego też córka musiała być Małgorzata, żona 1-o v. Jana Kotwicza, 2-o v. w r. 1449 Piotra Pasikonia, którą t. r. Henryk Kotwicz z Gołanic, starosta wschowski, kwitował za 150 gzr. (Kośc.19 k.4v0. Jakkolwiek ojciec jej, Jan Bniński, wymieniony wtedy bez zaznaczenia, iż nie żył już, nie było innego Jana, który w tym wypadku mógłby wchodzić w rachubę.

Mikołaj z Bnina Stęszewski,. syn Jana, w r. 1440 wziął po swym ojcu Stęszew. Na połowie tego miasta i wsi Dębno w p. pozn. oprawił w r. 1445 posag 500 gzr. Jadwidze z Jarogniewic, która jedniocześnie rezygnowała swemu mężowi trzecią część we wsiach Jarogniewice Piotrowo i Mikoszewice w p. kośc., zachowując dla siebie dwie trzecie tych dóbr (P.1379 k.107v, 108). Żoną Mikołaja była już w r. 1444 (Kośc.17 s.466). Mikołaj w l. 1447-77 był stonikiem poznańskim (G.). W r. 1449 kupił od Dersława z Dąbrowy za 80 zł w. wieś Gorzyczki w p/ kośc. (P.1380 k.69). Uposażył w r. 1460 szkołę w Stęszewie i wystawił tam nowy kościół, dla którego w r. 1468 wyjednał godność kolegiaty (Cieplucha; Halecki, Mościc ze Stęszewa, Mies. Herald. 1911, s.20, 21). Połowę wsi Góra w p. pozn. sprzedał w r. 1462 za 150 grz. Małgorzacie, żonie Jana z Góry (P.1384 k.150). Występował w r. 1463 jako stryj Miołaja dziedzica w Bninie (P.1383 k.189). Od Jana, Piotra i Henryka (?), braci rodzonych, oraz Jana, ich brata stryjecznego, byłych dziedziców z Chojnicy, kupił w r. 1466 za 180 grz. i za 15 grz. prawa ich do wsi Wielkie i Małe Wiry w p. pozn. (P.1384 k.231v). Od Jana Szczepowskiego kupił w r. 1467 za 60 grz. część w Szczepowicach w p. kośc. (P.1383 k.196v). Wieś Gorzyce W. oraz połowę M. Gorzyczek w p. kośc. sprzedał w r. 1469 za 1200 grz. Janowi starszemu, Janowi młodszemu i Wojciechowi, braciom z Rydzyny, zachowując dla siebie dożywocie (P.1385 k.19v). Żona Mikołaja Jadwiga, występowała w r. 1472 jako dziedziczka w Miechininie (ib. k.135). T. r. Mikołaj od Jana dawniej Jarogniewskiego, dziedzica w Sędzinie, kupił za 400 grz. połowę Piotrowa w p. kośc. (ib. k.162). Stęszew z zamkiem i przyległymi wsiami W. Witowle z trzecią częścią wsi Przewóz w p.kośc., M. Witowle, Dębno, Trzcielno, Krąpiewo i młyn w M. Witowlu p. pozn. sprzedał w r. 1474 za 8000 zł stryjecznemu bratu Maciejowi z Bnina (Kośc.227 k.3; Cieplucha, s. 266). Nie żył już 3 I 1480 r. (G.). Jedyna córka Mikołaja, Anna, zaslubiła Jana Starszego Swidwę z Szamotuł, wojewodę poznańskiego.

C. Piotr, syn Andrzeja, wraz z bratem Janem procesował w 1407 r. Adama i Jana, sołtysów wsi Konarskie o 5 grz. (P.3 k.21v). Z braćmi Janem, Wojciechem i Mikołajem miał 1410 r. termin ze Stefanem Skórą i Janem z Lusowsca (ib. k.132v), a 1412 r. wraz z tymiż braćmi termin z dziećmi zmarłego Jana Mosińskiego (ib. k.183v). Sędzia deputowany przez króla i starostę generalnego wielkopolskiego 1424 r. (P.6 k.150). Kasztelan gnieźnieński 1428 r. (P.10 k.128, 136), dostał od króla w r. 1429 zapis 1490 grz. na wsiach: Krosno, Żabno w p. pozn., które za konsensem królewskim wykupił był za taką sumę od Przedpełka ze Stęszewa (KDW V s.490, 491). Jednocześnie dostał też od króla zapis 322 grz. na mieście Mosinie i wsiach: Pożegowo i Sowiniec, wykupionych od tegoż Przedpełka (ib. k.491, 492). W r. 1434 dostał jeszcze zapis 140 grz. na Mosinie (ib. s.544). Żoną jego była w 1437 r. Barbara z Łopuchowa, żyjąca jeszcze w r. 1444 (P.13 k.213v; 14 k.238v; 15 k.16). W 1444 r. Pakosz Przylepski odmówił Piotrowi intromisji do przysądzonych mu Przylepic i Chaław (Kośc.17 s.387). Pozywał 1437 r. Tomasza Owieczkę z Konarzewa o część Trzcielna nabytą od Mościca, do której to wsi zgłaszał swą biższość (P.14 k.9v). Od Jana i MIkołaja, dziedziców Komornik, kupil w r. 1444 połowę Borzujewa w p. pyzdr. (P.1379 k.28). Od Agnieszki z Polwicy kupił w r. 1445 za 100 grz. części Polwicy w p. pyzdr. (ib. k.91v). T. r. od Andrzeja i Wojsława braci z Gryżyny, kupił miasto Opalenicę z zamkiem oraz wsie: Silina, Zimnowoda, Postna (?) Woda, Pozarzyno, Kuszlino, Miechorzewo Suche, Miechorzewo Mokre, Rudniki, Dokowo Mokre, Rapoczino (?), młym Droszniki w p. kośc., dając wzamian połowę wsi Darnowo w p. kośc. oraz dopłatę 6000 grz. (P.1379 k.124v; Kośc.17 s.651). Na mieście Bninie i wsi Polwica oprawił t. r. posag 400 grz. drugiej swej żonie Elżbiecie Gołutowskiej (P.1379 k.1250. Od Jana, sołtysa w Pożegowie, kupił w r. 1446 za 40 grz. trzyłany sołeckie w tej wsi w p. pozn. (ib. k.200v). Dziedzic Borzujewa, Wlkowyi i Uszczonowa 1447 r. (Py.12 k.6v, 7). W r. 1448 płacił mu winę Wawrzyniec Królikowski, bo mimo danego poręczenia za Jana Piekarskiego i żonę jego Katarzynę, nie uwolnił od obciążeń połowy Gołutowa (Py.12 k.181v). T. r. między 29 I a 3 XII kasztelan umarł (G.). Wdowa (nazwana wtedy Małgorzatą) oraz dzieci, Piotr, ks. Piotr i Maciej, trzymali w r. 1462 w zastawie trzecią część Grabowca i plebanię w Obrzycku (P.1384 k.126) w p. pyzdr., wsi zastawionej kasztelanowi przez ks. Zygmunta z Grabowca, plebana w Obrzycku (P.1384 k.126). Elżbieta Gołutowska, pani wienna na Bninie, Jeżewie, Położejewie i Polwicy żyła jeszcze w r. 1477 (Py.24 k.332, 362). Córki Piotra: Barbara, w r. 1488 wdowa po Janie Kępińskim z Baranowa, Anna, w r. 1439 żona Niemiry (Niemierzy) Grodzickiego, z Grodziska trzecia, nieznana mi z imienia, żona Zbigniewa Bąka. Były jeszcze córki, Barbara i Jachna, wymieniane w l. 1444 i 1448 obok Katarzyny (Py.10 k.175; 12 k.227). Synowie: pierwszej żony Piotr, z drugiej, Piotr i Maciej.

A) Piotr z Bnina, z Opalenicy, syn Piotra, dziedzic w Opalenicy 1449 r. (P.1380 k.57). W r. 1450 występował jako brat niedzielny Macieja i Piotra iuniora (Kośc.19 k.113). Od Jana Jarockiego kupił w r. 1450 za 2000 zł wieś Wlkowyję i połowę Uszczanowa w p. kal. (P.1381 k.66v). Tenutariusz w Mosinie, dał w r. 1451 Janowi z Baranowa wieś Bzowo w p. pozn. i Rogaczewo w p. kośc., biorą wzamian Jastrzębniki w p. kośc. oraz dopłatę 1200 zł (ib. k.27v). Z działu z przyrodnimi braćmi, przeprowadzonego w r. 1457, dostał zamek i miasto Opalenicę, wsie: Silino, Zimnowoda, Pasdna (?) Woda, Pozarzyno, Popoczyno, Jastrzębniki, Kuszlino, Michorzewo suche, Michorzewo Mokre, Endrzyny (?), Mokre Dokowo, Wyskoć i młyn wodny koło miasta Droszyn w p. kośc. i pozn. (P.1382 s.64). Był kasztelanem santockim w l. 1463-66. Umarł przed r. 1468 (G.). Jego żoną była Małgorzata Włoszakowska. Poszli po nim Opalińscy piszący się z Bnina.

B) Piotr zwany też Mosińskim, syn Piotra i Elżbiety z Gułtów, pisał się i z Radlina. Z działu braterskiego w r. 1457 wziął wraz z bratem Maciejem częśći miasta Bnina i wsi Położejewo, Polwica, połowy wsi Rucewo, Góra, Grabowiec, Gołutowo, Drzązgowo, Żabice, Sokolniki, Ostrów, Borzujewo, całe wsie Radlino, Kąty, Wilkowyja, połowę wsi Uszczonowo, całe Spytkowice, Łagiwniki orza sumy na dobrach królewskich, tj. mieście Mosinie, wsiach: Pożegowo, Sowiniec, Krosno, Żabno, w powiatach pozn., pyzdr, kośc. i kal. (P.1382 s.64). Piotr, kanonik poznański, wraz z bratem Maciejem niedzielni, sprzedali w r. 1466 swe części w Grabowcu w p. pyzdr. za 300 grz. Łukaszowi z Górki, wojewodzie poznańskiemu (P.1383 k.244a). Piotr w r. 1467, już wtedy i kaliski kanonik, dokonał z bratem Maciejem działu dóbr, biorąc wsie: Radlino, kąty, Wilkowyja, połowę Uszczonowa, Borzujewa, Drzązgowa w powiatach pozn., pyzdr. i kal. (ib. k.281). Występował w r. 1479 jako kanclerz poznański (Wierzb.I nr 1507). Biskup elekt przemyski 1482 r. (ib. nr 1576). Z biskupstwa przemyskiego postulowany w r. 1482 na biskupstwo kujawskie (P.1386 k.185). Biskup kujawski toczył wraz z bratem Maciejem proces przeciwko Jarosławowi z Łaska o porwanie i zaślubienie przemocą Zuzanny, córki ich rodzonej siostry Bąkowej. Owa Zuzanna była 1-o v. żoną Mikołaja z Rossoszycy, tenutariusza w Tuszynie. Król uznał jednak w r. 1487 małżeństwo za legalne (ib. nr 1946). Bikup w r. 1488 dostał konsens na wykupienie od Wojciecha Potulickiego wsi Rataje należącej do królewszczyzny ujskiej (ib. nr 1946). W r. 1489 uzyskał zezwolenie na wykup wsi Konary, Zawady i Rudniki w z. sier. od sióstr Bąkówien, Zuzanny i Małgorzaty (ib. nr 2038). W r. 1491 kupił Piotrowo w p. pozn. za 500 gzr. od Katarzyny, żony Mikołaja z Kościelca (P.1387 k.146v). Od Marcina Gołutowskiego nabył w r. 1493 części we wsiach Gołutowo, Drzązgowo, Sokolniki, Żabice, Ostrów w p. pyzdr. dając wzamian Piotrowo i dopłatę 500 grz. (Wierzb.II nr 225). Umarł w r. 1493 (MPH IV s.29).

C) Maciej z Bnina, czasem zwany Mosińskim, syn Piotra i Elżbiety z Gołutowa, jak już powiedziałem, z działu z r. 1457 dostał swą część jako niedzielną z bratem ks. Piotrem, zaś w r. 1467, będąc już krajczym koronnym (był nim do 1476 r.) z działu z tym ostatnim wziął sumy na dobrach królewskich, tj. mieście Mosinie, wsiach Pożegowie, Sowińcu, Kraśniku, Żabnie, Sabrzewie (?), orza 5 łanów ojczystych we wsi Kołaczkowo (P.1383 k.280v). W r. 1473 zapisał mu król sumę 600 zł na mieście Ujściu i wsiach przyległych (Wierzb. I nr. 1026). T. r. był też i starostą generalnym wielkopolskim (G.). W 1474 r. nabył za 8000 kop gr. pras. dobra stęszewskie od stryjecznego brata Mikołaja, stonlnika poznańskiego (Kośc.227 k.3; Cieplucha, s. 266). T. r. dziedzic w radlinie (G.21 k.3). Wojewoda kaliski 9 XI 1475 r. (G.), mianowany został 3 V 1477 r. wojewodą poznańskim (G.), zatrzymał nadal i starostwo generalne wielkopolskie (P.138 k.80; G.21 k.83), aż do r. 1484 (G.). W r. 1478 dostał konsens na wykup wsi Guchna (?) od Mikołaja

Bnińscy h. Łodzia 1.
@tablica

Bnińscy h. Łodzia 2.
@tablica

Bnińscy h. Łodzia 3.
@tablica

Bnińscy h. Łodzia 4.
@tablicaPrzeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona110111112113[114]115116117118Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników